Alle informatie en aanbiedingen van HVC Kringloopenergie

HVC KringloopEnergie is slechts in een deel van Nederland actief. Het bedrijf is voornamelijk actief in Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het bedrijf heeft duurzaam afvalbeheer als taak, maar daarnaast is het ook een producent van duurzame energie. De geproduceerde groene stroom wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren in Nederland.
  • kwalitatief hoogwaardige energie Groene energie
  • kwalitatief hoogwaardige energie Eerlijke prijzen
  • kwalitatief hoogwaardige energie Geen winstoogmerk

Het bedrijf helpt tevens andere bedrijven en consumenten om nieuwe maatregelen te treffen en om zo te verduurzamen. De energieleverancier ondersteunt daarom meerdere lokale projecten.

HVC is verder de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland en zet in op een duurzaam Nederland. Dat betekent dat we steeds minder materialen moeten kopen en tegelijkertijd steeds meer materialen hergebruiken. De duurzame energie komt dan ook voort uit de oorsprong van het bedrijf: afval. Daarnaast wordt er ook energie opgewekt op basis van andere duurzame bronnen, zoals biomassa, wind, zon en geothermie.

Strategie HVC Kringloopenergie

Ieder jaar opnieuw stemt het bedrijf haar strategie opnieuw af. HVC is een bekend nutsbedrijf dat vooral zakendoet met gemeenten en waterschappen. Hierbij helpt het de overheden met verduurzamen. Dat gebeurt onder meer door te adviseren over het hergebruiken van grondstoffen, het afvalbeheer en over duurzame energie. Het een kan dus niet zonder het ander. Het bedrijf is ook actief buiten het verzorgingsgebied. De energieleverancier profileert zich als een maatschappelijk betrokken organisatie en is ook heel open over de activiteiten en prestaties.

Afval is niet zomaar rommel. Het kan net heel nuttig zijn! Een groot deel van ons afval bevat namelijk allerlei nuttige grondstoffen. En we leven nu eenmaal in een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden. Daar moeten we volgens HVC onze ogen niet voor sluiten. Integendeel, in plaats daarvan dienen we de grondstoffen te hergebruiken en niet te verspillen. Afval doet zo dienst als een bron van grondstoffen.

Zelfs met restafval waar geen grondstoffen meer uit zijn te halen, doet HVC nog iets nuttigs. Het restafval wordt immers gebruikt om energie te produceren. Omdat het afval sowieso moet worden verbrand, recupereert het de energie en heeft het minder fossiele brandstoffen nodig. Maar niet alleen afval speelt een belangrijke rol in de energie-opwekking. HVC zet bijvoorbeeld ook sterk in op wind- en zonne-energie.

HVC is en blijft een toonaangevend nutsbedrijf dat ook maatschappelijk betrokken is. Zo biedt het onder meer scholen rondleidingen aan en heeft het heel wat educatief lesmateriaal voor basisscholen ter beschikking. Door de kinderen te wijzen op het belang van duurzame grondstofstromen, bouwt het mee aan een milieubewuste generatie.

Energie tegen inkoopprijzen

HVC levert zogenaamde KringloopEnergie aan particulieren en aandeelhouders. Deze energie wordt tegen een eerlijke prijs geleverd. Die prijs is niet hoger dan de inkoopprijs. De vaste leveringskosten bestaan uit een vaste prijs per product per maand. Loyale klanten worden bovendien ook nog eens beloond: hoe langer men klant is, hoe meer korting men krijgt.

Zo’n 50 gemeenten en waterschappen gebruiken al vele jaren energie van HVC. De energie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor buitenverlichting of voor het verwarmen van zwembaden. Deze groene energie is in heel Nederland te krijgen.

De prijs blijft hierbij altijd laag en eerlijk. Naast elektriciteit uit restafval en biomassa investeert het bedrijf ook in windenergie op de Noordzee. Het is onder andere sterk betrokken bij het Gemini-project. Dit is een offshore windmolenpark dat op 85 kilometer ten noorden van Groningen is gebouwd. De opgewekte energie voorziet maar liefst 785.000 huishoudens van stroom.