Alles over de energiecontracten

Energiecontract ontvangen? Dan is het goed om deze nog eens tegen het licht te houden. Wat is er eigenlijk afgesproken? En wat staat er zoal in? Wanneer een energiecontract moet worden opgezegd, moet dit in een aantal stappen worden gedaan. Alles wat de afnemer van energie moet weten over energiecontracten, staat uitgelegd op deze pagina.

Energiecontract opzeggen

Stappenplan energiecontract opzeggen

Wanneer een energiecontract opgezegd moet worden, neemt de klant van het energiebedrijf een paar stappen. Een energiecontract opzeggen is relatief eenvoudig. Het kan al in drie stappen geregeld zijn.

 1. Online of schriftelijk opzeggen

  Een energiecontract opzeggen kan vaak online, of schriftelijk per aangetekende brief. Dit is alleen noodzakelijk als het contract definitief moet worden beëindigd. Wanneer het contract moet worden beëindigd omdat de klant overstapt naar een andere aanbieder, hoeft deze niets te doen. De nieuwe energieaanbieder regelt namelijk al dat het oude contract wordt opgezegd. Op die manier komt de klant geen moment zonder stroom te zitten. Kijk goed of er sprake is van een opzegvergoeding of een opzegboete. Het is belangrijk dat het hele contract is uitgediend. Anders kunnen achter het opzeggen kosten tevoorschijn komen, in verband met contractbreuk. De energieleverancier heeft dan recht op compensatie.

 2. Wacht op bevestiging van opzegging

  Na het opzeggen zal de energieleverancier een bevestiging sturen dat het contract is opgezegd. Vanaf dat moment is de energie ook echt afgesloten in huis. Daarom is het raadzaam niet zelf een energiecontract op te zeggen bij een overstap. Het opzeggen is eigenlijk alleen nodig in geval van een verhuizing (als de nieuwe bewoner een andere aanbieder kiest) of in het geval van overlijden.

 3. Het contract is opgezegd

  Na bevestiging is het contract opgezegd. Het huis zal niet meer worden voorzien van energie. Een nieuwe bewoner zal een nieuw contract af moeten sluiten (eventueel bij een andere aanbieder).

Informatie op het energiecontract

Wat vinden we zoal terug op het energiecontract? Natuurlijk vinden we er de kosten, maar er is meer interessants op het contract en op de jaarafrekening te vinden. Deze zaken kunnen klanten van energiebedrijven tegenkomen op hun contract.

Zonnepanelen

Wanneer er zonnepanelen op het dak liggen, kan de eigenaar terugleveren aan het stroomnet. Wie meer opwekt dan verbruikt, kan hiervoor een vergoeding krijgen. Alle leveranciers zijn verplicht tot het eigen verbruik te salderen. Met andere woorden: energieleveranciers verrekenen de energiekosten met het bedrag aan opgewekte stroom.

Wie een enkele meter heeft, kan dit eenvoudig zelf berekenen. Met een dubbele meter is dit iets lastiger. Leveranciers hebben verschillende manieren om de meters met elkaar te verrekenen.

Tariefsoort

Op het energiecontract komen we twee tariefsoorten tegen: het enkel tarief en het dubbeltarief. Het dubbeltarief wordt ook wel het ‘hoog- en laagtarief’ genoemd. Waarom, leggen we zo meteen uit.

Het enkeltarief is het tarief voor de levering van stroom. Daarvan gaan we uit van 24 uur per dag. Daarbij maakt het dus niet uit of de stroom ‘s nachts of overdag wordt afgenomen. We noemden dit tarief voorheen het ‘Continuetarief’.

Het dubbeltarief is het tarief voor de levering van stroom waarvoor overdag meer moet worden betaald dan in de avond en nacht. Oftewel: er is sprake van een ‘hoog tarief’ en een ‘laag tarief’. Daarom is het ook voordeliger om ‘s avonds de wasmachine aan te zetten dan overdag.

Niet alle energieaanbieders werken meer met een enkeltarief en een dubbeltarief. Sommige aanbieders leveren alleen nog tegen een dubbeltarief, omdat ze hun afnemers willen stimuleren energie te gebruiken wanneer er overschotten zijn en niet meer energie te gebruiken dan noodzakelijk is.

Naheffing

Soms stuurt de energieleverancier nog een rekening. Dit noemen we de naheffing. Die krijgt de afnemer van energie wanneer de meterstanden zijn geschat en de meterstanden later wel zijn doorgegeven. De energieleverancier kan de oude rekening herstellen, maar ook kosten in rekening brengen op basis van het daadwerkelijke gebruik.

De energieleverancier moet deze naheffing binnen twee jaar versturen. De twee jaar gaan in vanaf het moment dat de oorspronkelijke jaar- of eindafrekening betaald had moeten worden. Wanneer deze termijn voorbij is, is de rekening ‘verjaard’. De rekening hoeft dan niet betaald te worden.

Wanneer de energieleverancier na verjaring er toch op staat dat er betaald wordt, is het raadzaam bezwaar in te dienen. Het is verstandig dit te doen per aangetekende brief en met een gewone brief per post. Na het bezwaar moet de leverancier binnen vier weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft er niets betaald te worden.

Stuurt de energieleverancier de rekening wel op tijd? Dan moet de afnemer betalen. De energieleverancier heeft het recht een naheffing te sturen. Deze moet natuurlijk wel kloppen.

Geld terug

Wie meer heeft betaald dan hij of zij heeft verbruikt, kan geld terugkrijgen van de energiemaatschappij. Dit wordt duidelijk bij de jaarafrekening. Op de jaarafrekening staat hoeveel energie er precies is gebruikt. In de meeste gevallen merkt de energiemaatschappij zelf op dat er te veel is betaald. Het teveel wordt dan teruggestort.

In enkele gevallen wordt dit niet (goed) opgemerkt. Dan is het zaak om zelf een brief naar de energiemaatschappij te schrijven met bezwaar. Ook hier geldt weer dat er binnen vier weken een besluit moet worden genomen.

Opzegvergoeding of opzegboete

Overstappen naar een energieleverancier kan alleen als het huidige contract is uitgediend en het contract op tijd wordt opgezegd. In het geval van een variabele of onbepaalde looptijd kan op ieder moment worden overgestapt. Vaak is er een opzegtermijn van een maand.

Bij een contract met een vaste looptijd is het noodzakelijk eerst naar de einddatum van het contract te kijken. Loopt het contract nog twee maanden? Dan kan er worden opgezegd zonder boete. Wel moet de klant dan de einddatum van het huidige contract doorgeven.

Meer informatie omtrent overstappen

Wanneer een contract nog een tijd loopt, kan er niet zomaar worden overgestapt. In dit geval zou de energieleverancier inkomsten mislopen. Om te compenseren, moet de klant een opzegvergoeding of een opzegboete betalen. Oftewel: wie voortijdig opzegt, betaalt daar extra voor.

Dat mag de energiemaatschappij vragen, want het is contractbreuk. De energieleverancier wordt benadeeld en moet volgens de wet daarvoor worden gecompenseerd. Het is niet zo dat de energiemaatschappij zelf bepaalt hoeveel geld het wil zien. De hoogtes van de boetes zijn namelijk vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De energiebedrijven mogen hier niet van afwijken. Er mag wel een lagere boete worden gegeven, maar geen hogere. Om verwarring te voorkomen houden de meeste energieleveranciers zich gewoon aan de wettelijke bedragen.

Bedenktijd

Nieuw energiecontract afgesloten, maar toch spijt van deze beslissing? Dan kan er gebruikt worden gemaakt van de bedenktijd. De bedenktijd geldt zowel voor het afsluiten via de website van de energieleverancier, afsluiten in de winkel of aan de deur. De bedenktijd bedraagt sinds eind 2014 14 kalenderdagen. Let op: het gaat om kalenderdagen. Feestdagen en weekenddagen tellen dus ook mee. Op tijd weer opzeggen is dus belangrijk.

De bedenktijd gaat in op het moment dat de officiële bevestiging is verstuurd (per e-mail of per post, kijk dan naar de dagtekening). Voor een contract dat in de winkel is afgesloten geldt dat de bedenktijd direct ingaat op het moment dat de handtekening op het contract is gezet.

Wanneer het contract geannuleerd moet worden, moet de klant dit binnen 14 dagen aan het energiebedrijf melden. Daarvoor hoeft geen reden te worden opgegeven. Het opzeggen mag altijd op dezelfde manier als hoe het is afgesloten: dus ook per telefoon.

Is er een spoedaanvraag voor levering van gas en stroom gedaan? Dan heeft de klant waarschijnlijk binnen drie dagen een nieuw energiecontract gekregen. Ook in dit geval geldt een bedenktijd van 14 dagen. Reken de geleverde energie netjes af met de huidige aanbieder en kies voor een nieuwe leverancier.

Na de bedenktijd opzeggen kost geld. Houd altijd rekening met 30 dagen opzegtermijn voor contracten met een onbepaalde looptijd en een voorlopig contract. Wie voortijdig opzegt, moet daarvoor betalen in de vorm van een opzegvergoeding of een opzegboete. Niet zeker of dit de juiste energie aanbieding is? Dan is een maandelijks contract soms ook een optie. Dan is de klant vrij om te gaan en te staan waar deze wil. De kosten van een dergelijk contract zijn vaak wel hoger.

Annuleren van energiecontract

Het komt wel eens voor dat energiebedrijven telefonisch of aan de deur een energiecontract proberen te verkopen. Soms heeft degene die opneemt of opendoet niet door dat hij of zij een nieuw contract aan het afsluiten is. Hoe kan dat?

Dat kan doordat de verkoper zegt dat er flink bespaard kan worden. Dat klinkt aantrekkelijk. De geïnteresseerde laat de besparing op papier zetten en geeft daar toestemming voor. Even later blijkt dan dat dit geen offerte is, en het aanbod niet vrijblijvend was. Opeens zit men vast aan een energiecontract.

Gelukkig kan een energiecontract gewoon geannuleerd worden. We noemden net al even de bedenktijd. Die geldt ook bij een telefonisch afgesloten contract of als het contract aan de deur is afgesloten. Wees op tijd en probeer nog snel op te zeggen. Vaak zijn er nog maar een paar dagen van de 14 dagen over. Doe dit bij voorkeur per aangetekende post. Dan is er bewijs dat het contract ongewild is.

Dit soort situaties voorkomen is altijd beter. Zeg geen ‘ja’ op het aanbod en bedank vriendelijk voor het aanbod. Heeft de verkoper niet genoeg informatie geboden over de totale kosten van het contract (inclusief belastingen en heffingen), de duur van de overeenkomst en de bedenktijd? Dan kan er beroep worden gedaan op de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Dan moet de energieleverancier ook ná de bedenktijd het contract vernietigen. Uiteraard moet er wel bewezen kunnen worden dat de juiste informatie niet is verstrekt.

Verhuizen en het energiecontract

Bij een verhuizing is het een optie om te kiezen voor een nieuwe energieaanbieder, maar dat hoeft niet. Contracten kunnen namelijk ook worden meegenomen naar het nieuwe adres. Het is belangrijk goed te letten op de meterstanden in de nieuwe en de oude woning.

Nieuw adres doorgeven

Natuurlijk wil de energiemaatschappij graag weten waar de klant voortaan woont. Het is dus zaak het nieuwe adres door te geven. Maak een melding dat er een verhuizing aan zit te komen. Geef de verhuizing op tijd door. Dat kan al vanaf 3 maanden van tevoren. De melding moet uiterlijk 2 weken voor de verhuizing gedaan zijn.

De energieleverancier stuurt een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment heeft de klant de optie om het contract op te zeggen en van energiemaatschappij te wisselen, of het contract mee te nemen. Wie ervoor kiest om het contract op te zeggen, moet mogelijk een opzegboete betalen. Eigenlijk is het dus het voordeligst de huidige aanbieder mee te nemen naar het nieuwe huis. Wie een andere leverancier heeft voor elektriciteit dan voor gas, moet met beide leveranciers apart contact opnemen.

Meterstanden doorgeven

De energieleverancier vraagt om meterstanden door te geven. Schrijf op de dag van de verhuizing de meterstanden op voor gas en elektriciteit van het oude huis. Doe dit ook bij het nieuwe huis. In beide huizen is het van belang dit op te schrijven met de nieuwe bewoner van het oude huis en de oude bewoner van het nieuwe huis. Controleer altijd het meterstandenformulier alvorens een handtekening te zetten.

Wanneer de meterstanden zijn opgenomen, kan deze worden opgestuurd naar de energieleverancier. Tegenwoordig is het vaak ook mogelijk dit online door te geven. De meterstanden moeten vijftien dagen na verhuizing zijn doorgegeven. Wanneer er een slimme meter aanwezig is in de oude en de nieuwe woning, hoeft de klant niets te doen.

De energieleverancier geeft de meterstanden door aan de netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport van elektriciteit en gas in zijn regio. Wanneer iemand van aanbieder verandert, houdt de netbeheerder dat ook bij. Worden de meterstanden niet op tijd doorgegeven? Dan maakt de netbeheerder een schatting.

Eindafrekening controleren

Controleer de eindafrekening. Kijk of de meterstanden die op eindafrekening staan ook kloppen met de doorgegeven meterstanden. Wijken deze af? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de oude energieleverancier. Dit moet uiterlijk voor het einde van de derde maand na de overstapdatum gebeuren. Tot dat moment kunnen andere meterstanden worden doorgegeven.

Overlijden en het energiecontract

Een energiecontract wordt meestal voor meerdere jaren afgesloten. Helaas heeft niemand het eeuwige leven en kan een overlijden voorkomen. Wanneer de gecontracteerde overleden is, kan het contract vanzelfsprekend geen doorgang vinden. Daarom moet deze worden opgezegd.

Er kunnen globaal drie verschillende situaties onderscheiden worden die ontstaan bij een sterfgeval:

 • Partner overledene blijft in huis wonen

 • Andere persoon gaat in woning wonen

 • Huis wordt verkocht of krijgt nieuwe huurder

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de partner van de overledene in het huis blijft wonen. Dan verandert er weinig. De wettelijke partner laat het contract dan op zijn of haar naam zetten. Dat kan online en telefonisch geregeld worden. Er volgt dan een eindafrekening en een nieuw contract.

Wanneer een ander persoon in de woning gaat wonen, blijft de energieleverancier leveren aan de woning, maar moet de naam wel worden aangepast naar de nieuwe bewoner. Meestal gaat het niet om een wettelijke partner, dus moet er een nieuw contract komen.

Wanneer het energiecontract wordt opgezegd na overlijden, omdat het huis wordt verkocht of een nieuwe huurder krijgt, komt er een eindafrekening. De nieuwe bewoner van het huis kan dan zelf een nieuwe overeenkomst (met een andere aanbieder) sluiten.

Contact opnemen met de energiemaatschappij

Bij een sterfgeval is het belangrijk contact op te nemen met de klantenservice van de energiemaatschappij. Vermeld dat dit de reden is voor opzegging van het contract. Vaak heeft de energiemaatschappij namelijk coulanceregelingen. Zo kunnen aanbieders besluiten om geen opzegboete op te leggen. Vaak neemt de klantenservice ook meer tijd voor de afhandeling van het contract bij een sterfgeval.

Niet alle energieaanbieders zijn zo coulant. Sommige aanbieders leggen toch een opzegboete op. De rekening is dan voor de erfgenamen, mits zij een erfenis hebben geaccepteerd.

Opzegvergoeding bij overlijden?

Normaal gesproken moet er een opzegvergoeding betaald worden wanneer een energiecontract voortijdig wordt opgezegd. Bij een sterfgeval is dit in de meeste gevallen niet het geval. Energieleveranciers staat echter vrij om dit zelf te bepalen. Bekijk de contractvoorwaarden om te zien of er een opzegvergoeding geldt bij het overlijden van de contracthouder.
Is er een opzegvergoeding, dan is deze voor rekening van de erfgenamen, mits zij de erfenis geaccepteerd hebben.

Veelgestelde vragen omtrent energiecontracten

Zoals je wel merkt, valt er het een en ander over energiecontracten te vertellen. Deze contracten zijn vaak heel complex en zijn moeilijk te doorgronden. Als je hier nog vragen over hebt, is het een goed idee om deze FAQ over energiecontracten door te nemen. Mogelijk vind je hieronder het antwoord op jouw vraag.

Wanneer kan ik overstappen naar een andere energieleverancier?

In principe kan er worden overgestapt wanneer de afnemer van de energie dit wil. Wel is het zaak te letten op de einddatum van het contract. Bij een contract met een vaste looptijd geldt dat er mogelijk een opzegboete moet worden betaald. Geef de einddatum van het huidige contract op bij de overstap. De nieuwe energieleverancier zal het oude contract opzeggen.

Wat zijn piek- en daluren en wanneer gaan deze uren in?

Piek- en daluren zijn de uren waarop stroom het duurst en het goedkoopst is. In het grootste deel van Nederland lopen de daluren van 23.00 uur tot 07.00 uur. Op deze uren betaalt de afnemer van energie het minst. Een goed moment om de wasmachine aan te zetten, dus. In het weekend en op feestdagen geldt het daltarief de hele dag. In Noord-Brabant en Limburg gaan de daluren al in om 21.00 uur. De rest van de dag gelden de piekuren. De klant betaalt dan het normale tarief.

Moet ik mijn oude leverancier zelf opzeggen?

Nee, het is niet nodig om de oude leverancier zelf op te zeggen. De nieuwe energieleverancier neemt contact op met de oude aanbieder om het contract op te zeggen. Zorg ervoor dat beide aanbieders p de hoogte zijn van de overstap. Energieleveranciers kunnen tegenwoordig niet meer zien wanneer het huidige contract afloopt, dus geef de einddatum van het contract zelf bij de overstap door. Zo kunnen opzegboetes voorkomen worden. Het nieuwe energiecontract gaat van start als het huidige contract afloopt. Zo zit men nooit zonder energie.

Hoelang duurt het voordat ik ben overgestapt?

Hoe lang het duurt tot de overstap is geregeld, hangt af van het huidige energiecontract. Vooral de looptijd van het huidige contract is van invloed. Bij ee contract voor onbepaalde tijd duurt het ongeveer twee tot zes weken na de twee weken bedenktijd om over te stappen. Bij een contract voor een bepaalde tijd is dit vanaf twee maanden voor de einddatum van het huidige contract. Geef zelf bij de overstap door wanneer het huidige contract afloopt. Alleen dan is duidelijk wanneer het nieuwe contract kan starten.

Kan ik mijn overstap annuleren?

Een overstap kan geannuleerd worden. Dit moet binnen een termijn van veertien dagen gebeuren. Het is niet noodzakelijk een reden op te geven. De veertien dagen tellen vanaf het moment dat de bevestiging van de energieleverancier is gekomen dat de overstap is gelukt. Het annuleren is gratis. Stel de energieleverancier per aangetekende brief op de hoogte van de annulering. Er kunnen nog wel kosten bij komen kijken als de dienst al is gebruikt tot het moment van ontbinding.

Moet ik een boete betalen als ik te vroeg overstap?

Het kan gebeuren dat klanten een opzegboete krijgen opgelegd als ze het energiecontract voortijdig verbreken. We noemen dit ook wel de opzegvergoeding, want wettelijk gezien kan een energiebedrijf geen boetes opleggen. Kijk bij een vast contract altijd eerst naar de einddatum van het energiecontract. Wanneer het contract nog twee maanden loopt, kan er worden overgestapt zonder boete, als de einddatum van het huidige contract wordt doorgegeven aan de nieuwe aanbieder. Is de looptijd langer dan twee maanden? Dan moet er mogelijk een vergoeding betaald worden.

Hoe wordt mijn maandelijkse voorschotbedrag bepaald?

Wie overstapt van energie, krijgt een nieuw voorschotbedrag. Dit is het bedrag dat maandelijks aan de energieleverancier moet worden betaald. Het bedrag is gebaseerd op eerdere verbruikscijfers van het huis. Het is dus niet berekend op basis van het huidige huishouden. Daarom kunnen ze verschillen van het eindbedrag op de eindafrekening. Het kan dus zijn dat men geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Op jaarbasis wordt altijd betaald voor het daadwerkelijke verbruik van het huishouden.

Wat gebeurt er aan het einde van mijn energiecontract?

Zodra het vaste contract afloopt, wordt deze automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Deze kan worden opgezegd wanneer de klant dat maar wil. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal een maand. Vanaf het moment dat het contract voor onbepaalde tijd is, kan de klant overstappen om zo te profiteren van welkomstcadeaus, kortingen en voordelen op de prijs van energie bij een nieuwe aanbieder.

Wat moet ik invullen als verbruik in de vergelijker als ik teruglever?

Wie zonnepanelen heeft, kan in de energievergelijker invullen dat hij of zij zelf stroom opwekt. Vul in hoeveel er wordt opgewekt, en vervolgens wordt het voordeligste energiecontract berekend. Dit werkt met een salderingsregeling. De hoeveelheid opgewekte stroom wordt verrekend met het eigen gebruik. De hoeveelheid stroom die meer wordt opgewekt dan wordt gebruikt, kan worden teruggeleverd. Daarvoor ontvangt de opwekkende partij een terugleververgoeding.

Wat als ik geen bevestiging krijg van mijn nieuwe leverancier?

Na twee weken nog geen bevestiging ontvangen van de overstap? Neem dan contact op met de energieleverancier. Kijk ook even in het ongewenste postvak van het e-mailaccount waarmee de overstap is geregeld. Mocht er bij de leverancier geen aanvraag bekend zijn, regel dit dan zo snel mogelijk alsnog. Wanneer er wordt overgestapt via de energievergelijker, is het raadzaam ook de site waarop het contract is afgesloten op de hoogte te stellen. Dan kan deze een onderzoek starten.