Groene energie aanbiedingen vergelijken

Tegenwoordig adverteren steeds meer energieleveranciers met het feit dat zij gebruikmaken van groene energie. In veel gevallen wordt er enkel groene stroom bedoeld. Dit betekent dat de stroom is opgewekt uit groene energie, maar dat bijvoorbeeld het gas dat in huishoudens gebruikt wordt, nog steeds voortkomt uit fossiele brandstoffen. Uiteraard is dat niet duurzaam. Daarom zijn er energieaanbieders die gebruikmaken van een compensatieregeling. Dat betekent dat een deel van de kosten van het gas weer worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzaam gas.

Energieleveranciers komen op verschillende manieren aan hun groene energie. Er zijn verschillende opties mogelijk. Bijvoorbeeld door het gebruik van een eigen windpark, teruglevering door consumenten of door stroom uit andere Europese landen te importeren.

Levering eigen wind/energiepark

Grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Eneco, EON en NUON hebben vaak hun eigen energieparken in ons land. De windmolens worden dan in opdracht van de energiebedrijven gebouwd. Het onderhoud wordt eveneens door het energiebedrijf gedaan. In dat geval is er sprake van 100 procent groene windenergie. De windenergie wordt zelf opgewekt en weer doorverkocht.

Teruglevering door consumenten

Een optie die de laatste jaren veel populairder geworden is, is de teruglevering door consumenten. Tegenwoordig kiezen steeds meer consumenten ervoor om zelf ook energie op te gaan wekken. Zelf energie opwekken is vrij eenvoudig: bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te installeren.

Het is meestal mogelijk eerst in afspraak met de energieleverancier zelfvoorzienend te zijn. Dat betekent dat de afnemer eerst zelf alle energie die hij heeft opgewekt verbruikt. Dit noemt de energieleverancier ‘salderen’. Houdt hij nog energie over, dan is deze opgewekte energie terug te leveren aan de energieleverancier. De afnemer is dan ook leverancier van de energie. In ruil voor de opgewekte groene energie krijgt de afnemer dan een vergoeding. Wie zelf wil beginnen met terugleveren, dient dat bij de energiemaatschappij aan te geven. Deze geeft dit ook door aan de netbeheerder, die alle leveringen en terugleveringen registreert. Daardoor kunnen er eventueel noodzakelijke wijzigingen aan het stroomnet gemaakt worden.

Toch is het niet altijd rendabel om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te installeren. Daarom zijn er ook consumenten die kiezen voor de huur van een windmolen. In dat geval betaalt de afnemer een bepaald bedrag voor het huren van de windmolen. Dit is een vorm van investeren. Vervolgens krijgt de huurder een vergoeding voor zijn of haar investering. Steeds meer energieleveranciers bieden deze optie aan. Dit wordt ook wel eens ‘peering’ genoemd. Het is soms mogelijk als consument zelf te bepalen van welke bron en van wie de energie afkomstig moet zijn.

Groene energie uit Europese bronnen

Sommige energieaanbieders halen hun groene energie uit Europese bronnen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan waterenergie. In Nederland is slechts een heel klein deel van alle opgewekte groene energie vervaardigd uit waterenergie. Windenergie heeft het grootste aandeel. Waterenergie is vooral in Scandinavië erg populair. Er wordt zelfs meer groene energie geproduceerd dan dat er in de Scandinavische landen geconsumeerd wordt. Daarom verkopen deze energieleveranciers de duurzame energie weer aan onze energieleveranciers in Nederland.

Uit de ranglijst van energieproducerende landen blijkt dat Zweden voorop ligt. Veruit de meeste groene energie komt uit Zweden. Het land wil in 2045 volledig klimaatneutraal zijn en is al hard op weg. Zweden heeft grote waterkrachtcentrales en kan daardoor veel duurzame energie opwekken. Duitsland timmert ook hard aan de weg en inmiddels is 36 procent van alle opgewekte stroom duurzaam. Nederland haalt waarschijnlijk de doelstellingen voor 2020 niet en bungelt samen met Luxemburg onderaan de lijst.

Daarom halen veel energieleveranciers groene energie uit windparken. Aangezien er niet voldoende capaciteit is om alle huishoudens in Nederland op volledig Nederlands stroom te laten draaien, kiezen een aantal energiebedrijven ervoor stroom uit Europese bronnen te importeren.