Energie

Energie is de motor van de hedendaagse maatschappij. Zonder energie is het bijvoorbeeld onmogelijk om deze tekst te lezen en ook de bijhorende koffie zou niet zo goed smaken – als er al koffie zou zijn. Het hoeft dan ook niet gezegd dat energie een bepalende rol in ons leven heeft. Wel vaker horen we termen als groene stroom, duurzame energie en grijze stroom. Wat deze begrippen nu precies willen zeggen, leggen we hier even kort uit.

Verschillende typen energie

Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen groene stroom en grijze stroom. Dit kan de indruk geven dat er daadwerkelijk verschillende soorten energie zijn, maar dit is niet het geval. Het onderscheid komt voort uit de wijze van opwekking en de duurzaamheid van de bron. Groene stroom, oftewel duurzame energie, wordt opgewekt uit duurzame bronnen die niet of nauwelijks vervuilend zijn en geen klimaatveranderingen veroorzaken. Grijze stroom wordt op zijn beurt dan weer opgewekt uit fossiele brandstoffen. Het stopcontact zal uiteindelijk geen verschil merken tussen groene of grijze stroom.

Groene stroom = duurzame energie

Ongeveer drie miljoen huishoudens in Nederland ontvangen inmiddels groene stroom. Door voor groene stroom te kiezen, wordt er een bijdrage geleverd aan een leefbaarder milieu. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen die oneindig zijn en het klimaat niet of nauwelijks belasten. De komende generaties worden zo niet benadeeld door het massaal verbruik van energie. Nationale en internationale overheden spannen zich dan ook samen in om meer energie te halen uit duurzame energiebronnen. Lees verder over dit onderwerp op de pagina’s groene stroom en duurzame energie.

Grijze stroom

Met grijze stroom wordt energie bedoeld die wordt opgewekt vanuit fossiele brandstoffen. Deze opwekking draagt bij aan de klimaatverandering en de negatieve gevolgen voor de mensheid daarvan. Daarnaast zijn deze brandstoffen niet oneindig. Toekomstige generaties kunnen op een gegeven moment geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Want op betekent nu eenmaal op. Wereldwijd proberen overheden het gebruik van grijze stroom zoveel mogelijk terug te dringen en te vervangen door duurzame alternatieven. Lees hier meer over grijze stroom.

Regels en wetgeving

De opwekking, verkoop, inkoop en het gebruik van energie zit vast aan tal van regels en wetten. Op deze manier houdt de overheid grip op de grote energiemarkt. De overheid houdt zich veel bezig met het stimuleren van duurzame energieproductie. Zowel bedrijven als particulieren kunnen in aanmerking komen voor bepaalde kortingen en/of subsidies wanneer zij duurzaam energie produceren.