Energie

Energie is de spil van de hedendaagse maatschappij. Zonder energie is ineens heel veel niet meer mogelijk. Om die reden is energie een erg belangrijk thema in het dagelijks leven. Dagelijks komen termen als groene stroom, duurzame energie en grijze stroom voorbij. Om in het woud van al deze termen het overzicht te bewaren, is het belangrijk om goed te begrijpen wat deze termen inhouden.

Verschillende typen energie

Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen groene stroom, grijze stroom en duurzame energie. Dit kan de indruk geven dat er daadwerkelijk verschillende soorten energie zijn, maar dit is niet het geval. Het onderscheid komt voort uit de wijze van opwekking. Groene stroom, oftewel duurzame energie, wordt opgewekt uit duurzame bronnen die niet of nauwelijks vervuilend zijn en geen klimaatveranderingen veroorzaken. Onder grijze stroom wordt energie verstaan die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Groene stroom: duurzame energie

Ongeveer drie miljoen huishoudens in Nederland ontvangen inmiddels groene stroom. Door groene stroom te nemen, wordt er een bijdrage geleverd aan een goed milieu. Groene stroom wordt opgewekt uit bronnen die oneindig zijn en het klimaat niet belasten.  De komende generaties worden niet benadeeld door het gebruik van duurzame energie op dit moment. De Europese Unie wil in 2020 tenminste twintig procent van haar energie opwekken uit duurzame energiebronnen. De Nederlandse overheid heeft dit voor zichzelf bijgesteld tot veertien procent. Lees verder over dit onderwerp op de pagina groene stroom en duurzame energie.

Grijze stroom

Met grijze stroom wordt energie bedoelt die wordt opgewekt vanuit fossiele brandstoffen. Deze opwekking heeft een schadelijke invloed op het klimaat. Daarnaast zijn deze brandstoffen niet oneindig. Toekomstige generaties kunnen op een gegeven moment geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, omdat deze simpelweg opraken. Wereldwijd proberen overheden het gebruik van grijze stroom zoveel mogelijk terug te dringen. Lees hier meer over op de pagina grijze stroom.

Regels en wetgeving
De opwekking, verkoop, inkoop en het gebruik van energie zit vast aan tal van regels en wetten. Op deze manier houdt de overheid grip op de grote energiemarkt. De overheid houdt zich veel bezig met het stimuleren van duurzame energieproductie. Zowel bedrijven als particulieren kunnen in aanmerking komen voor bepaalde kortingen en/of subsidies wanneer zij duurzaam energie produceren. Lees op de pagina regels en wetgeving meer.