De gevolgen van vervuilende energie

gevolgen energieIedereen is inmiddels bekend met de termen ‘groen' en ‘duurzaam'. Omdat de aarde opwarmt en het klimaat verandert, wil men zoveel mogelijk overstappen op groene, duurzame energie. Deze vorm van energie is minder belastend voor het milieu. Bovendien wordt duurzame energie opgewekt uit energiebronnen die onbeperkt zijn. Daartegenover staat grijze energie, dat wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken en zullen dit waarschijnlijk op relatief korte termijn ook doen.

Wat zijn fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn koolstofverbindingen die gedurende duizenden tot miljoenen jaren ontstaan zijn in de aarde onder zeer hoge druk en temperatuur. De koolstofverbindingen zijn overblijfselen van dode dieren en planten die langzaam in de grond terecht zijn gekomen. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas of steenkool. Deze drie fossiele brandstoffen zijn relatief makkelijk te winnen en worden om deze reden al honderden jaren gebruikt.

Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat ze erg vervuilend zijn. Bij de verbranding van aardgas, aardolie of steenkool komen er broeikasgassen vrij, waarvan CO2 de belangrijkste is. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Vroeger was de verbranding van deze fossiele brandstoffen nauwelijks schadelijk, omdat de natuur de vrijgekomen CO2 weer kon opnemen. Dat is sinds de industrialisatie anders. Er wordt nu zoveel energie verbruikt, dat de aarde dit niet meer aankan.

Broeikasgassen
Fossiele brandstoffen vormen bij verbranding broeikasgassen. Broeikasgassen gaan in de atmosfeer zitten, wat erg schadelijk is. Zonlicht kan namelijk de aarde nog wel bereiken, maar niet meer zo goed als eerder de aarde ook verlaten. De broeikasgassen reflecteren het zonlicht namelijk deels. Hierdoor krijg je het bekende broeikaseffect: langzaam maar zeker warmt de aarde op. Zelfs een kleine opwarming van de aarde kan in potentie al grote effecten hebben op het klimaat en milieu.

De effecten van een opgewarmde aarde

Door de geschiedenis van de aarde heen zijn er altijd schommelingen in de temperatuur van de aarde geweest. Er zijn ijstijden geweest, maar ook tijden van bovengemiddelde warmte. Dier- en plantsoorten sterven hierdoor uit, maar ontstaan ook. In principe is dit dus volledig natuurlijk. Bij de huidige opwarming van de aarde ligt dit anders. De aarde warmt door de verbranding van fossiele brandstoffen vele malen sneller op dan bij een normale schommeling het geval is. Hierdoor smelt het ijs op de polen in rap tempo en stijgt de zeespiegel, wat onder andere voor Nederland erg gevaarlijk kan zijn. Ook worden de weersomstandigheden extremer: winters worden in bepaalde gebieden extremer, zomers worden warmer. Ook kunnen stormen steeds heftiger worden.

Duurzame energie
Om deze reden is het van groot belang dat de mens zo snel mogelijk begint met duurzaam leven. De EU en VN hebben hiervoor verschillende doelstellingen vastgesteld. Duurzame energie is niet vervuilend bij de opwekking. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Ook moet er zuiniger worden omgegaan met energie. Zo wordt er minder verspild en wordt het klimaat dus minder zwaar belast.

2 Responses to “De gevolgen van vervuilende energie”

Leave a Comment