Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. We noemen dit groene stroom, omdat het een minder sterke bijdrage levert aan klimaatveranderingen dan zogenaamde grijze stroom. Onder grijze stroom verstaan we elektriciteit die is opgewekt met behulp van de sterk vervuilende fossiele brandstoffen. In 2007 stelde de Europese Unie zich als doel om in 2020 tenminste twintig procent van de totale energieopbrengst uit duurzame bronnen te halen. In 2030 moet dit zijn opgeschroefd naar 27 procent.

Wat is groene stroom precies?

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, maar wat is duurzame energie precies? Een duurzame energiebron is een energiebron die geen luchtvervuiling veroorzaakt en leidt tot weinig CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de meeste duurzame energiebronnen oneindig, denk maar aan de zon of de wind, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen. Een goed voorbeeld van een duurzame energiebron is zonlicht. Zonnepanelen leveren iedere dag energie, ook wanneer het bewolkt is al is het rendement dan uiteraard wel een stuk lager.

Niet alleen zonlicht is een bron voor groene stroom. Groene stroom kan ook worden opgewekt uit windkracht, waterkracht, biomassa en aard- en bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk te bereiken, maar bodemwarmte wordt met name in de nieuwbouw steeds meer gebruikt.

Groene stroom in Nederland

In 2019 werd in Nederland zo’n kleine 20% van de totale opgewekte stroom duurzaam opgewekt. De opwekking van groene energie is duurder dan grijze energie, maar meestal betaalt de consument niet extra. Van de groene stroom die in Nederland wordt verbruikt, is ongeveer de helft geïmporteerd uit andere landen. Met name vanuit Scandinavië wordt veel groene stroom geïmporteerd. Dit al dan niet aan de hand van certificaten.

Grootste Nederlandse energiebronnen

In Nederland wordt de meeste groene stroom opgewekt uit biomassa en windkracht. Samen zijn deze twee energiebronnen goed voor het overgrote deel van de totale duurzame energieopbrengst in Nederland. Onder biomassa wordt plantaardig of dierlijk afval verstaan. Door dit te verbranden of te vergisten ontstaat er energie. Een kanttekening hierbij is dat de verbranding van biomassa slechts deels groene energie oplevert, meestal ongeveer vijftig procent. Om deze reden wordt biomassa niet altijd als een duurzame energiebron beschouwd.

Ieder jaar neemt de hoeveelheid energie opgewekt uit windkracht toe in Nederland. Wind is een van de meest schone energiebronnen. Door het vlakke landschap van Nederland, zijn er veel mogelijkheden om energie op te wekken uit wind. Grote windparken in bijvoorbeeld Flevoland en de Waddenzee wekken jaarlijks enorme hoeveelheden groene stroom op.

Groene stroom uit zonlicht en waterkracht

Het aandeel van zonne-energie en waterkracht als bron voor groene stroom is in Nederland erg klein. Waterkracht draagt jaarlijks enkele procenten bij aan de totale energieopwekking uit duurzame bronnen. Stroom uit zonnepanelen is 100% groen en wordt voornamelijk gebruikt bij individuele huishoudens. De technologie voor het gebruiken van zonne-energie is vooralsnog niet rendabel genoeg om het op grote schaal landelijk te gebruiken. Voor particulieren wordt het gebruik van zonne-energie wel steeds aantrekkelijker.