Subsidie voor energiebesparende maatregelen (consument)

Als consument kan men verschillende subsidies krijgen, wanneer men energiezuinige maatregelen neemt. Bijvoorbeeld huiseigenaren die hun woning willen (laten) isoleren of op een andere manier het huis energiezuiniger willen maken. Het energiezuiniger maken van een woning levert een forse besparing op. Toch laten veel consumenten zich afschrikken door het hoge investeringsbedrag. Daarom biedt de Rijksoverheid verschillende subsidies om consumenten er toch van te overtuigen hun woning energiezuiniger te maken. De meeste subsidies zijn bedoeld voor eigenaren van een koopwoning, of wanneer men deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars. Bovendien gelden de genoemde subsidies op deze pagina enkel voor particulieren.

Verschillende soorten subsidies

Er zijn twee verschillende soorten subsidies in Nederland. De eerste subsidies voor energiebesparende maatregelen gelden voor mensen die een koopwoning hebben en zelf in dat huis wonen. Dit zijn de zogenaamde ‘eigenaar-bewoners’. Deze subsidie is de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt, waardoor het budget voor uitgave van subsidies soms bereikt is.

Een andere optie is de subsidie voor mensen die vallen onder de Vereniging van Eigenaars (VvE’s). De overheid hanteert daar een apart budget voor.

Subsidie aanvragen als eigenaar-bewoner

Het aanvragen van subsidies voor het energiezuiniger maken van de woning is als eigenaar-bewoner sinds 2017 niet meer mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangegeven dat de subsidie de komende jaren is uitgeput. Daarom is het alleen nog mogelijk een subsidie aan te vragen, wanneer men deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Vereniging van Eigenaars en subsidie voor energiebesparende maatregelen

Consumenten die lid zijn van een Vereniging van Eigenaars kunnen nog wel gebruikmaken van subsidie van de RVO. De reden daarvoor is dat de overheid deze subsidie in een apart budget heeft ingedeeld. In sommige gevallen kan men in aanmerking komen voor de subsidie. Er zijn wel verschillende voorwaarden waar men aan dient te voldoen.

Wie energiebesparende maatregelen aan de woning wil nemen, zoals bijvoorbeeld het isoleren van het dak of het laten plaatsen van dubbel gas, kan daarvoor subsidie krijgen. Het subsidiebedrag bedraagt doorgaans ongeveer 20 procent van de totale uitgave. Men moet dan wel tenminste 2 nieuwe isolatiemaatregelen laten doen. De subsidie stimuleert consumenten om de maatregelen te nemen.

Bovendien hoeft men dan minder geld te investeren, waardoor het nemen van de maatregelen aantrekkelijker wordt. De subsidies zijn vooral interessant wanneer men een ouder huis heeft. Deze huizen zijn vaak slecht of helemaal niet geïsoleerd. Door het huis te laten isoleren, krijgt men mindere hoge energiekosten. Voor zowel nieuwere woningen als oudere woningen zijn er verschillende subsidies mogelijk.

Voorwaarden subsidie RVO

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidies van de RVO. Ten eerste moet degene die de subsidie aanvraagt de eigenaar van de woning zijn, en er zelf moeten wonen. Het verhuren van de woning is dus niet toegestaan.

Bovendien moet men tenminste twee maatregelen uitvoeren. Men mag kiezen uit: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie of het plaatsen van HR++ glas of triple glas.

Ten derde moet men aan voorwaarden voldoen met het oog op kwaliteit. Er zijn minimumeisen voor de dekking van de isolatie. Bij voorkeur moet het hele oppervlak van bijvoorbeeld het dak, gevel of de vloer geïsoleerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, legt de overheid een minimaal aantal vierkante meters op.

Men kan bovendien alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die nog niet zijn genomen. De subsidieaanvraag gaat per adres. Dat betekent dat men niet meer aanvragen op één adres mag doen. Bovendien mag men niet jaarlijks subsidie aanvragen. Het is slechts eenmalig mogelijk, wat betekent dat het aantrekkelijker kan zijn om meerdere energiebesparende maatregelen in één keer uit te laten voeren en daar subsidie voor te vragen.

Andere subsidies energiebesparende maatregelen

Er zijn ook nog andere subsidies voor energiebesparende maatregelen mogelijk. Deze subsidies zijn bedoeld voor consumenten. Zo is er bijvoorbeeld de ‘subsidieregeling energiebesparing in huis.’ Deze regeling is landelijk. Vaak hebben gemeenten en provincies ook nog eigen subsidies. Zo is bijvoorbeeld de Energiebespaarlening mogelijk. Vereniging van Eigenaars kunnen bovendien nog meer subsidies aanvragen voor isolatie van gebouwen.

Wie al minimaal 2 energiebesparingsmaatregelen heeft genomen, kan nog meer subsidies krijgen. Denk dan bijvoorbeeld aan het waterzijdig inregelen van de cv-ketel, of het laten plaatsen van isolerende kozijnen. De subsidie is doorgaans altijd 20 procent van de investering.

Voorts zijn er ook subsidies mogelijk voor maatwerkadviezen. Daarmee geeft een adviseur aan welke maatregelen er mogelijk zijn en zinvol zijn om de woning juist te isoleren. Daarnaast bestaat er de energieprestatiegarantie. Dat is een verzekering die garandeert dat energiebesparende maatregelen correct worden uitgevoerd.

Ten slotte is het mogelijk een subsidieaanvraag in het kader van de ISDE te doen. Dat is een subsidieregeling bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Deze subsidie is mogelijk wanneer men wil investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp of biomassaketel. Het is mogelijk als particulier een tegemoetkoming aan te vragen voor de aanschaf van kleinere energiebesparende maatregelen. Deze subsidie is zeer geschikt wanneer men kleinere maatregelen wil nemen en niet in aanmerking komt voor de subsidies van de RVO.

Subsidies voor verhuurders

Voor verhuurders van huurhuizen zijn er andere subsidieregelingen voor energiebesparing in het leven geroepen. Vaak gaat het dan om zogenaamde nul-op-de-meter woningen. In dat geval kan de verhuurder vragen om een bijdrage van de huurder. Deze betaalt dan amper kosten voor het verbruik van energie. Men is dan hetzelfde kwijt aan woonlasten, terwijl hij in een huis met meer comfort woont.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen

Een subsidieaanvraag is doorgaans mogelijk via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de aanvraag moet men aangeven voor welke maatregelen de subsidieaanvraag is bedoeld. Bovendien moet er al een offerte van een bedrijf zijn, die men kan overleggen. Daarmee kan men bewijzen dat hij of zij echt van plan is om de maatregelen te treffen.