Energiebespaarlening ter financiering van duurzame maatregelen

Met de energiebespaarlening kunnen huiseigenaren voordelig geld lenen om hun huis te verduurzamen.

Huiseigenaren, maar ook de VvE (Vereniging van Eigenaren), kunnen aan een gunstig tarief geld lenen bij het Warmtefonds om bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen. Deze energiebespaarlening kan worden gecombineerd met een subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler en met een subsidie voor het isoleren van het huis. Dankzij de energiebespaarlening en deze subsidies kan iedereen de woning isoleren zonder aan het spaargeld te moeten raken, terwijl de energiebesparing wel meteen rendement oplevert.

Lijst met 24 duurzame maatregelen die in aanmerking komen

De energiebespaarlening kan niet zomaar voor elke energiebesparende maatregel worden gebruikt, maar wel voor bijna alles. Er zijn namelijk 24 duurzame maatregelen die in aanmerking komen voor de energielening. Een energiebespaarlening kan worden afgesloten voor één van deze maatregelen, maar ook voor meerdere. Hieronder zijn alle energiebesparende maatregelen weergegeven die in aanmerking komen.

 • Aansluiten op een warmtenet

  Het warmtenet is een netwerk van leidingen waardoor warm water stroomt. Dit warm water kan bijvoorbeeld worden gebruikt om woningen via de radiatoren op te warmen. De warmte zelf kan afkomstig zijn van aardwarmte, maar ook andere bronnen zoals biomassa, aquathermie of de industrie behoren tot de mogelijkheden. Met de energiebespaarlening is het mogelijk om de aansluiting op zo’n warmtenet te financieren.

 • Asbestsanering in combinatie met dakisolatie

  Er zijn nog steeds daken waarop asbest voorkomt. Het weghalen daarvan moet deskundig en veilig gebeuren en resulteert in extra kosten. Wanneer het asbest wordt weggehaald om dakisolatie aan te brengen, is het mogelijk om hiervoor een energiebespaarlening aan te vragen. De voorwaarde is wel dat de energiebespaarlening voor maximaal 50% betrekking mag hebben op de financiering van de asbestsanering. Minstens 50% moet met andere woorden voor het aanbrengen van dakisolatie worden gebruikt. Daarnaast moet het asbest ook door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.

 • CO2-gestuurde ventilatie

  Een CO2-gestuurde ventilator zorgt ervoor dat het huis enkel ventileert als het nodig is. Het werkt namelijk op basis van sensoren die de luchtkwaliteit meten en die het ventilatiesysteem op basis daarvan aansturen. Soms wordt er ook nog eens op basis van het vochtgehalte gestuurd, wat nog betere resultaten oplevert. Door de ventilatie te sturen wordt in ieder geval een betere energieprestatie bekomen en daarom komt dit in aanmerking voor de energiebespaarlening.

 • Dakisolatie

  Ook zonder asbestsanering komt dakisolatie in aanmerking voor de energiebespaarlening. Het maakt daarbij niet uit of het om een plat of om een hellend dak gaat. Tevens is het toegestaan om niet het dak maar de zoldervloer te isoleren. Anderzijds worden er wel eisen gesteld aan de warmteweerstand van de gebruikte dakisolatie. Deze dient namelijk minstens 3,5 m²K/W te bedragen.

 • Energiemonitor en een slimme meter

  Dit systeem helpt gezinnen om bewuster te worden over de manier waarop ze energie verbruiken. Ze kunnen namelijk steeds hun verbruiksgegevens inzien en ze krijgen er soms zelfs bespaartips bovenop. Daarom komt een energiemonitor die aan een slimme meter is gekoppeld ook gewoon in aanmerking voor de energiebespaarlening.

 • Gelijkstroomventilator

  Een goede ventilatie is belangrijk voor de luchtkwaliteit in de woning en kan veel problemen helpen te voorkomen. In de praktijk is een gelijkstroomventilator tot 30% energiezuiniger dan een ventilator die op wisselstroom werkt. Daarom komt de aanschaf van een gelijkstroomventilator in aanmerking voor de energiebespaarlening. Een gelijkstroomventilator kost ongeveer 400 euro (incl. btw en plaatsing).

 • Gelijkstroompomp

  Waar een gelijkstroomventilator tot 30% energiezuiniger is dan een model op wisselstroom loopt dit bij een gelijkstroompomp op tot 50%. Zo’n gelijkstroompomp wordt gebruikt om het water voor de centrale verwarming rond te pompen. Zo’n gelijkstroompomp kost al snel 600 tot 700 euro (incl. btw en plaatsing).

 • Gevelisolatie

  Gevelisolatie is een heel doeltreffende manier om energie te besparen. Gevelisolatie kan zowel aan de binnen- als aan de buitenmuur worden aangebracht. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en toegestaan, gaande van kant-en-klare isolatieplaten die aan de binnenkant worden geplaatst tot isolatie met sierpleister aan de buitenkant. Net zoals bij dakisolatie is het wel vereist dat de gevelisolatie een minimale warmteweerstand van 3,5 m²K/W heeft.

 • Hoogrendementsglas

  Enkelglas isoleert helemaal niet goed. Daarom werd het later door dubbelglas vervangen. Dit bestaat uit twee laagjes glas met daartussen een luchtlaag. Dit isoleert inderdaad beter dan enkelglas, maar lucht is anderzijds ook niet de beste isolator. Daarom werd de lucht bij hoogrendementsglas door een edelgas vervangen dat beter isoleert, zoals argon. Er bestaan talloze soorten hoogrendementsglas en zelfs triple glas, een variant met drie glaslagen, is mogelijk. Zowel hoogrendementsglas als triple glas komen in aanmerking voor de energiebespaarlening. Wel moet het glas een maximale U-waarde van 1,2 W/m²K hebben.

 • Hoogrendementsketel

  Tot 21 januari 2019 was het mogelijk om met de energiebespaarlening een nieuwe hoogrendementsketel te financieren om een oude hoogrendementsketel te vervangen. Sindsdien kan het enkel nog ter vervanging van een oude traditionele ketel of van een oude vr-ketel. Dit omdat Nederland uiteindelijk van het gas af zal gaan en er duurzamere oplossingen zijn.

 • HRe-ketel

  Een Hre-ketel is een gasketel met een geïntegreerde luchtmotor die ook elektriciteit produceert. Het is eigenlijk een miniversie van een wkk (warmtekrachtkoppeling) en het is vooral interessant voor wie jaarlijks meer dan 1.600 m³ gas verbruikt. Als de ketel een vermogen heeft van 0,8 kWe tot maximaal 5 kWe, het bestemd is voor ruimteverwarming van een bestaande woning, een elektrisch rendement behaalt van minstens 15% en een thermisch vermogen heeft van minstens 100% komt het in aanmerking voor de energiebespaarlening.

 • Isolerende kozijnen, deuren en gevelpanelen

  Ondanks een goede gevelisolatie kan er toch nog steeds sprake zijn van tocht in huis, bijvoorbeeld via de deuren. Dergelijk warmteverlies kan voorkomen worden door te kiezen voor isolerende deuren, kozijnen en gevelpanelen. Hiervoor kan onder een aantal voorwaarden een beroep worden gedaan op de energiebespaarlening. Wat de deuren betreft, moet de U-waarde minimaal 2 W/m²K bedragen. Bij de isolerende panelen gaat het om een U-waarde van 0,7 W/m²K. Ten slotte is het vereist dat er isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deur aanwezig is.

 • LTV-systeem (lage-temperatuurafgiftesysteem)

  Een LTV-systeem zorgt ervoor dat een woning veel constanter en gelijkmatiger wordt verwarmd, wat tegelijkertijd ook milieuvriendelijker is. Dit komt omdat een klassiek verwarmingssysteem rekent op water met een hoge aanvoertemperatuur die soms zelfs kan oplopen tot 80°C, terwijl dit bij een LTV vaak minder is dan 55°C. Deze laatste maximale aanvoertemperatuur is een vereiste om een beroep te kunnen doen op de energiebespaarlening.

 • Maatwerkadvies

  Er zijn duidelijk veel manieren waarop een energiebesparing kan worden gerealiseerd. Het is niet onlogisch dat men al eens het overzicht verliest. Met een maatwerkadvies, voorheen ook wel het EPA of het Energie Prestatie Advies genoemd, kunnen particuliere woningeigenaren meteen ontdekken hoe ze een energiebesparing kunnen realiseren en op welke kosten ze daarbij moeten rekenen. Zo’n advies kost gemiddeld 200 tot 300 euro (incl. btw).

 • Nul-op-de-meterwoning

  Een nul-op-de-meterwoning wekt evenveel energie op als dat er wordt verbruikt. Om een nul-op-de-meterwoning te bekomen, dient de woning verregaand geïsoleerd te zijn en daarenboven ook nog eens energie op te wekken. Om een woning nul-op-de-meter te maken kan er een energiebespaarlening tot 65.000 euro worden aangevraagd. Deze lening is af te lossen in 20 of 15 jaar. Wellicht zullen de kosten hoger liggen dan 65.000 euro, maar de meerprijs is dan zelf te financieren. Bijvoorbeeld door een lening bij de bank.

 • Spouwmuurisolatie

  Net zoals dubbelglas een luchtlaag heeft in de spouw was dit vroeger ook het geval met de ruimte tussen de buiten- en de binnenmuur. Wanneer de situatie dit toestaat – de spouw moet hiervoor geschikt zijn en er mag bijvoorbeeld geen bouwafval in de spouw liggen – kan de spouw later alsnog worden geïsoleerd. Hiervoor zal een bedrijf kleine gaatjes in de gevel maken en daar isolatiemateriaal in spuiten tot de spouw helemaal vol is. Nadien wordt alles weer netjes gedicht. Spouwmuurisolatie kost ongeveer 800 tot 3.100 euro, maar is natuurlijk afhankelijk van het totale volume dat moet worden gevuld. Voor een vrijstaande woning zullen de kosten dan ook hoger liggen. Spouwmuurisolatie komt in aanmerking voor de energiebespaarlening wanneer het een R-waarde heeft van minimaal 1,1 m²K/W.

 • Vliering- of zoldervloerisolatie

  Via de vliering of zolder kan er veel warmte verloren gaan. Wanneer de zolder niet wordt verwarmd, is het dan ook aangeraden om deze te isoleren. Het volstaat om de vliering van isolatieplaten te voorzien. Een vereiste is wel dat de vliering- en zoldervloerisolatie een minimale R-waarde van 3,5 m²K/W heeft.

 • Vloer- en/of bodemisolatie

  Vloerisolatie zorgt niet alleen voor extra comfort in huis, zeker voor de blotevoetenmensen onder ons, maar het helpt bovendien ook energie te besparen. De potentiële besparing is wel niet alleen afhankelijk van het type vloerisolatie, maar ook van het type vloer en de aanwezige vloerbedekking. Een goede aannemer zal hierover informeren. Wanneer vloerisolatie geen mogelijkheid is, kan bodemisolatie een oplossing bieden. Bij bodemisolatie wordt er isolatiemateriaal in de kruipruimte gestort. Dit kan eventueel ook met vloerisolatie worden gecombineerd, bijvoorbeeld om de vochtdruk in de kruipruimte te verminderen. Zowel vloer- als bodemisolatie komen in aanmerking voor de energiebespaarlening als ze een minimale R-waarde van 3,5 m²K/W hebben.

 • Wtw-systeem (warmte-terugwinsysteem)

  Een wtw-systeem haalt de restwarmte uit het afvoerwater of de afgevoerde lucht. Deze restwarmte wordt vervolgens opnieuw gebruikt om de woning te verwarmen. Hierdoor gaat er minder energie verloren. Zowel een systeem voor warmteterugwinning uit ventilatielucht als uit (douche)water komt in aanmerking voor de energiebespaarlening. Het is wel vereist dat de warmteterugwinning uit ventilatielucht een rendement behaalt van 90% of meer.

 • Warmtepomp

  Warmtepompen zijn systemen die via een warmtewisselaar de warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht halen en deze vervolgens gebruiken om water te verwarmen. Ze behalen een heel hoog rendement, maar zijn enkel nuttig in woningen die al goed zijn geïsoleerd. Niet alleen komt een warmtepomp in aanmerking voor de energiebespaarlening, maar bovendien kan hiervoor ook een subsidie worden aangevraagd bij het RVO.

 • Waterzijdig inregelen van de cv-installatie

  Bij het waterzijdig inregelen stelt men het warm water dat door de radiator stroomt zodanig in dat elke radiator net de juiste hoeveelheid water krijgt. Hierdoor warmen de verschillende ruimten veel gelijkmatiger op. Het gevolg is dat er minder pieken en dalen in de cv-temperatuur zijn en dat de ketel veel efficiënter kan verwarmen. De exacte kostprijs hiervan is onder andere afhankelijk van het aantal radiatoren in de woning, maar 300 tot 500 euro (incl. btw) kan als gemiddelde worden aangehouden.

 • Zeer Energiezuinig Pakket

  De VvE kan met een Zeer Energiezuinig Pakket verschillende maatregelen treffen om het complex energiezuiniger te maken. Hierbij worden dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, isolerend glas, geïsoleerde kozijnen en geïsoleerde geveldeuren met elkaar gecombineerd. Aan elk van hen worden specifieke eisen gesteld. Wanneer aan de eisen is voldaan, kan men een energiebespaarlening van maximaal 50.000 euro per appartementsrecht aanvragen en dit met een looptijd van 30, 20, 15 of 10 jaar.

 • Zonneboiler

  Bij een zonneboiler vangt een collector op het dak de zonnewarmte op en gebruikt het vervolgens om water te verwarmen. Dit wordt vaak gecombineerd met een cv-combiketel die voor de naverwarming zorgt, want het water zal niet altijd de gewenste temperatuur hebben. Voor een zonneboiler kan er niet alleen een beroep worden gedaan op de energiebespaarlening, maar kan er ook een subsidie worden aangevraagd bij de RVO.

 • Zonnepanelen en thuisbatterij

  De energiebespaarlening is er ten slotte ook voor wie zonnepanelen wil financieren. Dit wel onder de voorwaarde dat de zonnepanelen ook met minstens een van de andere energiebesparende maatregelen worden gecombineerd. Ook mag maximaal 75% van de lening aan de zonnepanelen en een eventuele bijhorende thuisbatterij worden besteed. Zo’n thuisbatterij zal de komende jaren, wanneer de salderingsregeling komt te vervallen, steeds meer aan belang winnen.

De energiebespaarlening in de praktijk

De energiebespaarlening kan worden ingezet om een of meerdere van de aangehaalde duurzame maatregelen te financieren. Enkel bij zonnepanelen is het vereist dat dit met een andere duurzame maatregel wordt gecombineerd. Het bedrag dat men hiervoor kan lenen schommelt in principe tussen 2.500 en 25.000 euro, met uitzondering van de energiebespaarlening voor de nul-op-de-meterwoningen. Deze kan namelijk tot 65.000 euro bedragen.

De energiebespaarlening is een maandannuïtaire lening met een vaste (aantrekkelijke) rente, een vast maandbedrag en een looptijd die tussen 7 en 20 jaar bedraagt. Voor de meeste woningeigenaren is de rente fiscaal aftrekbaar. Er zijn verder geen afsluitkosten aan de lening verbonden en vervroegd aflossen kan gewoon boetevrij. Het is wel vereist dat de extra aflossing minimaal 250 euro bedraagt.

Voorwaarden voor de energiebespaarlening

Om recht te hebben op de energiebespaarlening is vereist dat je eigenaar bent van een bestaande woning, maar er bovendien ook bewoner van bent. Je mag daarnaast niet ouder zijn dan 75 jaar. Wanneer er twee aanvragers zijn en een van hen is ouder dan 75 jaar, wordt enkel rekening gehouden met het loon van degene die 75 jaar of jonger is.

Niet alleen particuliere woningeigenaren kunnen een beroep doen op de energiebespaarlening, maar ook VvE’s. De VvE moet dan wel uit minstens acht wooneenheden bestaan en de looptijd bedraagt altijd 10 tot 30 jaar. Zij kunnen tot 25.000 euro per appartement lenen, maar bij het Zeer Energiezuinig Pakket (€ 50.000) en een Nul-op-de-Meter-traject (€ 65.000) is dit opgetrokken.

Looptijd van de energiebespaarlening

De looptijd van de energiebespaarlening is niet altijd vrij te kiezen en is deels afhankelijk van het geleende bedrag. Enkel voor energiebespaarleningen vanaf 15.000 euro kan de looptijd worden gekozen. Hieronder zijn de mogelijkheden weergegeven.

LeenbedragLooptijd van 7 jaarLooptijd van 10 jaarLooptijd van 15 jaarLooptijd van 20 jaar
Tot €5.000X
€5.000 - €15.000X
€15.000 - €25.000XXX
€25.000 - €65.000XX

Hoe vraag je een energiebespaarlening aan?

De lening is dus echt bedoeld voor het plegen van onderhoud aan de woning die energiebesparing ten goede komt. De energiebespaarlening heeft verschillende financiële voordelen. Zo betaal je meestal een veel lagere rekening dan dat je zou doen bij bijvoorbeeld een tweede hypotheek. Daarnaast gaat het om een rente die van tevoren wordt bepaald en de hele looptijd hetzelfde blijft.

Het geleende bedrag wordt vervolgens in een bouwkrediet gestort. Het voordeel van deze lening, is dat je altijd mag aflossen. Je mag dus ook alles in één keer aflossen, zonder dat er een boete voor staat. Wel betaal je voor een extra aflossing tenminste 250 euro extra. Verder betaal je geen afsluitkosten.

Financieren met eigen geld

De spaarrente staat historisch laag. Als je veel spaargeld hebt, kun je ook dat bedrag gebruiken voor het investeren in energiebesparende maatregelen. Volgens Milieu Centraal is het rendement van spouwmuurisolatie te vergelijken met een rente van 11 procent op een spaarrekening. Denk dus goed na welke mogelijkheid jouw voorkeur heeft.

De energiebespaarlening aanvragen

Het aanvragen van de energiebespaarlening vergt natuurlijk wat papierwerk, maar men heeft het een en ander gedaan om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Een goede aannemer zal zijn klanten vaak uitbundig informeren over de mogelijkheden en hen daarin bijstaan.

 1. Bepaal de energiebesparende maatregelen

  Ga in de eerste plaats na welke energiebesparende maatregelen je wil treffen. De terugverdientijd staat daarbij centraal. Eventueel kan je hiervoor maatwerkadvies aanvragen. Maatwerkadvies komt eveneens in aanmerking voor de energiebespaarlening.

 2. Benodigde documenten aanvragen

  Vraag offertes aan bij verschillende aannemers. Zij zullen ook een verklaring ondertekenen en de nodige documenten bezorgen die noodzakelijk zijn om de energiebespaarlening aan te vragen. Verzamel in de tussentijd ook een recente salarisstrook en de laatste belastingaangifte.

 3. Vul het aanvraagformulier in

  Surf naar de website van het Nationaal Warmtefonds en vul dit aanvraagformulier in. Op dit punt hoeven de documenten nog niet te worden doorgegeven. Eerst zal men je aanvraag beoordelen en eventueel zal men een voorstel uitbrengen.

 4. De aanvraag finaliseren

  Nadat de eerste aanvraag is goedgekeurd, kan je via een Mijn SVn-account alle documenten opladen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd. Als alles goed is, wordt er een bouwdepot geopend met daarop het leenbedrag. Het geld wordt vanaf daar rechtstreeks aan de aannemer of de installateur overgemaakt, zodat het onderweg niet kan verdwijnen.

Veelgestelde vragen over de energiebespaarlening

Vraag jij je af of je in aanmerking komt voor de energiebespaarlening? Of heb je nog andere vragen over de energiebespaarlening? Check dan zeker de onderstaande vragen en antwoorden, want wellicht vind je hieronder het antwoord op jouw vragen!

Wie betaalt de energiebespaarlening?

De leningen worden vanuit het Warmtefonds toegekend. In het Warmtefonds zit 1 miljard euro dat voor duurzame leningen kan worden vrijgemaakt. Het Warmtefonds is samengesteld met inbrengen van de EIB (Europese Investeringsbank), de CEB (de Council of Europe), ASN Bank, Rabobank en de Rijksoverheid. Alle betalingen vloeien terug naar het Warmtefonds waardoor het volledig zelfredzaam is.

Kan ik een energiebespaarlening krijgen voor energiebesparende maatregelen die ik zelf uitvoer?

Nee. Voor de energiebespaarlening is het altijd vereist dat de werken door een installateur of een aannemer worden uitgevoerd.

Kan ik een energiebespaarlening krijgen voor energiebesparende maatregelen aan mijn woonboot?

Ja, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan. Dit wil onder meer zeggen dat je eigenaar en bewoner van de woonboot moet zijn.

Kan ik een energiebespaarlening krijgen voor mijn monumentaal pand?

Ja, maar houd er rekening mee dat monumentale panden soms niet zo goed kunnen worden geïsoleerd. Het voordeel is wel dat er andere isolatie-eisen gelden. In dit specifieke geval is het aangeraden om contact op te nemen met het Nationaal Warmtefonds om het een en ander na te gaan.

Kan ik eerst maatwerkadvies regelen en dan pas een energiebespaarlening aanvragen?

Ja, dit kan en is zelfs logisch. De vereiste dat de werkzaamheden ten vroegste twee maanden voor de aanvraag moeten zijn uitgevoerd, geldt hier niet.

Mag ik zelf een aannemer of installateur kiezen?

Het is een vrije wereld en het is toegestaan om zelf een aannemer of installateur te kiezen. Uiteraard blijft het aangeraden om verschillende offertes op te vragen en ze vooraf te vergelijken.

Moet ik voor deze lening bij de notaris langsgaan?

Nee, het gaat om een onderhandse akte waarvoor geen beroep wordt gedaan op een notaris.

Wordt er een BKR-toetsing uitgevoerd voor de energiebespaarlening?

Ja, bij een aanvraag geeft men altijd toestemming voor zo’n BKR-toetsing. Over het algemeen wordt er geen energiebespaarlening toegekend bij een negatieve codering. Houd er rekening mee dat er bij het kredietwaardigheidsonderzoek geen rekening wordt gehouden met eventuele energiebesparingen ten gevolge van de duurzame maatregelen. Weet verder dat de energiebespaarlening ook bij de BKR wordt geregistreerd.

Wat gebeurt er als ik een deel van de energiebespaarlening vervroegd aflos?

In principe blijft de looptijd van de lening na de aflossing gelijk, maar zal enkel de maandtermijn dalen. Hierop is wel een uitzondering voorzien voor de situatie waarbij de maandtermijn onder 35 euro zou zaken. In zo’n geval wordt de looptijd aangepast zodat de maandtermijn opnieuw 35 euro of meer bedraagt. Daarnaast is het mogelijk om op eenvoudig verzoek te vragen om de looptijd te verkorten en de maandtermijn gelijk te houden. Het volstaat om in de omschrijving bij de overboeking ‘Looptijd verkorten’ te noteren.

Is de rente van de energiebespaarlening aftrekbaar?

Voor de meeste woningeigenaren is de rente van de energiebespaarlening aftrekbaar.