De thuisaccu: mogelijk interessant, maar voor nu nog niet

  • Algemeen
De thuisaccu: mogelijk interessant, maar voor nu nog niet

Een thuisaccu is eigenlijk een grote lithium-ion-batterij die kan worden opgeladen. Het opladen kan gebeuren vanaf het gewone elektriciteitsnet, maar ook door zonnepanelen. Bij het verbruiken wordt de stroom bij voorkeur van de batterij gehaald en pas nadien van het elektriciteitsnet. Zo’n thuisaccu heeft de grootte van een flinke cv-ketel en kan in de berging, in de garage of in de bijkeuken worden opgehangen. Vanuit economisch oogpunt is een thuisaccu op dit moment nog niet interessant. In de toekomst komt daar wellicht verandering in.

Thuisaccu is economisch nog beperkt interessant

Met een thuisaccu is het in theorie mogelijk om onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet, maar in de praktijk is dit veelal niet haalbaar. Voor de gemiddelde Nederlandse woning is 80 procent onafhankelijkheid tijdens de zomermaanden echter wel realistisch. Meer zonnepanelen biedt dan weer geen oplossing.

Onafhankelijkheid van het stroomnet is niet realistisch

Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft namelijk tien zonnepanelen nodig om evenveel energie op te wekken als benodigd gedurende een jaar. Deze zonnepanelen wekken tijdens de zomermaanden zo’n 13 kWh op, terwijl de gemiddelde thuisaccu maar 7,5 kWh kan opslaan. Hierdoor wordt er nog steeds aan het stroomnet geleverd. Tijdens de wintermaanden leveren de zonnepanelen dan weer slechts 2 kWh op, wat dan weer veel te weinig is tijdens de maanden waarop we net het meest energie verbruiken. Tijdens de winter moet er dus stroom van het net worden afgehaald. Dan kan er wel maximaal gebruik worden gemaakt van de eigen opgewekte energie en kan er eventueel ’s nachts aan het lage tarief energie worden opgeladen om deze voordeligere energie vervolgens overdag te gebruiken.

Gebruikszekerheid en een afgevlakte vraag

Wel zorgt een thuisaccu voor continuïteit. Bij een algemene stroomuitval beschikt men nog steeds over energie. Hierdoor is het interessant voor wie vanuit huis werkt en zekerheid moet hebben. Ook een bakker of kruidenier kan gebaat zijn bij zo’n accu.

Daarnaast zijn thuisbatterijen ook vanuit maatschappelijk en ecologisch oogpunt interessant. Het vlakt namelijk schommelingen in vraag en aanbod af. Op de piekmomenten moeten producenten nu nog steeds vervuilende elektriciteitscentrales bijschakelen. Als we allemaal over een thuisaccu zouden beschikken, zou dit niet meer of in mindere mate nodig zijn.

Thuisbatterijen worden steeds goedkoper

De technologie van dergelijke betaalbare, grote batterijen is voornamelijk afkomstig uit de auto-industrie. Hier heeft men namelijk veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van krachtige en betaalbare batterijen voor elektrische auto’s. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bekende autofabrikanten als Tesla, Mercedes en BMW thuisaccu’s aanbieden. De prijs voor een thuisaccu is momenteel nog steeds vrij hoog, maar door de massaproductie in onder meer de auto-industrie neemt de prijs wel jaar na jaar af. Een stijgende vraag naar elektrische auto’s en thuisaccu’s zou de prijs verder kunnen doen zakken.

Vooral een interessante oplossing voor de toekomst

Momenteel is een thuisaccu vanuit economisch oogpunt echter nog niet interessant. Ze zijn duur in aanschaf en zolang de salderingsregeling bestaat, is er niks mis met opgewekte energie opnieuw op het net te plaatsen. Wanneer de prijs van een thuisaccu afneemt en de salderingsregeling verdwijnt, zal een thuisaccu economisch steeds interessanter worden. Deze salderingsregeling houdt in dat de opgewekte stroom met de verbruikte stroom wordt verrekend. Hierdoor fungeert het stroomnet eigenlijk reeds als een thuisaccu. Eenmaal de salderingsregeling wordt afgeschaft, zal dit niet langer het geval zijn en is het interessanter om de stroom in een eigen thuisaccu op te slaan.

In de toekomst zal onze energie ook steeds groener worden. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de prijs van energie, bijvoorbeeld omdat we afstappen van goedkope kernenergie. Hoe duurder energie is, hoe interessanter een thuisaccu zal worden.

Daarnaast speelt ook de levensduur van een thuisaccu een rol. Deze levensduur kan nog worden verlengd met behulp van software en betere regelsystemen, maar hier zijn nog verdere ontwikkelingen voor nodig. Op dit moment bedraagt de terugverdientijd gemiddeld 16 jaar en de levensduur van een thuisaccu 15 jaar. Uiteindelijk zou de terugverdientijd korter moeten worden dan de levensduur.

Bij Essent verwachten ze dat we dit kantelpunt binnen vijf tot tien jaar al zullen bereiken, maar ze benadrukken wel dat de combinatie met zonnepanelen dan heel belangrijk is. Voor wie onafhankelijker wil zijn van het elektriciteitsnet, kan een thuisaccu nu alvast interessant zijn. Het nut daarvan is al met al wel beperkt, want Nederland kent een heel stabiel stroomnet.

Veelgestelde vragen over de thuisaccu

batterij en energie Is de keuze voor lithium-ion wel de juiste keuze?

Dit valt moeilijk te zeggen, maar er zijn alvast voordelen aan verbonden. Zo heeft het een hoge energiedichtheid en is de technologie sterk geëvolueerd. Daarnaast kan de batterij een langere levensduur krijgen door een speciaal regelsysteem te gebruiken. Een nadeel is echter dat het niet goed tegen hoge temperaturen kan en dat de lithiumprijs al jaren in stijgende lijn zit. Bovendien verwacht men dat er in 2050 een tekort aan lithium zal ontstaan. Anderzijds is het zo dat deze accu’s intussen vrij goed te recyclen zijn.

agenda emoji Kan ik een thuisaccu het hele jaar door gebruiken?

Ja. In de zomer is een thuisaccu vooral interessant om energie van de zonnepanelen op te slaan. In de winter is een thuisaccu interessant om energie aan daltarief op te slaan en overdag te gebruiken.

zonnebril opzetten want deze energie is zonnig Geeft een thuisaccu straling af?

Een thuisaccu geeft geen radioactieve straling af. Daarnaast genereert het wel een elektrisch en magnetisch veld, maar dit ligt ruim binnen de blootstellingslimieten. Dit wil zeggen dat er geen nadelige gezondheidseffecten bekend zijn.

brandgevaar bij thuisaccu Vergroot een thuisaccu het brandgevaar?

Een thuisaccu beschikt over een oververhittingsbeveiliging en houdt in principe geen brandgevaar in. Wel kan een thuisaccu, net zoals zonnepanelen, in blusgevaar resulteren. Daarom zal de brandweer vaak eerst trachten om de hoofdzekeringen uit te zetten. Bovendien is er meer water nodig om een brandende lithium-ion-accu te blussen. Bij een eventuele brand, kunnen de gevolgen wel groter zijn. Dit komt omdat er dan brandbare gassen uit de thuisaccu ontsnappen. Het veroorzaakt dus geen brand, maar de gevolgen van een brand kunnen wel groter zijn. Het gebruik van een brandwerende meterkast kan dit voorkomen. Het goede nieuws is bovendien dat de industrie ook hier naar oplossingen zoekt.

energie dat geld bespaart Bestaan er subsidies voor een thuisaccu?

Er is momenteel nog geen algemene subsidie voor een thuisaccu. In het buitenland is dit wel al het geval. De verwachting is dat Nederland dit voorbeeld zal volgen eenmaal de salderingsregeling wordt afgeschaft of sterk is afgebouwd. Ook Europa roept namelijk al langer op om meer in te zetten op energieopslag.

kwalitatief hoogwaardige energie Welke thuisaccu's zijn er op de markt?

De bekendste is de Tesla Powerwall, maar ook Mercedes, JML, Iron Edison, SMA, Varta, Enphase en Samsung hebben een thuisaccu. Ze zijn echter niet zo vlot verkrijgbaar, want de marktvraag is nog steeds beperkt. Momenteel promoten energieleveranciers nog geen thuisaccu’s omwille van de eerder aangehaalde beperkingen. Wellicht zal dit in de toekomst veranderen en zal het mogelijk zijn om bij energieleveranciers een thuisaccu aan te schaffen.