Water

Een zonneboiler of warmtepomp kan gebruikt worden om water te verwarmen. Beide apparaten wekken uitsluitend duurzame energie op en hebben een hoog rendement. Ook kunnen ze gebruikt worden om het huis te verwarmen. Een zonneboiler werkt samen met zonnepanelen die bijvoorbeeld op het dak zijn geïnstalleerd. Een warmtepomp maakt gebruik van warmte uit de lucht, het grondwater of de bodem.

Zonneboiler

Een zonneboiler vervult dezelfde functie als een cv- of hr-ketel, maar maakt gebruik van zonne-energie. De zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten dit om in zonne-energie. Deze zonne-energie wordt overgebracht naar de zonneboiler, die de energie gebruikt om water te verwarmen. Sommige boilers verwarmen daarnaast ook het huis. Hoewel een zonneboiler veel water kan verwarmen, is het vaak niet voldoende voor het hele huishouden. Om deze reden wordt de zonneboiler meestal ondersteund door een ketel die werkt op gas of elektriciteit van het reguliere gas- of stroomnet.

Een gemiddelde zonneboiler kost tussen de 500 en 3.500 euro. Op dit moment is het voor particulieren niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een zonneboiler. Vanuit de overheid zijn er wel verschillende regelingen die mensen stimuleren om een zonneboiler te kopen. Zo kan er een vrijstelling voor de energiebelasting worden aangevraagd wanneer er een zonneboiler in het huis is geïnstalleerd. Hoe dan wordt er dankzij een zonneboiler bespaard op gas en zo wordt er een steentje bijgedragen aan het leefbaar houden van ons milieu.

Warmtepomp

De warmtepomp is een installatie die warmte onttrekt uit de bodem, lucht of het (grond)water. Een warmtepomp kan zowel het huis verwarmen als water voor de boiler. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een warmtepomp die alleen het huis verwarmt, een pomp die ook water verwarmt en een hybride warmtepomp die samenwerkt met een cv- of hr-ketel. Een waterpomp heeft elektriciteit nodig, maar de energieopbrengst is ongeveer vijf keer zo hoog als het verbruik. Een pomp die warmte uit grondwater onttrekt, kan een volledige woonwijk van warmte voorzien. De pomp haalt grondwater omhoog, onttrekt warmte en pompt vervolgens het water weer terug de grond in.

Warmtepompen die individuele huishoudens of gebouwen verwarmen, onttrekken meestal warmte uit de bodem of de lucht. Dit zijn flinke installaties: een warmtepomp voor één huishouden is ongeveer even groot als een flinke koelkast. Daarnaast maakt de warmtepomp redelijk wat geluid. Om deze reden moet een warmtepomp in een geluidsdichte ruimte worden geplaatst.

Een warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, heeft een slang die zeventig tot 300 meter onder de grond gaat. Door de slang wordt er een vloeistof gepompt die in de bodem langzaam wordt opgewarmd. Wanneer de vloeistof weer omhoog wordt gepompt, kan het huis met deze warmte worden verwarmd. In tegenstelling tot de warmtepomp die warmte onttrekt uit grondwater, is dit een gesloten systeem. Wanneer buitenlucht wordt gebruikt als bron voor warmte, moet er een warmtewisselaar worden geïnstalleerd op het dak of in de tuin. Een gespecialiseerde installateur moet bepalen welk type warmtepomp het meest geschikt is voor de situatie. Bij de aankoop van een warmtepomp die onderdeel uitmaakt van het verwarmingstoestel, is het mogelijk om een subsidie te verkrijgen bij de Nederlandse overheid.