Een warmtepomp schiet op verschillende vlakken tekort

  • Algemeen
Een warmtepomp schiet op verschillende vlakken tekort

De voordelen die verbonden zijn aan het plaatsen van een warmtepomp spreken voor zich. Veel mensen staan echter niet stil bij de nadelen die zijn verbonden aan een dergelijke installatie. Toch zijn ook deze nadelen er zeker wel. Mensen die van plan zijn om een warmtepomp te laten plaatsen hoeven hun idee niet meteen in de diepvries te stoppen, maar het is wel de moeite waard om rekening te houden met de hieronder aangegeven nadelen.

1.) Een warmtepomp is niet goedkoop

In eerste instantie is het zo dat de aankoop van een warmtepomp zomaar (veel) duurder kan zijn dan in eerste instantie wordt verwacht. Het is en blijft in de praktijk dan ook een vrij grote investering die veelal slechts op termijn terugverdiend kan worden. De prijs van een warmtepomp is zelfs hoger gelegen dan een traditionele CV-ketel. Hou er dus wel rekening mee dat er steeds voldoende budget voor handen is om deze investering te kunnen betalen. Daar tegenover staat wel dat een warmtepomp zichzelf over de middellange tot lange termijn wel degelijk terug zal verdienen. De kostprijs van een warmtepomp kan wel steeds worden ingeperkt door het uitvoeren van een objectieve vergelijking tussen verschillende bedrijven die een warmtepomp verkopen.

2.) Warmtepompen werken op lage temperaturen

Wanneer we de temperaturen van warmtepompen gaan vergelijken met deze van traditionele verwarmingen liggen deze steeds een behoorlijk stuk lager. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat ook de dimensie (of de zogenaamde oppervlakte) van de radiatoren of de vloerverwarming groter moet zijn. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om nog steeds een heerlijk binnenklimaat te kunnen realiseren. Hou er bovendien rekening mee dat ook de opwarming met behulp van een warmtepomp trager verloopt. Dit is eventueel wel op te lossen door de plaatsing van radiatoren die zijn voorzien van een ingebouwde fan. Net omdat de temperaturen bij een warmtepomp lager liggen is het bovendien ook belangrijk dat dit systeem wordt ingezet in huizen die goed zijn geïsoleerd. Alleen op deze manier is het mogelijk om het warmteverlies te beperken. Bij slecht geïsoleerde woningen is het rendement van de warmtepomp namelijk een flink stuk beperkter.

3.) Soms een vergunning vereist voor warmtepompen

Het is altijd van belang om er rekening mee te houden dat de kans bestaat dat er een vergunning dient te worden aangevraagd voor de plaatsing van een warmtepomp. Dit geldt in het bijzonder voor een zogenaamde ‘open installatie’. Het wordt sterk aangeraden om dit op voorhand even te controleren bij de gemeente. Het verplicht moeten aanvragen van een vergunning kan niet alleen extra kosten met zich meebrengen, daarnaast kost dit ook wat tijd. Het is dan ook belangrijk om hier bij stil te blijven staan.

4.) Mogelijke extra nadelen van warmtepompen

Ondanks het feit dat de systemen reeds aanzienlijk zijn verbeterd is het toch nog steeds zo dat menig aantal systemen met warmtepompen nog steeds heel wat meer ruimte innemen in vergelijking met een klassieke CV-ketel. Bovendien is het ook van belang om in het achterhoofd te houden dat er soms boringen dienen te worden uitgevoerd. Niet alleen hier dient de nodige aandacht op gevestigd te worden, wat bovendien ook te denken van de terugvoerput evenals de afdichting? Daarnaast is het ook zo dat de vereiste boringen niet zomaar op elke locatie mogelijk zijn. Het mag dan ook duidelijk zijn, wil je energie besparen door het plaatsen van een warmtepomp? Zie de potentiële nadelen dan niet over het hoofd!