De elektrische scooter is de goede keuze voor het klimaat

  • Algemeen
De elektrische scooter is de goede keuze voor het klimaat

Het menselijk transport is een van de domeinen in onze samenleving die we het eenvoudigst kunnen loskoppelen van de verbranding van fossiele brandstoffen, met uitzondering van de luchtvaartsector en scheepsvaartsector waar er nog grote uitdagingen zijn. Hierbij gaat er vaak veel aandacht naar de elektrische auto, maar ook de elektrische scooter kan een duurzaam alternatief zijn.

Elektrische scooters zijn beter voor het milieu

De elektrische scooter wint snel terrein. Zo is het aandeel elektrische scooters in het totaal aantal verkochte scooters groter dan het aandeel elektrische auto’s in het totaal aantal verkochte auto’s. Voor wat de scooter betreft, kiezen Nederlanders dan ook steeds vaker voor elektrisch. En dat is een goede zaak, want een elektrische scooter heeft veel ecologische voordelen te bieden.

Geen uitlaatgassen tijdens het rijden, wel een hogere CO2-uitstoot bij de productie

Het grote voordeel van een elektrische scooter is dat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen worden uitgestoten. Een elektrische scooter heeft tijdens het rijden dan ook een veel lagere CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot die het nog veroorzaakt, ontstaat bij de energieopwekking en is lager dan de CO2-uitstoot bij de verbranding van bijvoorbeeld benzine. Volgens Milieu Centraal ligt de CO2-uitstoot per kilometer 1,5 tot 3,5 keer lager dan bij een benzinescooter. In de toekomst, wanneer energie steeds groener wordt, zal het verschil alleen maar groter worden.

Een tegenargument dat vaak wordt gehoord, is dat er bij de productie van een elektrische scooter meer energie wordt gebruikt. Het is inderdaad zo dat er bij de productie van een elektrische scooter meer CO2 wordt uitgestoten dan bij de productie van een benzinescooter. Een elektrische scooter is zwaarder en de accu heeft een grotere milieu-impact. Op basis van de ecoinvent-database blijkt de productie en afdanking van een elektrische bromscooter zonder accu al 660 kg CO2 op te leveren. Dit is flink meer dan de 490 kg CO2 bij de productie en afdanking van een benzinescooter.

Dit mag echter geen reden zijn om niet voor een elektrische scooter te kiezen. Volgens Klimaat Helpdesk is het verschil namelijk relatief snel terugverdiend, vaak al na minder dan tienduizend kilometer. Dit gebeurt nog sneller wanneer er groene stroom wordt getankt, bijvoorbeeld via eigen zonnepanelen. Wel moet je er rekening mee houden dat een accu van een elektrische scooter na verloop van tijd moet worden vervangen. Volgens Klimaat Helpdesk duurt het dan opnieuw vierduizend kilometer om die extra CO2-uitstoot opnieuw te compenseren, maar zal het dit sowieso doen.

De onderzoekers geven wel aan dat het precieze omslagpunt sterk kan variëren. De levensduur van een accu is bijvoorbeeld afhankelijk van de tijd en niet alleen van het gebruik. Bij een elektrische scooter die minder vaak wordt gebruikt, moet de accu vaker worden vervangen en zal het langer duren voordat het kantelpunt is bereikt.

Eenvoudig opladen van een elektrische scooter

In tegenstelling tot bij een elektrische auto is er geen speciaal oplaadpunt nodig of hoeft de elektriciteitsaansluiting niet te worden verzwaard. Opladen kan gewoon in het stopcontact, hoewel er ook steeds vaker oplaadpalen zijn waar je elektrische fietsen of scooters kan opladen. In ongeveer drie uur is de accu voor 75% opgeladen. Op de laatste 25% moet je verhoudingsgewijs wat langer wachten. Hoe dan ook zijn er geen grote aanpassingen aan de installatie nodig en is het niet nodig om naar een tankstation te rijden. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de eigen opgewekte groene energie, wat in een extra lage CO2-uitstoot per kilometer resulteert.

Minder luchtverontreinigende stoffen in de stad

Een ander voordeel van een elektrische scooter is dat de CO2-emissies die er zijn, indirecte emissies zijn. Het gaat voor een groot deel om CO2-uitstoot bij de productie van de scooter en bij de productie van de energie. Hoewel CO2-opvang en  CO2-opslag nog niet op grote schaal wordt toegepast, zou dit een manier kunnen zijn om de ecologische voetafdruk van een elektrische scooter verder te verlagen. Bij een benzinescooter komt de CO2, net als de andere schadelijke stoffen, in de leefomgeving terecht. Bovendien stoten benzinescooters vaak veel koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen uit. De uitstoot is vergelijkbaar met of hoger dan deze van een EURO6-benzineauto. De emissies van een benzinescooter zijn niet op te vangen en ze hebben veel meer effect op de menselijke gezondheid.

Minder geluidshinder

Volgens het RIVM-rapport 2019-0177 is geluidsoverlast door verkeer een van de grootste milieuproblemen in Nederland. Ook de WHO verklaarde eerder al dat geluidshinder een belangrijke veroorzaker is van gezondheidsproblemen. Maar liefst 10% van de Nederlanders zou bovendien ernstige geluidshinder ondervinden door brommers en scooter. Elektrische scooters produceren echter aanzienlijk minder lawaai omwille van het ontbreken van een verbrandingsmotor. Vooral in het stedelijk leefmilieu houden elektrische scooters een gezondheidsvoordeel in.

Steeds strengere regels voor scooters

Sinds 2021 moeten benzinescooters al aan de EURO5-eisen voldoen. Het gaat om maximale grenzen die worden opgelegd aan onder meer de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en koolstofmonoxide. Nieuwe benzinescooters die op de markt worden gebracht, zijn al minder vervuilend. Hierdoor zijn ze ook iets duurder geworden, terwijl elektrische scooters steeds goedkoper worden. Het verschil met een elektrische scooter is minder groot geworden, maar bedraagt nog steeds enkele honderden euro’s. Daarnaast hebben sommige gemeenten ook milieuzones ingesteld waar vervuilende benzinescooters niet langer welkom zijn. Elektrische scooters mogen er wel rijden.

Vanaf 1 januari 2025 zullen nieuwe scooters met een begrenzing tot 25 km/u elektrisch moeten zijn. Men streeft ernaar om dit vanaf 2030 ook in te voeren voor nieuwe scooters die 45 km/u kunnen rijden. Dit alles is afgesproken in het Klimaatakkoord. Het kan natuurlijk dat Europa nog met strengere regels komt, zeker nu het pakket Fit for 55 hoog op de politieke agenda staat.

Veelgestelde vragen over de elektrische scooter

Als het over de duurzame mobiliteitstransitie gaat, is er altijd veel aandacht voor de elektrische auto. De elektrische scooter wordt daarbij over het hoofd gezien, terwijl er ook wel wat misverstanden over bestaan. Door een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden, nemen we de onduidelijkheden weg.

Klopt het dat de banden van een elektrische scooter sneller vervangen moeten worden?

Dit is een veelgehoord argument dat de duurzaamheid van een elektrische scooter zou moeten weerleggen. Het klopt inderdaad dat de banden van een elektrische scooter iets sneller slijten dan de banden van een benzinemotor. Het klopt ook dat dergelijke banden zorgen voor milieuvervuiling. Dit verschil in slijtage wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de andere voordelen die een elektrische scooter biedt. Onder andere de motor en de remmen van een elektrische scooter slijten minder snel dan deze van een benzinescooter.

Bestaan er subsidies voor de aanschaf van een elektrische scooter?

Voor consumenten zijn er (nog) geen landelijke subsidies voor de aanschaf van een elektrische scooter, maar er zijn wel gemeenten die al subsidies toekennen. Vraag dit na bij de gemeente. Voor ondernemers zijn er dan weer verschillende aftrekregelingen waarop ze een beroep kunnen doen. De elektrische brom- of snorfiets staat namelijk op de milieulijst en 50% van de investering komt in aanmerking voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen en de milieu-investeringsaftrek.

Hoeveel kost het om een elektrische scooter vol te tanken?

Het opladen van een elektrische scooter is veel goedkoper dan het tanken bij een benzinescooter. Bij een benzinescooter tank je namelijk al snel voor een tientje, terwijl het opladen van een elektrische scooter meestal niet meer dan veertig eurocent kost. Omgerekend per kilometer is een elektrische scooter nog steeds voordeliger. Je betaalt ongeveer 0,7 eurocent per kilometer ten opzichte van 4 eurocent per kilometer bij een benzinescooter.

Hoelang gaat de accu van een elektrische scooter mee?

Elke accu heeft een maximaal aantal keren dat je het kunt opladen. De meeste fabrikanten geven informatie mee over het maximaal aantal laadcycli. Er spelen echter ook andere factoren een rol. Extreme vrieskou of hoge temperaturen kunnen de levensduur aantasten. Daarom is het aan te raden om de accu bij extreme temperaturen uit de scooter te halen en binnen op te bergen. Verder is het aan te raden om de accu niet te zwaar te belasten, bijvoorbeeld door geen zware lasten mee te sleuren of door ervoor te zorgen dat de banden de juiste spanning hebben. Bij de meeste elektrische scooters moet de accu na 30.000 tot 40.000 km worden vervangen. Wie elke dag 50 km rijdt en dit vijf dagen per week, moet de accu dus na 120 tot 160 weken vervangen.

Wat is beter voor het milieu: de elektrische fiets, scooter of auto?

Het is vooral afhankelijk van wat je door wat vervangt. Wil je de benzineauto vervangen door een elektrisch vervoermiddel, dan is de elektrische fiets de beste keuze. Wat de CO2-uitstoot per kilometer en de CO2-uitstoot bij de productie betreft, scoort de elektrische fiets namelijk het beste. In de praktijk wordt een elektrische fiets zelden gekozen ter vervanging van een auto, maar eerder ter vervanging van een klassieke fiets. Dan is een elektrische fiets niet bepaald beter voor het milieu, zeker als men daarnaast nog steeds een benzineauto gebruikt. Dan is het beter om de benzineauto te vervangen door een elektrische auto of een elektrische scooter.