Wat als de stroom uitvalt?

Het stroomnetwerk van Nederland is behoorlijk betrouwbaar, maar om verschillende redenen kan het voorkomen dat de stroom toch een keer uitvalt. Afhankelijk van de oorzaak kan dit soms enige tijd duren.

Bij stroomuitval moeten er enkele dingen gecontroleerd worden, zodat de uitval zo min mogelijk hinder oplevert.

Probleem in huis of bij netwerk buiten?

Bij stroomuitval is het eerste dat gecontroleerd moet worden of de storing binnenshuis zit of in het netwerk buiten de woning ligt. Controleer in de stoppenkast of er geen stoppen zijn doorgeslagen. Met knoppen kan dit gezien worden aan één of enkele knoppen die gedraaid zijn, bij klassieke stoppen is het draadje aan de binnenkant van de stop gesprongen. Om dit te kunnen zien moet de stop er dus even uitgehaald worden.

Wanneer het duidelijk is dat het probleem niet binnenshuis zit, kan gekeken worden of buren ook last hebben van de storing. Soms zijn er geen stoppen doorgeslagen, maar is het toch slechts één woning met de storing. Het probleem zit hem dan in de verbinding van het huis met het netwerk. In de meeste gevallen gaat het echter om een regionale storing: bijvoorbeeld een wijk, stadsdeel of hele plaats.

Status bij netbeheerder controleren

Zit de storing niet in het stroomnetwerk thuis, dan kan op de website van de netbeheerder bekeken worden of de storing bij hen al bekend is. De meeste netbeheerders geven op basis van postcode aan waar een stroomstoring zich precies bevindt. Is de storing nog niet vindbaar op de website, dan kan het zijn dat de netbeheerder nog niet op de hoogte is van de stroomuitval. Het is goed om deze dan te melden per telefoon (direct of via nationale storingsnummer), zodat de netbeheerder zo snel mogelijk kan werken aan een oplossing.

Is de storing bekend bij de netbeheerder, dan geeft de beheerder vaak ook updates over de status van de reparatie op de website. Controleer de website van de netbeheerder regelmatig om te weten hoe lang u nog zonder stroom zit. De meeste stroomstoringen zijn binnen enkele uren verholpen, maar het kan voorkomen dat het probleem complexer is. In ernstige gevallen kan een stroomstoring langer dan een dag aanhouden.

Compensatie bij stroomstoring

Bij een stroomstoring kan soms aanspraak gemaakt worden op een compensatie van de netbeheerder. Dit is alleen het geval wanneer de storing zich niet bevindt in het hoogspanningsnetwerk en minimaal vier uur heeft aangehouden.

Bij een storing die minimaal vier uur en maximaal acht uur aanhoudt ontvangt iedereen met een reguliere aansluiting (3 x 25 Ampère) een compensatie van €35,00. Voor iedere volgende vier uur wordt hier €20,00 bij opgeteld. Is er een restant in storingsuren dat kleiner is dan vier uur, dan krijgt iedere aansluiting alsnog €20,00 voor dit restant.

Voorbeeld: een storing hield 17 uur aan.

  • Eerste vier uur: Geen vergoeding

  • Uren 4 tot 8: €35,00

  • Uren 8 tot 12: €20,00

  • Uren 12 tot 16: €20,00

  • Uren 16 tot 17: €20,00

  • Totaal: €35,00 + €20,00 + €20,00 + €20,00 = €95,00.

De netbeheerder verwerkt deze vergoeding binnen zes maanden. De vergoeding wordt meestal verrekend met de jaarafrekening.

Schade door stroomstoring

Soms wordt er aanzienlijke schade geleden als gevolg van de stroomstoring. Het verschilt sterk per geval hoe hiermee om wordt gegaan. Hoewel de netbeheerder aansprakelijk is voor de schade, gaat de netbeheerder doorgaans niet verder dan de eerder genoemde standaardvergoeding. Bij aanzienlijke schade kan er soms ook aanspraak gemaakt worden op een vergoeding onder de inboedelverzekering. Het verschilt per verzekeraar wat het maximale dekkingsbedrag is bij schade door stroomstoringen.