Energieleverancier Nuon: aanbiedingen & info

Nuon is geen onbekende naam in het energielandschap, maar zal langzaamaan verdwijnen. Het bedrijf werd in 2009 overgenomen door Vattenfall, het energiebedrijf dat in handen is van de Zweedse overheid. De naam Nuon wordt niet langer gebruikt bij reclamecampagnes.

Nuon is een energieleverancier die op 1 juli 2009 werd overgenomen door het nutsbedrijf Vattenfall Nederland. Sinds 7 oktober 2019 wordt de benaming niet langer gebruikt en hanteert men enkel nog de naam Vattenfall. Op lopende overeenkomsten kan de benaming natuurlijk nog steeds terug te vinden zijn. Het hoofdkantoor van Nuon stond in Amsterdam. Nuon steunde op drie pijlers: leveringsbetrouwbaarheid, betaalbare energie en duurzaamheid.

Klimaatneutraal

Nuon had als energiebedrijf torenhoge ambities. In 2050 wou het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de aanbieder in dat jaar het milieu niet langer zou belasten. Dit is op twee manieren mogelijk. Enerzijds door te investeren in groene energie, zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast moet men natuurlijk afstappen van fossiele bronnen. In de praktijk was het bedrijf bezig met het opslaan van restwarmte en zou het bedrijf investeren in het aanleggen van energie-opslagmogelijkheden .

De drie kernwaarden

Naast de pijlers die Nuon had, had het ook nog eens drie kernwaarden: veiligheid, prestaties en samenwerking. Bij Nuon stond veiligheid inderdaad voorop. Alles diende er te gebeuren in een veilige en gezonde omgeving. Nuon spande zich altijd in om zo weinig mogelijk verzuim te hebben en streefde naar nul letselongevallen. Daarom werd er ingezet op bewustzijn en kennis over de risico’s.

Bovendien wilde Nuon haar doelstellingen ook echt bereiken. Dit deed het op twee manieren: het centraal plaatsen van de kernwaarden en het zichzelf opleggen van ethische eisen.

De laatste pijler had ten slotte betrekking op de samenwerking met partners. Deze partners dienden elkaar te vertrouwen. Ook werd er kennis, ervaring en overige gedachten met collega’s uit andere landen uitgewisseld.

Verder terug in de tijd

Nuon is ontstaan op 1 januari 1994. Het bedrijf was een samensmelting uit PGEM. Dat was een energiebedrijf voor de provincies Gelderland en Flevoland. Vijf jaar later ging het bedrijf samen met Energie Noord West (ENW), EWR en Gamog. In 2009 werd het bedrijf weer opgesplitst. Tot die tijd behoorden netbeheer en energielevering toe aan één bedrijf. Nu wordt de energie geleverd door Nuon en doet Alliander het netbeheer.

Vattenfall heeft 49 procent van de aandelen van Nuon in handen. In de jaren daarna werden verschillende aandelen van andere bedrijven verkocht aan Vattenfall. Sinds 2015 is Vattenfall de volledige eigenaar van Nuon.

Tussen 2000 en 2005 is Nuon begonnen als hoofdsponsor van het Solar Team. Vijf jaar later werd het eerste windpark op zee geopend. In 2014 levert Nuon de zonnepanelen voor de Amsterdam RAI en Amsterdam ArenA. Daarnaast heeft Nuon het steenkolenconvenant getekend. Nuon investeert nu is verschillende stadswarmte projecten en daarmee in de toekomst.

Veelgestelde vragen over Nuon

Nieuwsgierig naar de transformatie van Nuon? Vragen over de achtergrond van deze naamswijziging de gevolg voor je huidige Nuon-contract? Deze FAQ gaat dieper in op de geschiedenis van Nuon en Vattenfall, en de gevolgen van de overname voor huidige contracten.

Wat is er met Nuon gebeurd?!

Nuon is niet meer. In 2009 werd Nuon overgenomen door Vattenfall. Er werd toen beslist dat het merk Nuon nog even zou blijven bestaan, maar sinds 7 oktober 2019 hanteert het bedrijf alleen nog de merknaam Vattenfall. Wie nu surft naar de website van Nuon, komt uit op de website van Vattenfall.

Waarom werd de naam Nuon opzijgeschoven?

Vattenfall heeft ervoor gekozen om zich meer te focussen op duurzame energie. De merknaam Nuon had geen duurzame connotatie, terwijl Vattenfall (“waterval”) dit wel heeft. In het kader van rebranding op de duurzame markt werd er dan ook voor gekozen om de vroegere merknaam van de hand te doen. Daarnaast meent het bedrijf dat het sterker staat onder één grote merknaam dan met versnipperde merknamen. Na tien jaar was de merknaam Vattenfall ook bekender geworden en was het percentage Nederlanders dat de nieuwe naam kende even groot geworden als het percentage dat de oude naam kende.

Ik heb nog een contract waarop Nuon staat. Wat zijn de gevolgen?

In principe zijn er geen gevolgen. De bestaande kortingen blijven gehandhaafd en de contracten en voorwaarden blijven gelijk. Enkel wordt er bij de communicatie een nieuwe naam gebruikt.

Hoe ziet de geschiedenis van Nuon en Vattenfall eruit?

Nuon was het resultaat van ongelofelijk veel fusies, waarbij ook varianten op de naam Nuon werden gebruikt. Zo is het allemaal begonnen met een fusie tussen PEB Friesland en PGEM in 1994. Nadien kwamen daar ook ZGN en VNB bij en in een latere fase ook GAMOG, ENW (zelf het resultaat van fusies tussen GKNH, EZW, GEB Haarlem, REGEV, PEN en GEB Amsterdam) en EWR. Vervolgens vervoegde ook GGR Nuon zich hierbij, net zoals Reliant Energy (voorgesproten uit PEN, GEB Amsterdam en PEGUS). Nadien werd Nuon dan weer overgenomen door het in 1909 opgerichte Vattenfall en bestonden de merknamen een tijdje naast elkaar. Intussen is Vattenfall de enige merknaam die nog overblijft.

Is Vattenfall de enige eigenaar van Nuon?

Ja. Lange tijd bleven de provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland en de gemeente Amsterdam nog aandelen in Nuon bezitten. In 2015 vond de laatste aandelenoverdracht plaats en werd Vattenfall de enige eigenaar van Nuon.