Op de energierekening heb je het wellicht al eens opgemerkt: de afkorting kWh. Op basis van het aantal kWh’s wordt berekend hoeveel je moet betalen voor de verbruikte energie. Wat is kWh en wat kan ik met 1 kWh? EnergieAanbieding.nl biedt het antwoord op deze en andere vragen over kWh en W.

kWh betekenis

Een kWh, voluit kilowattuur, is gelijk aan 1000 Wh (wattuur). Een wattuur is dan weer gelijk aan het verbruiken van 1 watt gedurende 1 uur. Een kWh betekent dus: het verbruik van 1000 watt gedurende een uur. De afkorting kWh is als volgt opgebouwd:

 • k: kilo, SI-prefix voor een factor 1000. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in kilogram (1000 gram) en in kilometer (1000 meter).
 • W: watt, de natuurkundige eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid) die is vernoemd naar James Watt.
 • h: uur, naar het Engelse hour.

kWh berekenen

Op vrijwel ieder apparaat dat je kan kopen, is vermeld hoeveel watt het apparaat verbruikt. Als je bijvoorbeeld een stofzuiger met een vermogen van 1000 W gedurende een uur gebruikt, heb je precies 1 kWh verbruikt. Gebruik je een stofzuiger met een vermogen van 2000 W gedurende een half uur? Dan heb je eveneens 1 kWh verbruikt.

Als je met andere woorden het vermogen van een apparaat weet en weet hoelang het apparaat wordt gebruikt, kan je zelf het verbruik in kWh berekenen. Als je vervolgens ook weet hoeveel je betaalt per kWh, weet je ook hoeveel je per dag, per week of per jaar moet betalen om het apparaat te gebruiken. Houd er rekening mee dat op veel apparaten het maximumverbruik is weergegeven. Dat wil echter niet zeggen dat dit apparaat dit ook daadwerkelijk voortdurend verbruikt. Door het apparaat op een lagere stand te gebruiken of het minder te belasten, kan het werkelijke verbruik lager liggen.

Wat is watt?

De watt is de eenheid van vermogen, met het symbool W. Het gaat om een afgeleide eenheid: het is gelijk aan het aantal joule (J) per seconde. De joule is dan weer een eenheid die aangeeft hoeveel energie er nodig is om een lichaam met een kracht van een newton over een afstand van een meter te verplaatsen. Dat wil zeggen dat een apparaat met een vermogen van 1 watt in een seconde een joule aan elektrische energie verbruikt. Ter indicatie: de energie die benodigd is om een appel op aarde een meter op te tillen, bedraagt 1 joule.

Andere afkortingen met watt

De kWh is een niet-SI-eenheid die rechtstreeks van de watt is afgeleid. Het is echter niet de enige afgeleide van de watt. Andere afgeleiden zijn:

 • Wh: wattuur, gebruik van 1 watt gedurende een uur
 • ­mWh: milliwattuur, een duizendste van een wattuur. Vooral gebruikt bij elektronicatoepassingen
 • MWh: megawattuur, 1 miljoen wattuur. Onder andere gebruikt om het vermogen van windturbines uit te drukken
 • GWh: gigawattuur, 1 miljard wattuur. Onder andere gebruikt om het vermogen van kerncentrales uit te drukken
 • TWh: terrawattuur, 1 biljoen wattuur. Onder andere gebruikt om het elektriciteitsverbruik van landen uit te drukken
 • mW: milliwatt, een duizendste van een watt
 • kW: 1000 watt
 • MW: 1 miljoen watt

Op de energiemarkt worden er veel afkortingen gebruikt. Het is eigen aan de markt en het maakt het soms heel complex. Naast afkortingen als watt (W) en kilowattuur (kWh) zijn er nog heel wat andere afkortingen die voor onduidelijkheid kunnen zorgen.

Man zoekt de betekenis van afkortingen op

kWh op de energierekening

Een kWh is gelijk aan 3,6 miljoen joule. Het is met andere woorden nogal complex om op de energierekening het verbruik in joule uit te drukken. Het is eenvoudiger om dit in kWh te doen. Op basis van het verbruik in kWh zal de energieleverancier berekenen hoeveel je moet betalen. Wat kost 1 kWh? Dat verschilt per energieleverancier en doorheen de tijd. Ook het soort energiecontract, de looptijd van het contract en eventuele aanbiedingen kunnen de prijs beïnvloeden. Er is bovendien niet alleen sprake van de kosten voor de stroom zelf. In de praktijk zal de prijs van een kWh uit de volgende onderdelen bestaan:

 • De prijs van de stroom
 • Overheidsheffingen
 • Btw
 • Netbeheerkosten

Het is met andere woorden moeilijk om te zeggen wat de prijs voor 1 kWh is. Informeer bij je energieleverancier voor exacte prijzen.

Conversietabel van watt, naar kW, megawatt en gigawatt

watt kW 1 megawatt (MW) 1 gigawatt (GW)
1 0,001 0,000001 0,000000001
100 0,1 0,0001 0,0000001
1000 1 0,001 0,000001
10000 10 0,01 0,00001
1000000 1000 1 0,001
10000000 10000 10 0,01
100000000 100000 100 0,1
1000000000 1000000 1000 1

Er dient ook belasting betaald te worden per kWh. In de tabel hieronder kun je de tarieven per jaar aflezen.

Belastingen per kWh

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan
10 miljoen
kWh
particulier
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2013 €0,12 €0,04 €0,01 €0,00 €0,00
2014* €0,12 €0,04 €0,01 €0,00 €0,00
2015* €0,12 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2016* €0,10 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2017* €0,10 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2018* €0,10 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2019* €0,10 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2020* €0,10 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2021* €0,09 €0,05 €0,01 €0,00 €0,00
2022 €0,04 €0,04 €0,01 €0,00 €0,00
Bron: Belastingdienst.nl

Besparen op de energierekening

Laat het duidelijk zijn dat besparen op de energierekening slechts op twee manieren kan: kiezen voor een voordeliger energiecontract of minder energie verbruiken. Voor de eerste optie dien je vooral energiecontracten te vergelijken. Houd daarbij ook rekening met de energie aanbiedingen. Energie besparen kan je op verschillende manieren doen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een energiezuiniger apparaat, door over te schakelen naar energiezuinige verwarming of door het isoleren van de woning.

Geld besparen en euro's tellen

Zelf kWh’s opwekken met eigen zonnepanelen

Nederlandse huishoudens verbruiken niet alleen energie, soms wekken ze ook zelf energie op door middel van zonnepanelen. In Nederland wekken de zonnepanelen vooral tijdens de zomermaanden kWh’s op, terwijl er vooral in de wintermaanden kWh’s worden afgenomen. In 2004 voerde men, om investeringen in zonnepanelen aan te moedigen, de salderingsregeling in. Dat wil zeggen dat alle opgewekte kWh’s en de afgenomen kWh’s ten opzichte van elkaar werden afgestreept. Wie 2500 kWh opwekte en 3500 kWh verbruikte, diende dus maar 1000 kWh te betalen. Deze salderingsregeling is nadien talloze keren aangepast. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in principe afgebouwd.

Zonnepanelen op het dak

Veelgestelde vragen over watt en kilowattuur

Veel mensen kennen afkortingen als kWh vooral van hun energiefactuur. Ze weten niet altijd wat de betekenis van dergelijke afkortingen is. Op de energiefactuur wordt het ook niet uitgelegd. De onderstaande lijst met veelgestelde vragen over watt en kilowattuur biedt wellicht een antwoord op jouw vragen.

Wat kan ik doen met 1 kWh?

Op een elektrisch apparaat is telkens vermeld hoeveel energie het apparaat verbruikt. Dit is meestal in watt (W) aangegeven en soms in kW (kilowatt of 1000 W). Een ledlamp verbruikt bijvoorbeeld 5 W, terwijl een kachel bijvoorbeeld 1800 W verbruikt. Door deze waarde te vermenigvuldigen met de gebruiksduur, uitgedrukt in uur, weet je wat je met een kWh kan doen. Zo kan je met een kWh bijvoorbeeld de ledlamp van 5 W gedurende 200 uur laten branden. De genoemde straalkachel kan je net iets meer dan een half uur gebruiken.

Hoeveel kWh verbruikt een gemiddeld gezin in Nederland?

Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. Dit is echter zonder het verbruik in gas. Dit staat ook apart op de energierekening. Mensen die elektrisch verwarmen of die bijvoorbeeld een warmtepomp hebben, zullen mogelijk meer energie verbruiken. Maar ze zullen minder gas verbruiken.

Hoeveel kW wekt een elektriciteitscentrale op?

Dit verschilt per elektriciteitscentrale. De opgewekte energie wordt bovendien veelal in MW uitgedrukt en niet in kW. 1 MW komt overeen met 1000 kW. De Eemshavencentrale (steenkool) heeft bijvoorbeeld een nominaal elektrisch vermogen van 1560 MW. De Clauscentrale (aardgas) heeft dan weer een nominaal elektrisch vermogen van 1304 MW. En de kerncentrale Borssele heeft een nominaal elektrisch vermogen van 485 MW.

Wat is het verband tussen W en kWh?

Om het energieverbruik van een apparaat te berekenen, vermenigvuldig je het verbruik in watt met de tijd. Het bekomen resultaat deel je door duizend om te weten wat het verbruik in kWh is. Stel bijvoorbeeld dat je een straalkachel hebt met een vermogen van 1800 watt. Dit gebruik je gedurende twee uur. Je verbruikt dus 3600 wattuur. Als je dit deelt door duizend ken je het verbruik in kWh: 3,6 kWh.

Waar komt het woord watt vandaan?

De eenheid watt is vernoemd naar James Watt. James Watt was een Schotse ingenieur en is de uitvinder van de moderne stoommachine. Hij introduceerde niet de watt, maar de paardenkracht als eenheid van vermogen. Later heeft men de nieuwe eenheid van vermogen naar hem vernoemd.

1 kWh is hoeveel watt?

1 kWh is gelijk aan een verbruik van 1000 watt gedurende een uur, 2000 watt gedurende een half uur, 4000 watt gedurende een kwartier enzovoort.

2000 watt is hoeveel kWh?

Een verbruik van 2000 watt gedurende een uur is gelijk aan 2 kWh. Een verbruik van 2000 watt gedurende een half uur is gelijk aan 1 kWh. Een verbruik van 2000 watt gedurende een kwartier is gelijk aan 500 kWh. Ook de tijdscomponent speelt met andere woorden een rol.

MWh naar kWh omrekenen: hoe doe ik dat?

1 MWh is gelijk aan 1000 kWh. Om te weten hoeveel kWh een waarde uitgedrukt in MWh is, dien je de MWh-waarde met andere woorden met duizend te vermenigvuldigen.

Hoeveel is 1 kWh in euro?

De prijs van 1 kWh verschilt per energieleverancier en is niet alleen afhankelijk van de energieleverancier zelf, maar ook van allerlei overheidsheffingen. Ook energie aanbiedingen kunnen ervoor zorgen dat de prijs per kWh afwijkt. Vergelijk daarom altijd energieprijzen en energie aanbiedingen om te weten wat 1 kWh in euro is.