WoonEnergie

WoonEnergie is een onderdeel van Eneco. Met WoonEnergie wil Eneco woningcorporaties en huurders in het bijzonder beter bereiken. Het doet dit met groene energie en scherpe tarieven. Ook voor bewindvoerders heeft WoonEnergie een aantal pluspunten. Toch is het goed om te weten dat WoonEnergie minder duurzaam is dan het lijkt.
WoonEnergie
  • kwalitatief hoogwaardige energie Vergoedt opzegboetes
  • kwalitatief hoogwaardige energie Lage tarieven
  • kwalitatief hoogwaardige energie Persoonlijke service

WoonEnergie is een energieleverancier die focust op woningcorporaties en de huurders van woningcorporaties. WoonEnergie geeft aan dat het hun missie is om voordelige energie te leveren. Ook geven ze aan dat ze enkel groene energie leveren. Verder helpt WoonEnergie huurders om meer energie te besparen. Dit doen ze met kant-en-klaar advies dat voor een keer niet focust op wat de eigenaar kan doen. Omdat sommige huurders ook kwetsbaarder zijn, communiceren ze op een laagdrempelige manier en doen ze niet aan kleine lettertjes. Zo blijft het voor iedereen duidelijk en eerlijk.

Energieleverancier WoonEnergie levert zowel stroom als gas. Ze leveren enkel groene stroom en ze bieden huurders de keuze tussen een energiecontract met een vaste looptijd van één, twee of drie jaar en een modelcontract met actuele tarieven en extra flexibiliteit. Hoewel WoonEnergie veel voordelen heeft voor huurders, hebben ze ook woningcorporaties een aantal zaken te bieden. Ze helpen hen namelijk met het verduurzamen van hun woningen, bijvoorbeeld via de Eneco WarmteWinner en de slimme Toon-thermostaat.

DUURZAME ENERGIELEVERANCIER
100% groen
WoonEnergie levert alleen groene stroom, helpt met besparen en gebruikt alleen FSC-gecertificeerd papier.
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Ook voor kwetsbaren
WoonEnergie staat voor een laagdrempelige communicatie. Ze werken ook goed samen met bewindvoerders.

Overstappen naar WoonEnergie

WoonEnergie heeft geen overstapdienst online, maar kiest voor telefonisch contact en regelt verder de volledige overstap voor de klant. Hierdoor wordt het allemaal niet te ingewikkeld en hoeven nieuwe klanten niet allerlei gegevens door te geven en op te zoeken.
1

Stap 1: contract aanvragen bij de klantendienst

Omdat het niet mogelijk is om online over te stappen naar WoonEnergie moet men telefonisch contact opnemen met de klantendienst. De klantendienst zal vervolgens het een en ander uitleggen en, indien dit nog steeds wenselijk is, het contract opstellen. Binnen een termijn van twee dagen ontvangt men per mail de contractbevestiging. Indien men het een en ander per post wil afhandelen, bedraagt deze termijn zeven dagen. Vanaf dan begint ook de bedenktermijn van 14 dagen te lopen.
Stap 1: contract aanvragen bij de klantendienst
2

Stap 2: WoonEnergie regelt de overstap

Wanneer de bedenktermijn is afgelopen, begint WoonEnergie met het regelen van de overstap. Klanten hoeven hier niks voor te doen en worden volledig ontzorgd. WoonEnergie zal bijvoorbeeld de overeenkomst met de huidige energieleverancier opzeggen. Wanneer de huidige energieleverancier ophoudt met het leveren van energie, zal de levering door WoonEnergie namelijk moeten beginnen. Door de diensten op elkaar af te stemmen komen klanten nooit zonder energie te zitten.
Stap 2: WoonEnergie regelt de overstap
3

Stap 3: overstap afronden

Enkele dagen voor de overstap zal WoonEnergie contact opnemen met de klant. Ze zullen de klant vragen om de meterstanden door te geven. Ook hier geldt echter een maximale ontzorging. Zo zal WoonEnergie de klant niet lastigvallen wanneer deze een digitale meter heeft. In zo'n geval zal WoonEnergie zelf de gegevens uitlezen. Op de aangegeven datum, maximaal drie maanden na de aanmelding, start WoonEnergie ten slotte met de energielevering.
Stap 3: overstap afronden

WoonEnergie review

WoonEnergie doet een aantal mooie beloftes, maar de praktijk leert dat sommige energieleveranciers de feiten mooier voorstellen dan ze zijn. Zo geeft WoonEnergie aan dat ze 100% groene energie leveren, wat wettelijk gezien wel klopt, maar eigenlijk doen ze aan greenwashing. Andere beloftes zoals transparantie, toegankelijkheid naar mensen in kwetsbare posities en zelfs de beloofde lage prijzen zijn dan weer wel werkelijkheid. Hierdoor is WoonEnergie ook een goede partner van bewindvoerders. WoonEnergie stelt zich zelfs extra flexibel voor hen op.

Ook voor mensen in kwetsbare posities

Veel bewindvoerders doen voor huurders een beroep op WoonEnergie. WoonEnergie helpt de meest kwetsbaren dan ook met passende diensten. Bewindvoerders kunnen online het maandbedrag van hun cliënt berekenen en hen via een speciale aanmeldtool aansluiten. Bovendien geeft WoonEnergie ook aan dat ze geen waarborgsom zullen vragen, de bewindvoerders zelf een incassodag laten kiezen en dat ze ook meewerken aan spoedaansluitingen. Het toont aan hoe WoonEnergie zich engageert om ook de mensen in kwetsbare posities te bereiken.

Eenvoudig en transparant

Het klopt inderdaad dat ze het bij WoonEnergie transparant en eenvoudig houden. De voorwaarden en contracten zijn netjes op hun website terug te vinden. Deze voorwaarden zijn vrij uitgebreid, maar in betrekkelijk eenvoudige woorden opgesteld. Ze verschuilen zich dus niet achter moeilijke juridische termen. Er staat duidelijk in wat klanten in welke situaties moeten doen en wat WoonEnergie vervolgens doet. Het is enkel een spijtige zaak dat er niet online kan worden overgestapt, maar dat dit volledig telefonisch moet gebeuren. WoonEnergie legt hierdoor misschien wel onnodige drempels op, terwijl de keuzevrijheid van klanten voor ons altijd een meerwaarde is.

Strikte kwaliteitscriteria

WoonEnergie heeft kwaliteitscriteria opgesteld die moeten garanderen dat klanten steeds de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Door zichzelf allerlei verplichtingen op te leggen, zoals de verplichting om klanten binnen maximaal één week na het begin van de levering op de hoogte te brengen van de termijnbedragen, zorgen ze voor een goede dienstverlening. Bovendien houden ze het zo extra begrijpelijk en toegankelijk. Ook het feit dat de klantendienst onder een gratis nummer is ondergebracht, draagt bij aan een goede service en een verregaande toegankelijkheid.

Groene energie en duurzaamheid

WoonEnergie geeft aan dat ze 100% groene energie leveren en tegelijkertijd zeggen ze tot de voordeligste van Nederland te behoren. Dan is er altijd een risico op greenwashing, waarbij grijze energie wordt ingekocht maar vervolgens groen wordt gemaakt door middel van GvO’s. In het duurzaamheidsonderzoek van Consumentenbond (2020) wordt dit bevestigd. WoonEnergie krijgt er een duurzaamheidsscore van 4,1/10. Deze lage score is volgens Consumentenbond het gevolg van het grijs inkoopbeleid. Hoewel het moederbedrijf Eneco op het vlak van duurzaamheid goed scoort, leveren ze met WoonEnergie dus ook minder groene stroom.

Kan ik het termijnbedrag aanpassen?

Het termijnbedrag kan zonder opgaaf van redenen worden aangepast via het digitale portaal. Het termijnbedrag kan vrijwillig met maximaal 200% worden verhoogd of met 40% worden verlaagd.

Vraagt WoonEnergie ook waarborgen?

WoonEnergie vraagt geen waarborgsommen aan bewindvoerders, maar in de andere gevallen kan het wel. Dit doen ze enkel wanneer een onderzoek naar het betalingsgedrag wijst op potentiële risico’s of wanneer iemand eerder betalingsachterstanden heeft gehad bij WoonEnergie. Deze waarborgsom wordt vooraf gecommuniceerd en bedraagt maximaal zes termijnbedragen.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Informeer WoonEnergie twee weken voor de verhuizing en stuur binnen vijf werkdagen na de verhuizing de meterstanden door van beide locaties. Plaats hierbij een handtekening en laat ook de nieuwe/oude bewoner een handtekening zetten.

Hoe moet ik mijn meterstanden aan WoonEnergie doorgeven?

Dit kan gewoon via de website van WoonEnergie. Wanneer dit niet lukt, kan het ook telefonisch.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Een rekeningnummer wijzigen kan via het digitale portaal van WoonEnergie. Ook kan het een en ander telefonisch aan de klantendienst worden doorgegeven.

Betaalt WoonEnergie opzegvergoedingen van vorige energieleveranciers?

Ja. WoonEnergie betaalt de opzegvergoedingen van vorige energieleveranciers terug. Eerst moeten nieuwe klanten wel zelf de opzegvergoeding aan de oude energieleverancier betalen. Vervolgens dient men telefonisch contact op te nemen met WoonEnergie. Nadien zal WoonEnergie de opzegvergoeding terugbetalen.

Is de terugbetaling van de opzegvergoeding onvoorwaardelijk?

Nee, er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo doet men dit enkel bij leveringsovereenkomsten van ten minste drie jaar. Het verzoek moet ook binnen zes maanden na het begin van de levering worden ingediend. Verder kan er slechts één keer een beroep worden gedaan op deze actie. Houd er bovendien rekening mee dat WoonEnergie de terugbetaalde opzegvergoeding kan terugvorderen wanneer de overeenkomst met WoonEnergie voortijdig wordt verbroken.