Terugleververgoedingen en vastrecht

In het onderstaande overzicht kan de terugleververgoeding en het vastrecht per energieleverancier gevonden worden:

Anode Energie

Salderen en terugleververgoeding
De opgewekte energie die voor eigen gebruik wordt verbruikt, of wordt teruggeleverd aan Anode Energie wordt volledig gesaldeerd.

Anode Energie levert een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief als er meer wordt opgewekt dan verbruikt. Het kale leveringstarief kan variëren.
Vastrecht particulieren:
Stroom
Klanten betalen bij Anode Energie een vastrecht voor stroom van € 2,42 per maand (dit is € 29,04 per jaar). Het vastrecht dat gerekend wordt is bovendien per aansluiting en geldt voor een vast contract van 1, 2 of 3 jaar en een variabel contract.

Gas

Voor gas geldt een vastrecht van 2,38 euro per maand. Dat is 29,88 euro per jaar. Het vastrecht geldt voor een vast contract van een jaar, twee jaar, drie jaar of een variabel contract. Bij deze tarieven wordt uitgegaan van één aansluiting.

Alle bedragen zijn inclusief btw, energiebelasting en netwerkkosten.

Vastrecht zakelijk:
Stroom en gas

Voor de zakelijke klant geldt dat het vastrechttarief per klant wordt vastgesteld. Het tarief is op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Atoomstroom

Atoomstroom is in mei 2016 opgeheven. Klanten van Atoomstroom zijn overgenomen door energieleverancier Budget Energie. Klik hier voor meer informatie over de terugleververgoeding en het vastrecht bij Budget Energie.

↑ naar boven


Budget Energie

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Budget Energie een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit tarief is inclusief btw.

Vastrecht particulieren:
Stroom
Klanten betalen bij Budget Energie een vastrecht van € per maand (dit is € per jaar). Het vastrecht dat gerekend wordt is bovendien per aansluiting en geldt voor een vast contract van 1 of 3 jaar en een variabel contract.

Gas
Klanten betalen bij Budget Energie een vastrecht van € per maand (dit is € per jaar). Het vastrecht dat gerekend wordt is bovendien per aansluiting en geldt voor een vast contract van 1 of 3 jaar en een variabel contract.

Vastrecht zakelijk:
Stroom en gas
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Delta

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Delta een vergoeding zonder energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Dit tarief is exclusief btw.

Vastrecht particulieren:
Stroom
Vastrecht voor stroom (particulier), bij een variabel of vast contract (1 of 3 jaar) bedraagt €3,25 per maand / €39,- per jaar, per aansluiting.

Gas
Vastrecht voor gas (particulier), bij een variabel of vast contract (1 of 3 jaar) bedraagt €3,25 per maand / €39,- per jaar, per aansluiting.

Vastrecht zakelijk:
Stroom
Zakelijk vastrecht voor stroom, bij een variabel of vast contract (1 of 3 jaar) bedraagt €3,25 per maand / €39,- per jaar, per aansluiting.

Gas
Zakelijk vastrecht voor gas, bij een variabel of vast contract (1 of 3 jaar) bedraagt €3,25 per maand / €39,- per jaar, per aansluiting.

↑ naar boven


Dong Energy

Salderen en terugleververgoeding
Dong Energy is inmiddels volledig overgenomen door Eneco. Alle regelingen omtrent salderen en terugleververgoedingen zijn daarom gelijk aan die van Eneco.

↑ naar boven


Essent

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Essent 8,00 cent per kWh*, exclusief energiebelasting en opslag duurzame energie tot een maximale teruglevering van 10.000 kWh. Het tarief is exclusief btw**.

Bij een jaarlijkse teruglevering die groter is dan 10.000 kWh, vergoedt Essent 4,00 eurocent per kWh*, exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw**.

*Het tarief voor teruglevering is geldig vanaf 1 augustus 2014.

**Als gevolg van marktontwikkelingen kunnen deze tarieven periodiek gewijzigd worden.

Particulieren en kleine zakelijke partijen:
Stroom
Vastrecht voor stroom, bij een variabel of vast contract (1, 3 en 5 jaar) bedraagt €3,50 per maand / €42,- per jaar, per aansluiting.

Gas
Vastrecht voor gas, bij een variabel of vast contract (1, 3 en 5 jaar) bedraagt €3,50 per maand / €42,- per jaar, per aansluiting.

Let op: vastrechttarieven zijn anders wanneer er bij Essent alleen stroom, of alleen gas wordt afgenomen: € 3,85 per maand / € 46,20 per jaar per aansluiting.

Grootzakelijk vastrecht:
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


E.ON

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan hanteert E.ON een terugleververgoeding van €0,07 per kWh, exclusief btw.

Genoemde vastrechttarieven zijn per product (gas of stroom).

Particulieren:
Vastrecht voor stroom of gas bij vast contract (1, 2 of 3 jaar) bij E.ON bedraagt € 7,98 per maand (€ 95,76 per jaar) per aansluiting.

Vastrecht voor stroom of gas bij een variabel contract bij E.ON bedraagt € 5,89 per maand (€ 71,76 per jaar) per aansluiting.

ZZP:
ZZP vastrecht voor stroom of gas bij vast contract (1 of 3 jaar) bij E.ON bedraagt € 3,30 per maand (€ 39,60 per jaar) per aansluiting.

ZZP vastrecht voor stroom of gas bij een variabel contract bij E.ON bedraagt € 2,47 per maand (€ 29,64 per jaar) per aansluiting.

MKB:
MKB vastrecht voor stroom of gas bij vast contract (1 of 3 jaar) bij E.ON bedraagt € 6,19 per maand (€ 74,28 per jaar) per aansluiting.

MKB vastrecht voor stroom of gas bij een variabel contract bij E.ON bedraagt € 2,47 per maand (€ 29,64 per jaar) per aansluiting.

Grootzakelijk:
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Eneco

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan biedt Eneco een terugleververgoeding van €0.0920 per kWh, inclusief btw.

Particulieren:
Het vastrecht bij Eneco bedraagt €2,86 per maand (€ 34,32 per jaar) per aansluiting en per product.

Zakelijk:
MKB/ZZP vastrecht bij Eneco bedraagt €4,39 per maand (€ 52,86 per jaar) per aansluiting en per product.

Grootzakelijk vastrecht:
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Energiedirect.nl

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Energiedirect.nl een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit tarief is exclusief btw.

Vastrecht zakelijk:
Het vastrecht bij Energiedirect.nl bedraagt voor zowel particuliere als zakelijke partijen € 3,75 per maand incl. btw (€ 45,01 per jaar incl. btw) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Electrabel

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Electrabel een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit bedrag is exlusief btw.

Vastrecht particulieren:
Het vastrecht bij Electralabel voor particulieren bedraagt € 3,13 per maand incl. btw (€ 37,50 per jaar incl. btw) per aansluiting en per product

Vastrecht zakelijk:
Het vastrecht bij Electralabel voor zakelijke partijen bedraagt € 2,58 per maand excl. btw (€ 30,99 per jaar excl. btw) per aansluiting en per product

↑ naar boven


Greenchoice

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Greenchoice een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit bedrag is inclusief btw.

Margeregel
Greenchoice hanteert een margeregel. Dit betekent dat klanten tot 1000 kWh per jaar netto mogen terugleveren voor een vergoeding die inclusief energiebelasting is. Deze regeling geldt alleen voor klanten die beschikken over een digitale meter. Ook behoudt Greenchoice het recht om deze regeling eenzijdig aan te passen.

Vastrecht particulieren:
Het vastrecht voor een particulier contract van Greenchoice 100% Nederlandse Wind (Tot 1 of 3 jaar vaste tarieven) bedraagt € 2,90 per maand (€ 37,50 per jaar) per aansluiting en per product.

Het particuliere vastrecht voor een Greenchoice Kortingsgarantie contract met variabele tarieven bedraagt € 3,25 per maand (€ 39,- per jaar) per aansluiting en per product.

Alle tarieven zijn inclusief btw, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

Vastrecht zakelijk:
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik.

Het vastrecht voor zakelijke klanten met een kleinverbruik-aansluiting bedraagt €2,40 per maand €28,80 per jaar en per product.

Het vastrecht voor zakelijke klanten met een grootverbruik-aansluiting bedraagt €10,- per maand / €120,- per jaar en per product.

Voor de zakelijke tarieven geldt dat dit exclusief btw, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) is. Deze tarieven gelden bovendien alleen voor contracten die via een online aanmelding zijn afgesloten.

↑ naar boven


Huismerk Energie

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Huismerk Energie een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit bedrag is inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor zakelijke partijen.

Vastrecht particulieren:
Het vastrecht bij Huismerk Energie voor particuliere klanten bedraagt € 5,75 per maand (€ 69,- per jaar) per aansluiting en per product.

Vastrecht zakelijk:
Het vastrecht bij Huismerk Energie voor zakelijke partijen bedraagt € 4,75 per maand (€ 57,- per jaar) per aansluiting en per product. Dit bedrag is exclusief btw.

↑ naar boven


Innova Energie

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Innova Energie een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit tarief is exclusief btw.

Innova Energie hanteert een maximum voor teruglevering. Wordt er meer dan 10.000 kWh per jaar teruggeleverd, dan wordt er een speciaal contract opgesteld waarin vergoedingen vastliggen.

Vastrecht particulieren en zakelijk
Het vastrecht bij Innova Energie bedraagt voor zowel particuliere als zakelijke partijen € 5,95 per maand (€ 71,40,- per jaar) per aansluiting en per product. Dit tarief is inclusief btw en inclusief de heffing ODE.

↑ naar boven


Kas Energie

Salderen en terugleververgoeding
Kas Energie heeft vooralsnog geen duidelijke richtlijnen op de website omtrent salderen en bijhorende terugleververgoedingen.

Vastrecht particulieren:
Vastrecht voor stroom (particulier) bij Kas Energie bedraagt € 4,84 per maand (€ 58,08 per jaar).

Vastrecht voor gas (particulier) bij Kas Energie bedraagt € 3,04 per maand (€ 36,48 per jaar).

Vastrecht zakelijk:
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Main Energie

Salderen en terugleververgoeding
Tot een maximum van de zelf afgenomen hoeveelheid elektriciteit wordt eigen verbruik en teruglevering volledig gesaldeerd bij Main Energie.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan kan dit worden teruggeleverd volgens de volgende tarieven (2017):

Normaal: €0,050
Dal: €0,030
Enkel: €0,045
(geldig 01-01-2017 t/m 31-12-2017)

Dit tarief is exclusief energiebelasting en btw.

Vastrecht particulieren:
Het vastrecht bij Main Energie voor particulieren die enkel elektriciteit afnemen bedraagt € 4,84 per maand (€ 58,08 per jaar).
Het vastrecht bij Main Energie voor particulieren die zowel elektriciteit als gas afnemen bedraagt € 8,48 per maand (€ 101,76 per jaar).

↑ naar boven


Nederlandse Energie Maatschappij (NLE)

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert de Nederlandse Energie Maatschappij een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit tarief is inclusief btw.

Vastrecht
Het vastrecht voor een 1-jarig vast contract bedraagt € 5,25 per maand (€ 36,36 per jaar) per aansluiting en per product
Het vastrecht voor een 3-jarig vast contract bedraagt € 4,90 per maand (€ 28,80 per jaar) per aansluiting en per product
Het vastrecht voor een 5-jarig vast contract bedraagt € 4,48 per maand (€ 39,24 per jaar) per aansluiting en per product
Het vastrecht voor een variabel contract bedraagt € 6,99 per maand (€ 83,88 per jaar) per aansluiting en per product

↑ naar boven


Nuon

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan biedt Nuon een terugleververgoeding van € 0.07 per kWh. Dit bedrag is exclusief btw.

De situatie is anders bij het Nuon Groen met Zonbonus-contract. Dit is een contract van vier jaar of onbepaalde tijd. Voor iedere teruggeleverde kilowattuur ontvangen klanten 1 of twee eurocent ZonBonus, bovenop het gebruikelijke bedrag voor teruggeleverde energie. Deze extra vergoeding wordt los weergeven op de energierekening.

Vastrecht particulieren:
Stroom
Particulier vastrecht voor stroom van Nuon bedraagt € 3,25 per maand (€ 39,- per jaar) per product.

Gas
Particulier vastrecht voor gas van Nuon bedraagt € 3,75 per maand (€ 45,- per jaar) per product.

Kleinzakelijk (MKB en ZZP):
Stroom
Het vastrecht voor elektriciteit van Nuon voor kleine zakelijke partijen bedraagt € 4,50 per maand excl. btw (€ 54,- per jaar excl. btw) per product.*

Gas
Het vastrecht voor gas van Nuon voor kleine zakelijke partijen bedraagt € 4,50 per maand (€ 54,- per jaar) per product.**

*Het vastrecht voor elektriciteit voor zakelijke klanten met een Nuon Zakelijk Groen uit bedraagt €2,69 per maand (€ 32,28 per jaar). Dit is exclusief btw.

**Het vastrecht voor gas voor zakelijke klanten met een Nuon Zakelijk Gas contract bedraagt €3,10 per maand (€ 37,20 per jaar). Dit is exclusief btw.

↑ naar boven


Oxxio

Salderen en terugleververgoeding
Bij Oxxio wordt een salderingsgrens gehanteerd, die gelijk staat aan de totale hoeveelheid afgenomen energie door de klant. Deze grens is terug te vinden op de jaarrekening die Oxxio verstuurt.

Boven deze grens wordt er teruggeleverd, waarbij er tot een grens van 5000 kWh een terugleververgoeding geldt op basis van het kale leveringstarief. Dit tarief is exclusief btw.
Voor teruggeleverde energie boven deze grens ontvangt de klant een terugleververgoeding op basis van 70% van het kale leveringstarief, ook exclusief btw.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bij een InControl-contract (3 jaar vast) bedraagt € 8,- per maand (€ 96,- per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een InControl + Samsung Galaxy Tab4 – 8 GB-contract (3 jaar vast) bedraagt € 10,- per maand (€ 120,- per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een InControl + Apple iPad Air – 16GB-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een InControl + Lenovo G40-80 laptop met Windows 8.1-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een InControl + Apple iPhone 5c – 8GB-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een InControl + Apple iPhone 5s – 16 GB-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting + eenmalig €200.

Het vastrecht bij een InControl + Apple iPhone 6-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting + eenmalig €300.

Het vastrecht bij een InControl + Apple iPhone 6Plus-contract (3 jaar vast) bedraagt € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar) per aansluiting + eenmalig €400.

Het vastrecht bij een 2Simple-contract (2 jaar vast) bedraagt € 4,59 per maand (€ 55,08 per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een Free-contract (variabel) bedraagt € 4,99 per maand (€ 59,88 per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een Daluren Deal-contract (1 jaar vast) bedraagt € 4,59 per maand (€ 55,08 per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht bij een Modelcontract (variabel) bedraagt € 4,99 per maand (€ 59,88 per jaar) per aansluiting.

Het vastrecht voor ZZP-klanten bedraagt € 5,49 per maand (€ 65,88 per jaar) per aansluiting en per product.

Het vastrecht MKB-partijen bedraagt € 6,99 per maand (€ 83,88 per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Raedthuis, 100% Pure Energie

Salderen en terugleververgoeding
Energie opgewekt voor eigen verbruik en teruglevering worden volledig gesaldeerd bij Raedthuis en 100% Pure Energie.

De terugleververgoeding van 100% Pure Energie bedraagt tot een maximum van 10.000 kWh hetzelfde bedrag dat een energieklant als levertarief betaalt per eenheid. De terugleververgoeding is exclusief btw.

Vastrecht particulieren:
Particulier vastrecht bij Raedthuys en Pure Energie bedraagt € 2,42 per maand (€ 29,04 per jaar) per aansluiting en per product.

Vastrecht zakelijk:
Zakelijk vastrecht bij Raedhuys en Pure Energie bedraagt € 5,45 per maand (€ 65,40 per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Qurrent

Salderen en terugleververgoeding
Energie opgewekt voor eigen verbruik en teruglevering worden volledig gesaldeerd bij Qurrent.

Bij teruglevering wordt een terugleververgoeding gerekend van € 0,105 per kWh. Dit is inclusief btw.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bedraagt bij Qurrent € 6,05 per maand (€ 72,60 per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Qwint Energie

Salderen en terugleververgoeding
Bij Qwint kan de opgewekte energie volledig gesaldeerd worden. Voor het terugleveren van energie biedt Qwint een terugleververgoeding van € 0,06 per kWh. Dit bedrag is exclusief btw.

Vastrecht particulieren:
Particulier vastrecht bij Qwint bedraagt € 6,05 per maand (€ 72,60 per jaar) per aansluiting en per product.

Vastrecht zakelijk:
Zakelijke vastrechttarieven worden vastgesteld per klant en zijn op offerte beschikbaar.

↑ naar boven


Robin Energie

Salderen en terugleververgoeding
Er is niet veel informatie beschikbaar over salderen bij Robin Energie. Bij teruglevering wordt de kale leveringsprijs gerekend. Het is onbekend of dit inclusief of exclusief btw is.

Vastrecht per jaar:
Momenteel staan er op de website van Robin Energie geen tarieven vermeld.

Vorig het jaar 2015 bedroeg het vastrecht:
Stroom
Energieprofiel E1: € 6,05
Energieprofiel E2: € 10,-

Gas
Gasprofiel G1: € 6,06
Gasprofiel G2: € 10,-

↑ naar boven


Sepa Green

Salderen en terugleververgoeding
Energie opgewekt voor eigen verbruik en teruglevering wordt volledig gesaldeerd bij Sepa Green.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan biedt Sepa Green voor elke teruggeleverde kWh hetzelfde bedrag de klant betaalt per afgenomen kWh. Dit is exclusief btw. Dit geldt tot een grens van 5000 kWh per jaar.

Is de teruglevering per jaar groter dan 5000 kWh, dan rekent Sepa Green een terugleververgoeding van 75% van het leveringstarief, zonder energiebelasting.

Vastrecht per jaar:
Vastrechttarieven van Sepa Green zijn vooralsnog onbekend.

↑ naar boven


United Consumers

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert United Consumers een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Het is vooralsnog onbekend of dit tarief inclusief of exclusief btw is.

Vastrecht per jaar:
Vastrecht bij UnitedConsumers Stapelkorting voor stroom bedraagt € 6,60 per maand (€ 79,20 per jaar).
Vastrecht bij UnitedConsumers Stapelkorting voor gas bedraagt € 6,72 per maand (€ 80,64).
Vastrecht bij UnitedConsumers Regiokorting is afhankelijk van het tarief dat de regioleverancier rekent.

↑ naar boven


Van de Bron

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan biedt Van de Bron een terugleververgoeding van € 0,105 per kWh. Het is onbekend of dit tarief inclusief of exclusief btw is.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bij Van de Bron bedraagt € 5,- per maand (€ 60,- per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Windunie

Salderen en terugleververgoeding
Salderen en terugleveren verloopt bij Windunie via Greenchoice. Dit betekent dat opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering volledig wordt gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Windunie een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit bedrag is inclusief btw.

Greenchoice hanteert verder een margeregel. Dit betekent dat klanten tot 1000 kWh per jaar netto mogen terugleveren voor een vergoeding die inclusief energiebelasting is. Deze regeling geldt alleen voor klanten die beschikken over een digitale meter. Ook behoudt Greenchoice het recht om deze regeling eenzijdig aan te passen.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bedraagt het tarief van de regioleverancier.

↑ naar boven


Woonenergie

Salderen en terugleververgoeding
Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan levert Woonenergie een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief. Dit is inclusief btw.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bij Woonenergie bedraagt voor een 1-, 2- of 3-jarig contract of variabel contract € 2,55 per maand (€ 30,60 per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven


Pure energie

Opgewekte energie voor eigen verbruik of teruglevering wordt volledig gesaldeerd.

Wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt, dan biedt Pure Energie een terugleververgoeding van € 0,12 per kWh. Dit bedrag is exclusief btw.

Vastrecht per jaar:
Het vastrecht bij Pure Energie bedraagt € 6,05 per maand (€ 72,60 per jaar) per aansluiting en per product.

↑ naar boven