Zelf energie opwekken

Steeds meer huishoudens wekken zelf energie op. Dit kan op verschillende manieren. Zonnepanelen en zonneboilers zijn op dit moment het meest populair.
Zelf energie opwekken

Zelf energie opwekken kan ook door een (kleine) windmolen te kopen. Ook zijn er projecten waarbij een deel van een grote windmolen gekocht kan worden. Tenslotte is het ook mogelijk om met aardwarmte zelf energie op te wekken. Al deze energiebronnen zijn duurzaam en schoon. Ze vormen niet of nauwelijks een belasting voor het klimaat. Om deze reden kan er gebruik worden gemaakt van enkele voordelen die de overheid aanbiedt.  Zo hoeft er over zelf opgewekte energie geen energiebelasting betaald te worden.

Zonnepanelen en een zonneboiler
Steeds meer huizen beschikken over zonnepanelen op het dak. De zon is een onuitputtelijke energiebron. Overdag wordt er continu energie opgewekt, zelfs wanneer het bewolkt is. Met behulp van zonnepanelen kan een deel van het energieverbruik worden opgevangen door zelfopgewekte energie. De productie is meestal niet voldoende om volledig over te stappen op zelf opgewekte energie.

Samen met zonnepanelen, kan ook een zonneboiler worden geïnstalleerd. De zonneboiler verwarmt water met behulp van energie die is opgewekt door de zonnepanelen. Wanneer de zonnepanelen niet voldoende energie leveren, wordt het water verwarmd op de normale wijze. Zonnepanelen en een zonneboiler zijn een flinke investering. Op de lange termijn kan er echter flink bespaard worden op de energiekosten. Ook is het mogelijk om goedkoop geld te lenen van de overheid voor de aanschaf van zonnepanelen en een zonneboiler.

Windenergie
Ook de wind kan gebruikt worden om zelf energie op te wekken. Met windenergie zijn er globaal twee opties: een eigen windmolen kopen, of een aandeel nemen in een grote windmolen. De prijs van een kleine windmolen ligt tussen de 900 en 4000 euro. Deze windmolens zijn financieel gezien niet altijd interessant voor particulieren. De aanschafkosten zijn vrij hoog en de terugverdientijd is lang. Wel wordt er een positieve bijdrage geleverd aan het milieu. Er moet een vergunning worden aangevraagd om een kleine windmolen te mogen plaatsen.

Een andere optie is de koop van een deel van een grote windmolen. Verschillende bedrijven hebben projecten opgezet waarbij een grote groep mensen samen een windmolen kunnen kopen. Iedereen ontvangt, naar proportie, een deel van de energie die de windmolen oplevert. Deze projecten zijn over het algemeen aantrekkelijker voor particulieren dan de aankoop van een kleine windmolen.

Aardwarmte gebruiken
Met een speciale aardwarmtepomp kan aardwarmte worden gebruikt om energie op te wekken. Over het algemeen is dit een gesloten bronsysteem. Hiervoor zijn boringen nodig van zeventig tot 300 meter diep. In de grond wordt een slang aangebracht waar een vloeistof doorheen stroomt. Deze vloeistof wordt in de grond opgewarmd door de aarde en kan vervolgens weer omhoog gepompt worden. De pomp levert ongeveer vijf keer zoveel energie op als het zelf verbruikt. De installatie van een aardwarmtepomp is maatwerk en een flinke investering. Wel is de energie erg duurzaam en gaat het systeem lang mee.