Misverstanden over groene energie

Iedereen is inmiddels bekend met de term groene energie,maar nog altijd bestaan er ook veel misverstanden over het begrip. Om deze verkeerde ideeën uit de wereld te helpen, volgen hieronder de grootste misverstanden over groene energie.

De groene energie van alle leveranciers is hetzelfde
In Nederland ontvangen inmiddels zo'n drie miljoen huishoudens groene energie. Niet alle groene energie is echter daadwerkelijk volledig groen. Bij groene energie hoort een zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO). Dit zijn certificaten die een vorm van bewijs zijn dat de energie daadwerkelijk groen is. Sommige Nederlandse energiebedrijven kopen deze GvO's in het buitenland op, om grijze energie in Nederland te ‘vergroenen'.

In Noorwegen wordt vrijwel alle energie groen geproduceerd. Om deze reden hebben de certificaten geen waarde in het land: er hoeft niet aangetoond te worden dat de energie groen is. De certificaten worden dan bijvoorbeeld aan Nederland doorverkocht. Naar schatting is zo'n 20% van de groene energie in Nederland vergroend met een GvO.

Groene energie is anders dan grijze energie
Groene energie is exact hetzelfde als grijze energie. Het verschil zit in de wijze van opwekking. Groene energie wordt op een duurzame, niet-vervuilende manier opgewekt. Grijze energie wordt opgewekt uit vervuilende fossiele brandstoffen die bovendien opraken.

Groene energie is net zo duur als grijze energie
Voor de consument is groene energie meestal net zo duur als grijze energie. Dit komt echter met name door subsidies en kortingen die de energiebedrijven ontvangen van de overheid. Op dit moment is de opwekking van groene energie namelijk duurder dan de opwekking van grijze energie.

Alle energie opgewekt uit biomassa is groen
Over de ‘groenheid' van biomassa bestaat veel discussie. Weliswaar is de opwekking van energie uit biomassa schoner dan de opwekking uit fossiele brandstoffen, helemaal schoon is het niet. Ook bij de verbranding van biomassa wordt CO2 uitgestoten. Wel is biomassa als energiebron onuitputtelijk. Objectief gezien is biomassa een combinatie van groene en grijze energie.

Kernenergie is groene/grijze energie
Net als bij biomassa, bestaat er ook rond kernenergie een grote discussie. Bij de productie van kernenergie wordt weinig CO2 uitgestoten. Ook is de bron van kernenergie vrijwel onuitputtelijk. Bij de opwekking van kernenergie ontstaat er echter radioactief afval dat honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft. Tot op heden zijn we niet in staat dit afval succesvol op te ruimen. Kernenergie is om deze reden een geval apart: het is niet groen en niet grijs.