Endesa

Endesa is een energieleverancier die zich focust op maatwerkoplossingen voor industriële klanten. Endesa levert zowel stroom als gas, maar ook andere energiegerelateerde diensten. Daarbij rekent men op de expertise van een bedrijf dat op de internationale markt actief is. Een persoonlijke accountmanager staat (potentiële) klanten bij.

Endesa is een van de meest toonaangevende spelers op de Spaanse elektriciteitsmarkt en is ook actief op de Portugese, Duitse en Franse energiemarkt. Sinds 2007 is Endesa ook in Nederland actief. Het focust daarbij voornamelijk op de energievoorziening voor de industrie. Naast het leveren van energie en gas voor de industrie bieden ze eveneens energiegerelateerde diensten aan. Het gaat bijvoorbeeld om de ondersteuning bij het opwekken van duurzame energie, het verminderen van de CO2-uitstoot of het realiseren van besparingen op de energie-inkoop. Sinds 2009 maakt Endesa deel uit van de Enel Group die al in 32 landen actief is.

Open Energie, Endex en tussenvarianten

Als energieleverancier voor de industrie is Endesa extreem flexibel. Natuurlijk hebben klanten de keuze uit standaardopties. Het gaat dan bijvoorbeeld om Open Energy waarbij energieblokken op de Endex- of OTC-termijnmarkten worden ingekocht, maar ook om Endex Clicks waarbij inkooprisico’s worden gespreid en gewone vaste prijzen worden gehanteerd. Daarnaast zijn er ook allerlei tussenvarianten mogelijk. Dit kan vrijblijvend worden besproken met een Endesa-adviseur die graag met industriële actoren meedenkt.

100% maatwerk

Endesa maakt maatwerkenergiecontracten mogelijk, op maat van unieke industriële wensen.

Duurzaamheid en besparen

Endesa biedt ook duurzame oplossingen aan en helpt de industrie om te besparen op energie.

Overstappen naar Endesa

Aangezien Endesa vooral handelt voor grootverbruikers wijkt het overstapproces natuurlijk af van wat we doorgaans gewoon zijn bij particulieren en kleine verbruikers. De focus komt hier hoe dan ook veel meer te liggen op maatwerkoplossingen en advies. Op een klassieke overstapservice hoeft men dan ook niet te rekenen.

  1. Contact opnemen met een accountmanager

    In de eerste plaats dienen bedrijven een van de accountmanagers te contacteren. Er is geen magische formule om over te stappen of te besparen, maar vaak kan een accountmanager wel degelijk passende voorstellen uitbrengen. Tijdens een vrijblijvend gesprek worden de noden in kaart gebracht en gaat de accountmanager na waar er kansen op samenwerking liggen en waar Endesa bedrijven kan versterken. Op de website van Endesa zijn de contactgegevens van de verschillende accountmanagers terug te vinden. Gewoon even telefoneren volstaat en vervolgens wordt er een afspraak ingepland om alles wat uitgebreider te bespreken.

  2. Voorwaarden vastleggen

    Op basis van een detailstudie kan Endesa een eerste advies uitbrengen. Zo kan er beslist worden om verder onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden in het bedrijf en kan er alvast een geschikte energieformule worden voorgesteld. Hierbij komen de noden van het bedrijf op de eerste plaats te staan. Onthoud wel dat maatwerk ook wil zeggen dat er altijd een onderhandelingsmarge is. Er kunnen perfect aanpassingen worden gedaan en het staat potentiële klanten vrij om betere contactvoorwaarden af te dingen of daartoe pogingen te ondernemen.

  3. Overstap finaliseren

    Nu is het tijd om het papierwerk in orde te brengen. Voor grootverbruikers is overstappen altijd een tikkeltje complexer en loeren er hogere boetes om de hoek. Daarom is het noodzakelijk om zorgvuldig te handelen. Controleer goed de overstapvoorwaarden om sancties te voorkomen. Neem eventueel even contact op met de huidige energieleverancier om het een en ander uit te klaren. Uiteraard kan het nodige met de key accountmanager worden besproken en kan hij ook helpen om de overstap vlot te laten verlopen.

Endesa review

Als energieleverancier voor de industriële markt draait het bij Endesa natuurlijk allemaal om het persoonlijk contact. Accountmanagers verzorgen de contacten met diverse industriële bedrijven en opereren als echte energiepartners die bedrijven versterken. Daarvoor worden ook energiecontracten op maat gemaakt, die op hun beurt vertrekken van gericht advies. Dit wil tegelijkertijd zeggen dat er verder maar weinig transparantie te bekennen is en er geen standaardovereenkomsten op de website te vinden zijn. Meer nog: de website is wel heel summier en bevat heel weinig informatie.

Persoonlijk contact

Bij Endesa rekenen industriële klanten niet op een onpersoonlijke klantenservice, maar wel op een accountmanager die hen persoonlijk adviseert en begeleidt bij het maken van de juiste keuzes. Deze accountmanager blijft altijd het eerste en vaste aanspreekpunt. Al bij het eerste contact wordt men naar de accountmanager doorverwezen. Op de website van Endesa zijn deze accountmanagers en hun persoonlijke telefoonnummers weergegeven. Er zijn maar weinig energieleveranciers die zo’n persoonlijke benadering uitstralen en dit spreekt sterk in het voordeel van Endesa.

Meer dan alleen energie

Endesa gaat er prat op dat ze meer doen dan louter het leveren van energie en gas. Tot hun zogenaamde energy services rekenen we advies om de CO2-uitstoot te reduceren, duurzaam energie op te werken, energie te besparen enzovoort. Daarnaast levert Endesa de benodigde infrastructuur voor het elektrische wagenpark, zorgt Endesa voor het onderhoud van de oplaadlocaties en staat het natuurlijk in voor de noodzakelijke energietoevoer. Daarnaast biedt Endesa ondersteuning wanneer er GvO-certificaten moeten worden ingekocht.

Flexibele oplossingen

Als energieleverancier voor de industrie streeft Endesa natuurlijk naar maatwerk en dit doen ze dan ook heel goed. Zo houden ze niet halsstarrig vast aan standaardformules, die ze wel degelijk aanbieden, maar willen ze heel flexibel met industriële klanten hun noden omspringen. Hierbij vertrekken ze steeds van het onderlinge contact en het advies dat op maat van de verwachtingen en wensen is uitgebracht. Voor de gaslevering is er overigens geen standaardformule, maar moet alles in onderling overleg worden besproken. Telkens wordt daarvoor persoonlijk contact voorzien.

Beperkte online aanwezigheid

De Nederlandstalige website van Endesa bevat maar weinig informatie. Bezoekers worden er door niet veel meer dan tien webpagina’s voorzien van wat algemene informatie. Bovendien is de website verouderd en bevat het bijvoorbeeld een uitnodiging voor een exclusief jubileumevenement dat op het moment van schrijven reeds meer dan twee jaar geleden plaats vond. De online contactmogelijkheden zijn al even beperkt en de socialemediakanalen worden enkel in het Spaans bijgehouden. Het wijst erop dat Endesa maximaal inzet op persoonlijk contact via hun adviseurs en experts. Dat is in de industriesector natuurlijk niet ongewoon.

Veelgestelde vragen over Endesa

Ontdek hoe Endesa jou kan helpen met je energiebehoeften. Leer meer over de Endex Clicks-formule en de Open Energy-formule, die beide voordelen bieden. Ontdek hoe Endesa je kan ondersteunen bij het verminderen van je afhankelijkheid van aardgas en bij het installeren van zonnepanelen. En ontdek nog meer in deze FAQ!

Wat houdt de Endex Clicks-formule van Endesa in?

Bij deze formule geeft Endesa een vaste opslag die bovenop de Endex-prijs komt. Deze Endex-prijs wordt dagelijks gepubliceerd. De klant bepaalt zelf wanneer Endesa energie moet inkopen. Door via stapjes of clicks in te kopen, kan het inkooprisico worden gespreid. Endesa biedt daarbij verschillende strategieën aan zodat bedrijven net op het juiste moment energie inkopen.

Wat houdt de Open Energy-formule van Endesa in?

Bij deze formule worden er op de OTC- en Endex-termijnmarkten energieblokken gekocht, terwijl er ook van de voordelen van de spotmarkt kan worden geprofiteerd. Bedrijven krijgen met andere woorden een veel grotere vrijheid. Bij deze formule moeten bedrijven niet nomineren en wordt de onbalans als een pass-through of als een vaste opslag gefactureerd.

Kan Endesa mij helpen om minder afhankelijk te zijn van aardgas?

Ja. Endesa helpt klanten om duurzame energieprojecten op te starten. Als adviseur helpt Endesa bedrijven verder of begeleiden ze coöperaties die een warmteproject willen organiseren. Endesa kan eveneens als investeerder in projecten betrokken zijn.

Helpt Endesa mij als ik zonnepanelen wil plaatsen?

Ja. Endesa focust op bedrijven met grote vrije daken en biedt dakhuurconstructies aan. Hiervoor werkt Endesa samen met bedrijven die zonnepanelen installeren.

Hoe helpt Endesa mij om te besparen op de inkoop van energie?

Endesa doet dit op verschillende manieren, maar in de praktijk helpen ze vooral om een effectieve inkoopstrategie vast te leggen. Daarnaast brengen ze klanten op de hoogte van updates op de energiemarkt, doen ze aanbevelingen, zorgen ze voor live-inzichten en rapporteren ze per kwartaal.

Is Endesa een groene energieleverancier?

In het duurzaamheidsonderzoek van Consumentenbond (2020) scoorde Endesa 4,2/10. Dit komt omdat Endesa een handelsmix inkoopt waarin ook grijze stroom zit. Klanten krijgen wel de keuze om de groene weg op te gaan en genieten daarbij ondersteuning, maar Endesa kiest zelf niet nadrukkelijk voor groene stroom uit Nederland.