BAS Energie

BAS Energie was een energieleverancier met een uniek concept. De bedoeling was om klanten te helpen om zelf energie op te wekken. Dit concept noemde BAS Energie ‘Weg van nul’. Het idee achter het concept was dat klanten niet langer meer afhankelijk zouden zijn van energie opgewekt uit fossiele brandstoffen.

BAS Energie werkte met een meerjarig energiecontract. De energie werd geleverd tegen een maandelijks aangepast tarief. Dat idee bleek uiteindelijk niet te werken, want het energiebedrijf is sinds 20 juli 2016 niet meer actief in ons land.

Het idee van BAS Energie

Het idee van BAS energie was dat klanten zelf energie op zouden wekken en zo minder afhankelijk zouden zijn van fossiele brandstoffen, die slecht zijn voor het milieu. In principe zou het ‘de weg naar nul’ betekenen en zouden klanten op het eind helemaal geen grijze energie meer gebruiken. BAS Energie had daarom een uniek concept bedacht: energie leveren op basis van een meerjarig contract, terwijl de energieprijs gelijk is aan de inkoopprijs. Dit betekende dat de energieleverancier de energieprijs eens per maand opmaakte en dat vervolgens doorberekende aan de klant.

Het bedrijf werd in 2010 opgericht om gas en elektriciteit te leveren aan vastgoedeigenaren. Het gaat daarbij om bedrijven zoals zorginstellingen en overheden. Deze klanten werden aangestuurd om zelf energie op te wekken. Daarmee moest ook de intransparantie van andere energieleveranciers worden verholpen.

BAS is de afkorting van Beneficial to All Stakehouders. Het gaat vooral om actie, niet alleen om adviseren. De energie wordt geleverd en daarnaast hoort een stukje advies. Klanten betalen dan minder en investeren meer in de eigen energievoorziening. Na zes jaar actief te zijn op de markt stopte het bedrijf ermee.

De ondergang van BAS Energie

Op 20 juli 2016 maakte BAS Energie bekend te stoppen als energieleverancier. De leverancier deed een verzoek aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de leveringsvergunning in te trekken. De levering aan kleinverbruikers werd stopgezet, grotere gebruikers werden overgedragen aan Anode Energie. BAS Energie zou doorgaan als dienstverlener van energiebesparing, maar later stopte het bedrijf er helemaal mee.

De belangrijkste reden om te stoppen met de dienstverlening “aanhoudende prijsdalingen en problemen met haar vorige leverancier.”

BAS energie had haar klanten ondergebracht bij Trianel Energy, dat in 2012 failliet ging. Trianel was voornamelijk dienstverlener en had een leveringsvergunning waarmee kleine klanten zonder eigen vergunning energie op konden wekken. Toen Trianel failliet ging, moest er een andere manier gevonden worden om de dienstverlening niet stil te laten vallen. Klanten werden ondergebracht bij Anode Energie en Nuon. Uiteindelijk kreeg BAS een eigen vergunning, maar dat heeft slechts twee jaar geduurd. BAS zou nog geld aan Trianel schuldig zijn, terwijl de energieleverancier zelf claimt nog geld van Trianel tegoed te hebben. De schuldvraag wordt nog steeds voor de rechter uitgevochten.