Zonnepanelen

Met behulp van zonnepanelen kan er op de lange termijn flink bespaard worden op de energierekening. Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die zonlicht opvangen en dit vervolgens omzetten in energie. Zonne-energie is duurzaam en de opwekking ervan is beter voor het milieu dan energieopwekking uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Landelijk is het aandeel van zonne-energie in de totale energieopwekking nog minimaal, maar steeds meer particulieren en (kleine) bedrijven halen een deel van hun energiebehoefte uit zonnepanelen.

Waarom kiezen voor zonnepanelen

Zonnepanelen zijn duur en zorgen op de korte termijn nog niet voor een kostenbesparing. Pas op de lange termijn kan er winst worden behaald uit het gebruik van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn daarom een investering voor de toekomst. Onder goede omstandigheden is de investering binnen tien jaar terugverdiend. Het kan echter ook langer duren voordat de initiële kosten zijn terugverdiend.

Naast kostenbesparing op de lange termijn, is een andere reden om voor zonnepanelen te kiezen de minimale bijdrage van de panelen aan klimaatveranderingen. Zonne-energie is erg schoon en veroorzaakt geen lucht-, water- of grondvervuiling. Door zonnepanelen aan te schaffen kan er een steentje worden bijgedragen aan de bescherming van het klimaat.

Wanneer winstgevend?

Zonnepanelen zijn op de lange termijn altijd rendabel, ook in Nederland. Hoe lang het duurt voordat de zonnepanelen winstgevend zijn, hangt af van verschillende factoren. Zonnepanelen zijn er van verschillende kwaliteiten. Over het algemeen zijn duurdere zonnepanelen ook daadwerkelijk beter, hoewel een kritische blik altijd belangrijk blijft. Ook het aantal zonuren per jaar is van belang voor de totale jaarlijkse opbrengst. Het is een misvatting dat een zonnepaneel geen energie opwekt wanneer het bewolkt is, maar in de volle zon produceert het paneel vanzelfsprekend meer energie.

Naast de kwaliteit van het paneel en het aantal zonuren, kan er bij de installatie van de zonnepanelen veel rendement behaald worden. Zo moet er bij de installatie gelet worden op de ventilatie rond het paneel. De energieopbrengst van een zonnepaneel is lager wanneer het paneel erg warm is.

Andere belangrijke factoren zijn de hellingshoek waarin een zonnepaneel geïnstalleerd wordt en de richting waarin het paneel ligt. In Nederland wordt het meeste rendement behaald door de zonnepanelen te installeren onder een hoek van 36 graden en pal op het zuiden gericht. De hellingshoek en richting waarin een zonnepaneel ligt wordt weergegeven met de opbrengstfactor. Dit is het percentage van het maximale vermogen van het zonnepaneel dat bereikt wordt, in relatie tot de richting waarin de panelen liggen en de hellingshoek waarin ze liggen. In de praktijk wordt er nooit een opbrengstfactor van honderd procent behaald, maar onder ideale omstandigheden is een opbrengstfactor van meer dan negentig procent haalbaar.