Sepa Green

De energieleverancier Sepa Green geeft nadrukkelijk aan bij te willen dragen aan de duurzame energietransitie. Niet alleen hun naam geeft dit aan, maar ook hun website staat boordevol koetjes, weiden, windmolens en natuurlijk groen. Toch heeft Consumentenbond kritiek op de duurzaamheidsstrategie van Sepa Green.
Sepa Green
  • kwalitatief hoogwaardige energie Transparant
  • kwalitatief hoogwaardige energie Duurzaam advies
  • kwalitatief hoogwaardige energie Energieplanner

Sepa Green is een energieleverancier voor consumenten en bedrijven. Het gelooft dat tegen 2035 de Nederlandse energiemarkt 100% verduurzaamd kan zijn en het wil daar ook zelf aan bijdragen. Dit doet het niet alleen door duurzaam energie op te wekken en het gebruik van groene energie te stimuleren, maar ook door bedrijven te helpen met het realiseren van een energiebesparing. De diensten van Sepa Green gaan met andere woorden heel ver en dat is volgens hen ook nodig als we echt iets aan de klimaatproblematiek willen veranderen.

Bij Sepa Green kunnen zowel consumenten als bedrijven terecht. Voor consumenten leveren ze standaard 100% groene energie. Sepa Green biedt klanten de keuze tussen vaste of variabele tarieven, maar hoe dan ook gaat het steeds om marktconforme prijzen. Verder kunnen zowel kleinzakelijke als grootzakelijke klanten bij Sepa Green terecht. Zij ontvangen een groencertificaat dat zij kunnen gebruiken in hun communicatie met klanten, zeker nu de plaats op de CO2-ladder zowel bij consumenten als bij zakelijke klanten steeds zwaarder doorweegt in het beslissingsproces.

GROENE ENERGIE
Ook uit Nederland
Sepa Green garandeert dat minstens 20% van de groene stroom in eigen land wordt geproduceerd.
OVERSTAPPEN IS MAKKELIJK
Overstapservice
Sepa Green biedt een volwaardige overstapservice aan en zegt het huidige energiecontract op.

Overstappen naar Sepa Green

Bij Sepa Green zijn er geen moderne simulatietools die zo typerend zijn voor de grote energieleveranciers. In de plaats daarvan is er op de website een invulformulier te vinden en stelt iemand persoonlijk een offerte op. Desondanks verloopt het overstapproces heel vlot.
1

Stap 1: offerte aanvragen

Het is niet mogelijk om online over te stappen naar Sepa Green, maar er kan wel een offerte-aanvraag worden ingediend. Hiervoor is er op de website een vrij eenvoudig formulier voorzien. Hierbij dient men een aantal persoonsgegevens door te geven en dient men een keuze te maken tussen de verschillende energiecontracten (variabel of 1, 2, of 3 jaar vast). Ook het verbruik en de gewenste startdatum van de levering dient men door te geven. Onderaan het formulier is het ook mogelijk om opmerkingen door te geven. We raden aan om meteen voor alle energiecontracten offertes aan te vragen. Zo kan er nog gerichter een keuze worden gemaakt.
Stap 1: offerte aanvragen
2

Stap 2: offerte ontvangen en bekijken

Binnen de 24 uur zal iemand van Sepa Green de offerte opstellen en deze per mail bezorgen. Wanneer er meer informatie nodig is, zal men binnen die termijn ook een telefoontje plegen. Deze offerte is in ieder geval geheel vrijblijvend en blijft twee weken geldig. Hierdoor hebben geïnteresseerden nog alle tijd om eventueel ook elders offertes op te vragen en het een en ander te vergelijken. Wie een offerte heeft ontvangen, kan ook altijd telefonisch contact opnemen met de klantendienst om hier extra uitleg over te krijgen. Dit kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
Stap 2: offerte ontvangen en bekijken
3

Stap 3: afronding van de overstap

Wie akkoord gaat met de offerte, maakt de papieren in orde en gaat een overeenkomst aan met Sepa Green. Al de rest gebeurt op de achtergrond. Sepa Green zal namelijk de overeenkomst met de huidige energieleverancier opzeggen. Dit hoeft men niet zelf te doen. Eventuele opzegboetes worden echter niet door Sepa Green betaald, dus dit moet men eerst zelf even controleren alvorens men de overstap finaliseert. Hoe dan ook komt men nooit zonder energie te zitten en gaat de energielevering door Sepa Green automatisch in wanneer de huidige leverancier ermee ophoudt.
Stap 3: afronding van de overstap

Sepa Green review

Hoewel we zeker een aantal positieve dingen kunnen vertellen over Sepa Green, moeten we ook met de deur in huis vallen: ze zijn minder groen dan ze lijken. Ze leveren namelijk wel 100% groene stroom, waarvan het grootste deel afkomstig is van Europa en uit biomassa-energie, maar ze kopen zelf een handelsmix met grijze stroom in. Ze doen met andere woorden aan greenwashing, iets waarover de meningen verdeeld zijn. Hun extra diensten zoals de hulp bij energiebesparingen en dergelijke meer zijn wel lovenswaardig. Anderzijds blijft het gaan om een kleine energieleverancier, waardoor de digitale snufjes die we van de grote spelers gewoon zijn hier wel ontbreken.

Digitale oplossingen

De digitale mogelijkheden zijn bij Sepa Green heel beperkt. Zo oogt de website niet meteen eigentijds en is het niet mogelijk om de energietarieven via een simulator te bepalen. Ook een chatfunctie ontbreekt. Socialemediakanalen zijn er wel, maar worden niet actief gebruikt. Wel heeft Sepa Green een eigen digitaal portaal, het Sepa Green Energy Portal, waarmee een aantal energiezaken kunnen worden geregeld. Het is niet het meest uitgebreide energieportaal op de markt, maar het is alvast een goede zaak dat er niet voor alles meteen contact moet worden opgenomen met de klantendienst die slechts beperkt bereikbaar is tijdens de kantooruren.

Contractvoorwaarden

Het is altijd interessant om de algemene voorwaarden die energieleveranciers hanteren onder de loep te nemen. Het moet daarbij worden gezegd dat Sepa Green op veel domeinen niet verschilt van andere energieleveranciers. Zo zijn er ook hier opzegtermijnen en krijgt men te maken met opzegboetes. Ook kan men bijvoorbeeld een waarborg vragen. Wat wel een pluspunt is, is dat ze zichzelf via de algemene voorwaarden de verplichting opleggen om altijd 100% duurzaam opgewekte stroom te leveren, waarvan 20% afkomstig is uit Nederland. Echter, ze geven ook meteen aan dat ze hiervan mogen afwijken als er onvoldoende Nederlandse groene stroom beschikbaar is.

Duurzaamheid en groene energie

Een van de zaken die we van Sepa Green mogen verwachten, is toch wel dat ze duurzaam zijn. Hun stroometiket lijkt dit te staven. Bij het gecontroleerde stroometiket ging het om 22% groene stroom uit Nederland en 78% groene stroom uit de Europese Unie. Wel bestond dit voor 42% uit groene biomassa-energie, wat door veel experts toch nog steeds minder duurzaam wordt geacht dan wind- of zonne-energie. Dit blijkt ook uit het duurzaamheidsonderzoek van Consumentenbond (2020) waar Sepa Green slechts een magere 3/10 krijgt. De reden voor deze lage score is volgens Consumentenbond dat Sepa Green grijze stroom inkoopt en deze vervolgens via GvO’s vergroent.

Extra diensten en ondersteuning

Een van de andere zaken waar Sepa Green mee uitpakt, is dat ze meer doen dan andere energieleveranciers en een heel compleet dienstenpakket hebben. Dit lijkt wel degelijk te kloppen. Klanten kunnen er bijvoorbeeld terecht voor ondersteuning bij het realiseren van energiebesparingen, bij het opwekken van duurzame energie, het gebruik van energie uit reststromen en hernieuwbare bronnen enzovoort. Ook de Sepa Green Energieplanner, waarbij bedrijven volledig worden ontzorgd aangaande hun informatieplicht, is daar een voorbeeld van. Voor wie op zoek is naar net dat tikkeltje meer ondersteuning bij de duurzame transitie kan Sepa Green zeker een goede keuze zijn.

Wat als mijn overeenkomst met een bepaalde termijn afloopt?

Dan wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde tijd, aan het op dat moment geldend variabel tarief. Uiteraard is het ook mogelijk om de overeenkomst tijdig op te zeggen. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

Vergoedt Sepa Green opzegboetes bij het overstappen?

Nee. De algemene voorwaarden geven aan dat de klant Sepa Green machtigt om de opzegging te regelen, maar bepalen ook dat de opzegboetes voor rekening van de klant zijn.

Wanneer mag Sepa Green afwijken van de beloofde 20% Nederlandse Energie?

Volgens de algemene voorwaarden mag Sepa Green dit doen wanneer overheidsmaatregelen of “andere buiten haar invloed liggende omstandigheden” – dit laatste kan heel ruim worden geïnterpreteerd – ervoor zorgen dat er onvoldoende duurzame elektriciteit uit Nederland beschikbaar is.

Ik ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan Sepa Green?

Ja, dit moet steeds tijdig aan Sepa Green worden doorgegeven. De algemene voorwaarden bepalen dat dit minstens tien werkdagen voor de verhuisdatum moet gebeuren.

Vraagt Sepa Green om een waarborg?

De algemene voorwaarden bepalen dat Sepa Green om een waarborg of vooruitbetaling van maximaal drie maanden mag vragen. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden. In de praktijk doen ze dit enkel na een negatief solvabiliteitsonderzoek.

Ik kan mijn factuur van Sepa Green niet tijdig betalen. Wat nu?

Sepa Green zal dan een betalingsherinnering verzenden. Hier zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Wanneer het alsnog niet lukt om tijdig te betalen, is het belangrijk dat men Sepa Green contacteert. Bij een hoge jaarafrekening zal men mogelijk een betalingsregeling willen treffen. Hieraan kunnen wel strikte voorwaarden verbonden zijn.