DVEP Energie

DVEP Energie is een van de Nederlandse energieleveranciers die zich op de zakelijke markt focust. In 2017 werd het bedrijf overgenomen door UGI Corporation, maar het handelt nog steeds onder eigen naam. Stap voor stap evolueert DVEP Energie naar een internationaal georiënteerde onderneming. In de tussentijd rekenen vooral Nederlandse scholen, gemeenten en kleine en middelgrote bedrijven op de energie van DVEP Energie.

DVEP Energie of De Vrije Energie Producent is een energieproducent die zich focust op de zakelijke energiemarkt. Deze energieproducent is gevestigd in Hengelo en heeft een uitgebreid sales-team dat voornamelijk bij klanten aan tafel terug te vinden is. Daar helpen ze met het vinden van oplossingen op maat van zakelijke noden. Ze rekenen ook op de hulp van specialisten die alles weten over bijvoorbeeld public tenders, zonneprojecten en die eveneens adviseren over marketing en communicatie. Ten slotte is er zelfs een intern team Duurzaam dat enkel focust op duurzame energieprojecten in Nederland.

Zakelijke energieafname bij DVEP Energie

Als zakelijke stroom- en gasleverancier kunnen zakelijke klanten bij DVEP Energie terecht voor een vast of variabel energiecontract. Bij de vaste contracten blijft de prijs gedurende een afgesproken periode van één, twee of drie jaar steeds constant. Bij de variabele energiecontracten zijn de tarieven dan weer afhankelijk van de marktevoluties die positief of negatief kunnen zijn. In ieder geval wordt het energiecontract helemaal op maat van het bedrijf gemaakt en zijn er altijd verschillende opties mogelijk.

100% aangepast

DVEP Energie komt ter plekke om een passende energieoplossing uit te tekenen.

Tarieven Fixeren

Zet op een gunstig moment het variabel tarief vast en reken op de hulp van DVEP Energie.

Overstappen naar DVEP Energie

Overweeg je om over te stappen naar DVEP Energie? Hieronder is een kort overzicht te vinden van de stappen die te nemen zijn om deze transitie mogelijk te maken.

  1. Afspraak maken

    Zakelijke energieleveranciers werken altijd met maatwerkoplossingen. Hierdoor is het niet mogelijk om transparante tarieven op de website weer te geven. Door in contact te treden met DVEP Energie is het wel mogelijk om een offerte te ontvangen. Via de website van DVEP Energie kan er eenvoudig een fysieke afspraak worden gemaakt of kan er een belafspraak worden ingepland. Vervolgens brengt het team van DVEP Energie de zakelijke situatie in kaart en gaan ze op zoek naar een gepaste energie-oplossing. Dit gaat van de meest duurzame energie-oplossing tot economisch voordelige oplossingen.

  2. Offerte ontvangen

    Op basis van de meegedeelde informatie zal het team van DVEP Energie een offerte opstellen. Deze offerte is geheel vrijblijvend en het staat zakelijke partijen vrij om hier al dan niet mee akkoord te gaan. Voor het opstellen van deze offerte heeft men onder andere informatie nodig over het verwachte gasverbruik en elektriciteitsverbruik (hoog en laag). Het is ook mogelijk om meteen via de website een offerte aan te vragen met behulp van het digitale offerteformulier. Ook dan zal een salesverantwoordelijke wellicht contact opnemen om het een en ander te bespreken.

  3. Klant worden bij DVEP Energie

    Het staat zakelijke partijen vrij om al dan niet akkoord te gaan met het voorstel van DVEP Energie. Hoe de overstap verder verloopt, is afhankelijk van wat er met DVEP Energie is afgesproken. Aangezien zij maatwerkoplossingen aanbieden zal het verdere verloop afhankelijk zijn van de gemaakte afspraken. In ieder geval begint het contract met DVEP Energie te lopen op het moment waarop de gewenste startdatum is weergegeven en komen klanten nooit zomaar zonder energie te zitten. Ten slotte zal DVEP Energie automatisch de voorschotbedragen incasseren door middel van een door de klant ondertekende SEPA-machtiging.

DVEP Energie review

DVEP Energie is een betrouwbare energieleverancier voor de zakelijke markt. Ze hebben een goede klantendienst die graag met hun klanten meedenkt. Hun contractvoorwaarden zijn helder en ze maken altijd werk van oplossingen op maat van de zakelijke noden. Ook reviews van bestaande en vroegere klanten onderstrepen de overzichtelijke communicatie en de eerlijke prijzen. Zeker bedrijven die ook zelf energie produceren en terug willen leveren, zullen in DVEP Energie een goede partner vinden. Of ze effectief het beste aanbod kunnen uitbrengen, zal na een offerteaanvraag moeten blijken en is afhankelijk van verschillende factoren.

Altijd een geschikte oplossing

Hoewel DVEP Energie zich voornamelijk focust op de zakelijke markt, levert het soms ook zakelijke energie voor thuis. Het gaat dan vooral om zzp’ers en mkb’ers die vanuit huis werken. Ondernemers kunnen dan de btw voor hun kantoor aan huis aftrekken, terwijl privé de energie voordeliger is omdat de netbeheerkosten lager zijn. Op deze manier heeft DVEP Energie altijd een passende oplossing voor elke onderneming, ook voor grootzakelijke energie-afnemers. Ze gaan prat op een persoonlijke benadering en een energie-oplossing die voor elke onderneming passend is. Een verantwoordelijke komt graag langs om het een en ander te bespreken.

Stroometiket

Hoewel DVEP Energie aangeeft sterk in te zetten op groene energie en hernieuwbare bronnen, is een groot deel van de geleverde energie nog steeds grijze stroom. Op het moment van schrijven is meer dan 50% van de geleverde energie afkomstig van aardgascentrales, maar ook kernenergie en kolencentrales zorgen voor een flinke hoeveelheid grijze stroom. Wat de hernieuwbare bronnen betreft, gaat het grotendeels om windenergie en waterenergie. Wel is het zo dat klanten vrij kunnen kiezen uit welke bron ze stroom willen ontvangen. Hierdoor kunnen bedrijven met de meest duurzame visies toch gewoon terecht bij DVEP Energie.

Goede contractvoorwaarden

De door DVEP Energie gehanteerde contractvoorwaarden zijn marktconform. Zo worden de energietarieven bij variabele contracten twee keer per jaar aangepast (01/01 en 01/07) en worden deze wijzigingen steeds tijdig kenbaar gemaakt. Dit is ook hoe andere zakelijke energieleveranciers werken. Daarnaast hanteert DVEP Energie goede betalingsvoorwaarden. Er kan bijvoorbeeld worden betaald via automatische incasso en dan wordt het bedrag op de eerste dag van de maand van de levering ingehouden, terwijl veel energieleveranciers dit al eerder doen. Het is ook mogelijk om zelf de betaling uit te voeren, maar dan wordt er wel een administratieve kost van 1,50 euro in rekening gebracht.

Meer dan alleen een energieleverancier

Naast het leveren van energie doet DVEP Energie nog heel wat andere zaken om zakelijke klanten bij te staan in hun energiebehoefte. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via DVEP Energie zonnepanelen te laten plaatsen door gecertificeerde installateurs. Ze begeleiden daarbij gedurende het volledige proces, inclusief bij de financiële haalbaarheidsstudies, constructie-onderzoek en de latere inspectie, schoonmaak en verzekering. Daarnaast kunnen klanten er ook terecht voor PV-sourcing, waarbij vooral wordt ingezet op het duurzaam opwekken van energie. Diverse coöperatieve zonneparken en bedrijven rekenen op deze diensten en er zijn lovende reviews te lezen op de website van DVEP Energie.

Veelgestelde vragen over DVEP Energie

Je overweegt DVEP Energie als energieleverancier en zit nog vol vragen. Dat komt wel vaker voor. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aanmelding voor gas of elektriciteit? En hoe groen is de stroom precies? Er zijn veel vragen waarop je wellicht graag een antwoord krijgt. Deze FAQ heeft de antwoorden die je nodig hebt.

Kan ik me voor gas of elektriciteit alleen aanmelden bij DVEP Energie?

Het is mogelijk om alleen gas of elektriciteit af te nemen bij DVEP Energie. Ze stellen een energiecontract op maat van de noden op, ook wanneer er slechts één energieproduct wordt afgenomen.

Hoe groen is de stroom bij DVEP Energie?

Dat kiest de klant zelf. DVEP Energie koopt zowel groene als grijze stroom in en de klant kiest zelf welke energie hij wil. Dit kan 100% groene energie, 100% grijze energie of een tussenoplossing zijn.

Waar komt de groene stroom van DVEP Energie vandaan?

DVEP Energie werkt hiervoor samen met Nederlandse energieproducenten die wind-, zonne- en bio-energie opwekken.

Hoe kan ik DVEP Energie bereiken?

DVEP Energie heeft een beperkt aantal contactmogelijkheden. Ze zijn telefonisch of per mail te bereiken tijdens de kantooruren. Daarnaast komt een salesverantwoordelijke graag langs om het een en ander uit te leggen.

Hoe geef ik een verhuizing door aan DVEP Energie?

Een verhuizing doorgeven kan enkel via de klantenservice. Dit moet met andere woorden telefonisch of per mail gebeuren.

Hoe geef ik mijn meterstanden door aan DVEP Energie?

DVEP Energie zal automatisch een mail verzenden wanneer ze de meterstanden nodig hebben. De meterstanden kunnen vervolgens via de klantenservice aan DVEP Energie worden doorgegeven. Ook kunnen de meterstanden via het digitale klantenportaal worden doorgegeven.

Hoe berekent DVEP Energie mijn maandbedrag?

Het maandbedrag wordt berekend in functie van het verbruik. Bij nieuwe klanten is er geen informatie over het werkelijke verbruik, waardoor er een schatting wordt gemaakt. Hiervoor vertrekt DVEP Energie van het SJV (standaard jaarverbruik tijdens de voorbije 3 tot 5 jaar). Op het einde van het eerste jaar kan er worden overgestapt naar maandbedragen in functie van het werkelijke verbruik. Hierdoor kan het maandbedrag gedurende het eerste jaar iets hoger liggen dan het maandbedrag bij de vorige energieleverancier, maar dit wordt later natuurlijk netjes verrekend.

Wat met mijn energiecontract bij DVEP Energie als mijn bedrijf failliet gaat?

Bij een betalingsachterstand vanwege faillissement wordt het energiecontract wellicht stopgezet. Verschuldigde bedragen blijven verschuldigd en zullen een vordering uitmaken die tijdens het faillissement geheel of gedeeltelijk wordt voldaan. Ook kan er door deze stopzetting sprake zijn van een opzegboete voor de contractbreuk. Dit zal eveneens worden ingevorderd.