Zo zit de energiemarkt in elkaar (deel 1)

energiemarkt deel 1De energiemarkt is complex en erg groot. De energiemarkt loopt van bedrijven die (fossiele) grondstoffen verzamelen tot uiteindelijk de consument die voor de geleverde elektriciteit betalen. In het verleden was de energiemarkt voor een belangrijk deel in handen van de overheid. Tegenwoordig is de markt grotendeels vrij, hoewel de overheid nog wel netbeheerder is en met (strenge) regels en wetgeving toezicht houdt op een goedlopende, gezonde energiemarkt. Energie is namelijk in veel opzichten een basisbehoefte, omdat vrijwel alles dat wat we in het dagelijks leven gebruiken elektriciteit nodig heeft. EnergieAanbieding.nl legt in vogelvlucht de Nederlandse energiemarkt uit.

Geïntegreerde nutsbedrijven

In het verleden waren er nutsbedrijven die in de gehele keten actief waren: van energieproductie tot aan de levering van energie bij consumenten. De overheid vond de invloed van deze bedrijven te groot en zag dit als een te grote bedreiging voor de energiemarkt. Met de Wet Onafhankelijk Netbeheer uit 2006 kwam hier een einde aan. Deze wet verplichtte deze grote geïntegreerde bedrijven om zich op te splitsen in tenminste drie onderdelen. Tegenwoordig is de energiemarkt daarom beter in balans.

Productie van energie

Energie wordt opgewekt uit energiebronnen. We maken grofweg onderscheid tussen drie verschillende energiebronnen: fossiele brandstoffen, duurzame energiebronnen en kernenergie. Fossiele brandstoffen zijn steenkool en aardgas. Ook aardolie valt hieronder, maar dit wordt gebruikt voor de productie van brandstof en vrijwel niet om elektriciteit op te wekken. Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en bovendien niet onbeperkt beschikbaar. Daarom wordt er steeds meer overgestapt op kernenergie en met name duurzame energie.

Kernenergie is in principe duurzaam, omdat de bron oneindig is en de uitstoot vrij laag. Het opwekken van kernenergie is echter riskant en het radioactieve afval dat ontstaat kunnen we vooralsnog niet goed verwerken. Na de rampen bij Chernobyl en Fukushima geven steeds minder overheden de voorkeur aan kernenergie, omdat de technologie nog niet ver genoeg is om de veiligheid onder alle omstandigheden te waarborgen.

De belangrijkste energiebron voor de toekomst is groene energie. Groene energie wordt opgewekt uit duurzame, schone energiebronnen, zoals zonlicht, wind, water en warmte. Groene energie leidt niet tot de uitstoot van broeikasgassen en is daarom van zeer groot belang voor de toekomst, gezien het klimaat in rap tempo verandert.

Producenten

De drie vormen van energie worden geproduceerd door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Kernenergie wordt in de meeste landen geproduceerd door staatsbedrijven. De andere twee vormen van energie worden vaak niet geproduceerd door staatsbedrijven. In veel gevallen is een energieproducent ook een energieleverancier. Er zijn echter ook partijen die de volledige opbrengst verkopen aan de verschillende energieleveranciers.

Lees in deel twee verder over de levering en het gebruik van elektriciteit op de energiemarkt.

Leave a Comment