Zo is de energierekening opgebouwd

energierekeningIeder jaar ontvangt ieder huishouden de energierekening. Hierop kan gezien worden hoeveel energie er is gebruikt, hoeveel er betaald moeten worden en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Voor de meeste mensen is de energierekening echter onduidelijk en moeilijk leesbaar. Er zijn verschillende kosten die opgeteld worden en soms worden er ook kosten afgetrokken. EnergieAanbieding.nl legt de energierekening uit, zodat de rekening beter te begrijpen is.

Verschillende kosten energierekening

Over het algemeen bestaat ongeveer tweederde van de energierekening uit gaskosten en één derde uit stroomkosten. De kosten voor zowel gas en stroom zijn opgebouwd uit verschillende kostenposten. EnergieAanbieding.nl zet deze op een rijtje:

Leveringskosten: De leveringskosten zijn in principe de kosten per eenheid gas of elektriciteit. De leveringskosten zijn dus niet de kosten die u betaalt voor het transport van gas en elektriciteit. De prijs van de leveringskosten per eenheid elektriciteit en gas ligt meestal vast in het contract. Soms is de prijs variabel. Lees ook ons artikel over het vaste en variabele tarief. Wanneer u zelf veel energie produceert, wordt er soms gesaldeerd: de energie die u zelf levert aan de energieleverancier wordt afgetrokken van de aan u geleverde energie.

Transportkosten: De transportkosten zijn de kosten voor uw aansluiting op het energienet en de kosten om gas en elektriciteit naar het huis te transporteren. De hoogte van de transportkosten wordt bepaald door de Autoriteit Consument en Markt.

Energiebelasting: Iedereen betaalt belasting over de energie die gebruikt wordt. De energieleverancier heft de belasting en betaalt deze vervolgens aan de overheid. Iedere aansluiting ontvangt een korting op de energiebelasting, die op de energierekening meestal al verrekend is. Deze is vaak zichtbaar onder de naam ‘vermindering energiebelasting'.

Huur gas- en elektriciteitsmeter: U bent niet de eigenaar van de gas- en elektriciteitsmeter die in huis hangt. Deze wordt gehuurd van de netbeheerder. De huurprijs wordt bepaald door de overheid. Deze prijs is soms inbegrepen bij het vastrecht (zie verderop).

Meettarief: Gerelateerd aan de huur die u betaalt voor de gas- en elektriciteitsmeter, betaalt u ook voor het gebruik van de meter. De energieleverancier gebruikt de meter om de energierekening op te stellen en berekent hier kosten voor.

Opslag duurzame energie: De tweede belasting die betaald moet worden is de opslag duurzame energie (OPA). De opbrengsten van deze heffing worden gebruikt om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Ook deze belasting wordt door de energieleverancier geheven en vervolgens betaald aan de overheid.

BTW: De laatste belasting die betaald wordt is de BTW. Dit is 21% en deze wordt geheven over de levering, het transport, de huur voor de gas- en elektriciteitsmeter en de energiebelasting.

Aansluittarief: Het aansluittarief, ook wel de periodieke aansluitingsvergoeding genoemd, is het tarief dat u betaalt voor het in stand houden van de aansluiting.

Capaciteitstarief: Het capaciteitstarief is enigszins vergelijkbaar met de transportkosten. U betaalt een vast capaciteitstarief voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid capaciteit op het net die u inneemt.

Vastrecht:  Het vastrecht kan gezien worden als overige kosten van de energieleverancier, zoals de administratiekosten. Soms wordt ook de huurprijs voor de gas- en elektriciteitsmeter onder het vastrecht gerekend. De hoogte van het vastrecht is voor iedereen met hetzelfde contract hetzelfde en dus niet afhankelijk van energieverbruik.

3 Responses to “Zo is de energierekening opgebouwd”

Leave a Comment