Verhuizen en het energiecontract

Bij een verhuizing moet ook de elektriciteits- en gasvoorziening opnieuw geregeld worden. Tegenwoordig is dit niet ingewikkeld, omdat de energieleverancier het meeste werk doet. Wel zijn er enkele handelingen die u zelf moet verrichten. Ook zijn er enkele zaken om rekening mee te houden bij een verhuizing.

Verhuizing doorgeven aan energieleverancier

Een verhuizing moet op tijd worden doorgegeven aan de energieleverancier, omdat deze enkele (met name administratieve) zaken moet regelen. De meeste energieleveranciers hanteren een termijn van tenminste veertien dagen voor verhuizing, maar sommige energieleverancier willen het nog eerder weten. In de meeste gevallen kan al enkele maanden voor de verhuizing worden doorgegeven dat de verhuizing gaat plaatsvinden.

Het is goed om niet te lang te wachten met doorgeven. Wordt de verhuizing te laat doorgegeven, dan kan het gebeuren dat de nieuwe woning tijdelijk is afgesloten van elektriciteit en/of gas. Ook kan de netbeheerder kosten in rekening brengen voor de late melding.

Op het moment van verhuizen moeten ook de meterstanden worden doorgegeven. Zo weet de energieleverancier hoeveel energie er is gebruikt tot op het moment van verhuizing en kan dit verrekend worden met de energiekosten die gemaakt gaan worden in de nieuwe woning. Het doorgeven van de meterstanden kan meestal online, maar soms wordt er ook een formulier opgestuurd dat ingevuld moet worden.

De nieuwe bewoner krijgt eenzelfde formulier, dat meestal door zowel de oude als nieuwe eigenaar ondertekend moet worden. In het geval van een huurwoning moet de verhuurder het formulier ondertekenen. De meterstanden moeten in de meeste gevallen binnen vijftien dagen na de verhuizing worden doorgegeven aan de energieleverancier.

Wat gebeurt er bij de verhuizing?

De energieleverancier doet het meeste werk bij een verhuizing. Soms wordt er gewisseld van netbeheerder bij een verhuizing. De netbeheerder beheert het elektriciteitsnetwerk, er is hierin geen vrije keuze. De energieleverancier neemt contact op met de netbeheerder en regelt alles met deze partij.

Normaal gesproken verloopt een verhuizing erg soepel en zijn er buiten het doorgeven van de verhuizing en meterstanden geen verdere handelingen nodig. De meeste energieleveranciers rekenen geen administratiekosten bij een verhuizing.

Overstappen van energieleverancier

Een energiecontract is persoonsgebonden en niet adresgebonden. Dit betekent dat het niet mogelijk is om gratis over te stappen naar een andere energieleverancier bij een verhuizing. Wel is het een moment dat door veel mensen wordt aangegrepen om te kijken of er betere opties zijn. Vergelijk energieleveranciers en kijk of er goedkopere partijen zijn.

Houd er rekening mee dat bij een eventuele overstap ook opzegkosten betaald moet worden. De hoogte hiervan hangt af van de energieleverancier en de resterende contractduur.

Leave a Comment