Total Gas & Power

Van oorsprong is Total S.A. een Supermajor-oliemaatschappij. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en zij weten natuurlijk ook dat de wereld verandert en dat er ooit geen plaats meer zal zijn voor olie. Daarom verkennen ze andere markten. Met Total Gas & Power richt het bedrijf zich nu op de energiemarkt.
Total Gas & Power
  • kwalitatief hoogwaardige energie Multiclick
  • kwalitatief hoogwaardige energie Energiescan
  • kwalitatief hoogwaardige energie Flexibiliteit en vrijheid

Total Gas & Power review

De energieleverancier Total Gas & Power is niet meteen de bekendste van Nederland, althans niet wat de rol als energieleverancier betreft, maar het is wel degelijk een energieleverancier die te overwegen valt. Weet natuurlijk wel dat ze zich enkel op de zakelijke markt roeren en dat ze bovendien niet de duurzaamste keuze zijn. Daarnaast rekent men wel op een totaalpartner die duidelijk is, transparant communiceert en gewoon verder gaat dan de meeste andere energieleveranciers. Ook de digitale oplossingen spreken in het voordeel van Total Gas & Power.

Totaalpartner voor energie

Er zijn wel meer energieleveranciers die woorden als “totaalpartner” of “totaalleverancier” in de mond nemen, maar er zijn er maar weinig die zo compleet zijn als Total Gas & Power. Men kan er namelijk niet alleen terecht voor energie, maar ook voor talloze extra producten en diensten. Naast klassieke oplossingen, zoals zonnepanelen of laadpalen, gaat het bijvoorbeeld ook om ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen, ondersteuning bij waterstofprojecten of hulp bij energieopslag. Ook hier hanteren ze transparante prijzen en hebben klanten een volwaardige keuzevrijheid.

Duidelijkheid en communicatie

Total Gas & Power kiest voor heldere bewoordingen en een overzichtelijke website. Hier is bijvoorbeeld een FAQ te vinden met diverse veelgestelde vragen die klanten kunnen hebben. De klantendienst van Total Gas & Power waarderen we positief. Bovendien is de live chat elke dag, ook tijdens het weekend, bemand tussen 07.00 en 01.00 uur. Hier kunnen maar weinig andere energieleveranciers aan tippen. Ook telefonisch kan er contact worden opgenomen met Total Gas & Power, maar dan enkel op werkdagen en tussen 08.00 en 17.00 uur.

Digitale oplossingen

Hoewel Total Gas & Power zijn pijlen op de zakelijke markt richt, is de website zo duidelijk vormgegeven dat het wel lijkt alsof ze op de consumentenmarkt actief zijn. Begrijp ons niet verkeerd, want dit is net een goede zaak. Vooral de digitale oplossingen zijn een pluspunt. Neem bijvoorbeeld de energiecalculator waarmee zakelijke verbruikers al in enkele klikken te zien krijgen hoeveel ze voor hun elektriciteit en gas zullen moeten betalen. Ook digitale tools zijn Mijn Total, de online chatfunctie en de Wetcheck zijn belangrijke pluspunten.

Groene energie en duurzaamheid

Hoewel Total een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld is, staat hun website vol met afbeeldingen van windmolens en zonnepanelen. Ze geven ook aan dat ze begrijpen hoe de wereld verandert en nood heeft aan duurzame energie. Dan verwachten we natuurlijk dat ze het op dit punt ook goed doen, maar dat blijkt toch tegen te vallen. Het duurzaamheidsonderzoek van Consumentenbond (2020) kent het bedrijf namelijk een magere 2,8/10 toe. Het krijgt nog een voldoende voor hun duurzame investeringen, maar zowel hun inkoop- als verkoopbeleid scoren sterk onvoldoende. Bovendien heeft Total Gas & Power niet meegewerkt aan het onderzoek.

Over Total Gas & Power

Total Gas & Power maakt deel uit van de Franse oliemaatschappij Total S.A. Deze oliemaatschappij ontstond na de Eerste Wereldoorlog, toen de Franse regering ervan overtuigd werd dat het in hun belang was om vlot toegang te krijgen tot olievelden. Bij de conferentie van San Remo, waarbij werd beslist hoe de geallieerden zouden omgaan met de op de Ottomanen veroverde gebieden, verkreeg Frankrijk het mandaatgebied Syrië en 25% van de olierechten van het hedendaagse Irak. Dit laatste gebied kwam dan weer onder Brits bestuur te staan. Zij kregen ook het mandaatgebied Palestina, maar enkel onder voorwaarde dat de bestaande rechten van de niet-Joodse gemeenschap niet zouden worden aangetast.

Vervolgens werd de CFP (Compagnie Française des Pétroles) opgericht. Dit was de eerste nationale oliemaatschappij van Frankrijk. Frankrijk had een aandelenbelang van 25% in het bedrijf. In 1985 werd de naam aangepast naar Total-CFP en in 1991 werd het uiteindelijk Total. Langzaamaan werd de focus verplaatst naar andere gebieden, maar ook naar andere markten.

Zo was het in 2014 het eerste bedrijf dat offshore Noordpoololie kocht, onder groot protest van Greenpeace en diverse milieuorganisaties. Ook de overname van het Deense Maersk Oil in 2017, vooral actief in het Deense Deel van de Noordzee, kadert in deze strategie. Wat de andere markten betreft, opende Total bijvoorbeeld een waterstofstation in België en werkte het samen met BMW in een onderzoek naar het rijden op waterstof.

Verder roert Total zich steeds nadrukkelijker op de Energiemarkt. In België nam het bijvoorbeeld Lampiris over, terwijl het in Nederland onder de naam Total Gas & Power energie levert voor de zakelijke markt. Het bedrijf zegt dat ze dit doen in hun streven naar duurzame energie en een duurzame toekomst voor iedereen.

Diensten voor het mkb

Ook mkb-ondernemers moeten aan heel wat wettelijke eisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om minimaal energielabel C te behalen wanneer een kantoorpand groter is dan 100 m². Total Gas & Power helpt klanten hiermee. Ook voor de informatieplicht die geldt voor bedrijven die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh elektrische stroom verbruiken, heeft Total Gas & Power handige oplossingen. Op de website is er bovendien een handige Wetcheck te vinden waarmee mkb-ondernemers eenvoudig kunnen nagaan aan welke wettelijke eisen ze moeten voldoen.

Totaaloplossing van Total

Total Gas & Power doet meer dan alleen energie leveren. Ze gaan voor een totaaloplossing zonder grenzen. Ook voor wie wil investeren in ledverlichting, zonnepanelen of laadpalen biedt Total Gas & Power oplossingen. Hierin zijn ze natuurlijk niet helemaal uniek, want er zijn best wel een aantal andere energieleveranciers die soortgelijke diensten aanbieden. Total Gas & Power gaat echter verder en biedt ook dezelfde diensten voor wie bijvoorbeeld aan energieopslag wil doen of wie wil investeren in een eigen waterstofstation.

Ten slotte is het mogelijk om meteen ook een Total Card aan te vragen. Dankzij zo’n Total Card kunnen werknemers tanken zonder dat ze bonnetjes moeten verzamelen. De Total Card is niet alleen te gebruiken om benzine of diesel te tanken, maar kan ook worden gebruikt voor het opladen van elektrische wagens.

Energie voor grootzakelijke verbruikers

Hiervoor hebben we het vooral gehad over de focus op het mkb, maar Total Gas & Power levert wel degelijk ook energie aan grootzakelijke verbruikers. Ook met hun extra diensten hebben ze een duidelijke focus op deze doelgroep. Hierbij helpen ze grootzakelijke verbruikers, die bijvoorbeeld grootschalige verduurzamingsprojecten willen realiseren of grote daken met zonnepanelen willen voorzien, met het vinden van een geschikte partner. Ook voor grootzakelijke partijen die denken aan energieopslag in stuwmeren, batterijen of vliegwielen heeft Total Gas & Power geschikte oplossingen.

Radar AVROTROS: oplichting bij acquisitie voor Total Gas & Power

In 2018 verscheen Total Gas & Power negatief in een uitzending van Radar AVROTROS. Het ging om misbruik en wanpraktijken bij de telefonische verkoop van energiecontracten aan ondernemers. Tijdens de uitzending bleek dat verkopers telefoongegevens ophaalden bij de Kamer van Koophandel en vervolgens ondernemers opbelden. Dit ging veelal over startende zzp’ers zonder al te veel kennis van de energiemarkt. Het ging daarbij ook om ondernemers die concreet hadden aangegeven dat zij niet benaderd willen worden voor commerciële doeleinden.

Listige plannetjes om toch maar een nieuwe klant binnen te halen

De verkopers hanteerden overduidelijk sluwe en jammerlijke methoden om ondernemers toch maar te overtuigen. Zo werd beweerd dat men goedkoper af zou zijn dan bij de huidige energieleverancier, wat uiteindelijk niet het geval was. Bij een bandopname gaf een ondernemer concreet aan niet te willen overstappen naar Total Gas & Power. De verkoper bedacht daarop een bedenkelijke list en gaf aan dat de ondernemer gewoon bij de huidige energieleverancier zou blijven, maar dat Total Gas & Power vanaf nu op de factuur zou staan. Het is een vreemde formule waar de ondernemer meer over wilde weten, maar voor extra informatie diende de ondernemer eerst akkoord te gaan met de overstap. Pas nadien wilde de verkoper op de vragen antwoorden. Daarbij werd heel veel druk op de ondernemer gezet. Achteraf bleek de ondernemer overigens gewoon onder contract te staan bij Total Gas & Power.

Het gaat om bedenkelijke strategieën waarbij ondernemers worden bedot en zoiets mag niet. In de praktijk is dit echter moeilijk te bewijzen, want het gaat om een telefonisch gesprek en maar weinig mensen nemen zo’n gesprekken op. En al zeker niet wanneer ze onverwacht een telefoontje krijgen. Tijdens de uitzending werden ondernemers dan ook aangeraden om altijd te vragen naar een schriftelijk aanbod waaruit blijkt dat ze daadwerkelijk goedkoper uit zijn.

Misbruik van gegevens van de Kamer van Koophandel

Een ander probleem dat tijdens de uitzending van Radar AVROTROS aan bod kwam, is het gebruik van gegevens van de Kamer van Koophandel. Ondernemers dienen zich nu eenmaal bij de KvK in te schrijven en er een aantal gegevens door te geven. Het tijdens de uitzending van Radar AVROTROS besproken probleem is dat de KvK gegevens van ondernemers aan dergelijke intermediairs zou verkopen. Geheel verwonderlijk is dit niet.

Het is namelijk zo dat de Kamer van Koophandel, die het handelsregister beheert, zelf inkomsten moet vergaren. Op politiek niveau is nu eenmaal beslist dat de gebruiker moet betalen en niet de belastingbetaler. Het is daarnaast belangrijk dat deze gegevens openbaar zijn en dat iedereen kan controleren met wie hij zakendoet. Daarom verstrekt de Kamer van Koophandel informatie, zoals het adres en het telefoonnummer van een zzp’er. Meer zelfs: ze zijn verplicht om dit te doen.

Dit verstrekken doen ze echter niet gratis, maar tegen een kostprijs. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om de databank te beveiligen. Het gaat daarbij niet alleen om het verstrekken van gegevens van een specifieke ondernemer, bijvoorbeeld omdat een bank eerst wat meer wil weten over een nieuwe klant, maar het doet dit ook in batches. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle gegevens van alle bakkers in Nederland op te vragen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nuttig wanneer een ondernemer een concurrentieonderzoek wil uitvoeren. In de praktijk houdt dit echter een risico op misbruik in.

Reactie van Total Gas & Power

Hoewel Total Gas & Power tijdens de uitzending nadrukkelijk wordt genoemd, gaat het in feite om wanpraktijken bij intermediairs. Zij leveren namelijk de nieuwe klanten aan en krijgen daarvoor een vergoeding. Ook bij andere energieleveranciers blijkt dat het daar al eens fout durft te lopen. Meer zelfs: wie de reviews doorneemt, merkt dat het merendeel van de misnoegde klanten vaak eerder te maken heeft met dergelijke intermediairs dan met de energieleverancier zelf. Het werken met dergelijke verkopers en het betalen per succesvolle acquisitie houdt wel vaker risico’s in. Het praat de praktijken zeker niet goed, maar dergelijke verkopers staan vaak onder grote druk en moeten ook hun doelstellingen halen.

Total Gas & Power heeft op de problematiek gereageerd en zei niet te tolereren dat intermediairs nieuwe klanten misleiden. Het nodigde de getroffen klanten uit om via een gratis telefoonnummer met hen contact op te nemen om de situatie te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Net zoals vele andere energieleveranciers blijven zij wel samenwerken met de intermediairs waar zij intussen zo afhankelijk van zijn geworden.

Is het bij Total Gas & Power mogelijk om mijn termijnbedrag aan te passen?

Ja, het termijnbedrag kan onbeperkt worden verhoogd. Verlagen kan ook, maar dan met maximaal 15%. In specifieke omstandigheden kan de klantendienst wel een grotere verlaging toestaan. Hiervoor moet een jaarnota van de oude leverancier worden voorgelegd.

Wat kan ik aanvangen met Mijn Total Energie-account?

Via het digitale portaal is het mogelijk om het termijnbedrag te wijzigen, maar ook de contactgegevens of een rekeningnummer kan via dit portaal worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk om factuurkopieën op te vragen.

Hoe komt het dat mijn termijnbedrag afwijkt van het bedrag op de offerte?

De bedragen op de offerte zijn richtinggevend en niet bindend. Dit wil zeggen dat het louter een inschatting is op basis van de gegevens die op het moment van het opstellen bekend zijn. Als de energiebelasting of de netbeheerderskosten intussen zijn aangepast of als er nieuwe verbruiksgegevens beschikbaar zijn, kan het termijnbedrag afwijken.

Ik heb zonnepanelen en wil ook terugleveren. Kan ik bij Total Gas & Power terecht?

Ja. De teruglevering wordt verrekend via de jaarnota. Heeft men een voorkeur om het toch al eerder te verrekenen? Dan dient men contact op te nemen met de klantendienst en de verwachte teruglevering door te geven.

Vraagt Total Gas & Power om een waarborgsom?

De algemene voorwaarden van Total Gas & Power geven hen het recht om een waarborgsom of een bankgarantie te vragen wanneer het betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft of wanneer men in het verleden betalingsachterstanden heeft gehad. De waarborgsom bedraagt maximaal zes termijnbedragen.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geef dit 14 dagen voor de verhuizing door aan Total Gas & Power. Deel het nieuwe adres ook meteen mee. Communiceer binnen de vijf dagen na de verhuizing de meterstanden van het oude adres en van het nieuwe adres.