Hoe groen is energie?

Hoe groen is energieIn de huidige tijd zijn we steeds meer met het klimaat bezig. De invloed van ons energieverbruik op de ozonlaag wordt steeds zichtbaarder. Wie zijn energieverbruik onder de loep neemt komt er dan ook al snel achter dat het de moeite loont om te vergelijken wat hij afneemt.

Steeds meer energieleveranciers bieden twee soorten stroom aan. Het lijkt of de energie bij jouw huis een kleur heeft. Men adverteert met grijze stroom en groene stroom. Aangezien er nog steeds prijsverschillen bestaan tussen de grijze en de groene stroom is het heel terecht dat consumenten argwanend zijn. Er is immers geen bewijs dat men groene stroom uit het stopcontact krijgt. Het prijsverschil kan echter behoorlijk oplopen.

Grijze energie wordt schaarser

Vandaag de dag worden steeds meer steenkolencentrales gesloten. Dat heeft tot gevolg dat er met de dag minder grijze energie wordt opgewekt. Dat zou tot een logisch gevolg moeten hebben dat grijze energie steeds duurder wordt. Immers, in dit geval treedt de wet van vraag en aanbod in werking. Hoe hoger de vraag bij een schaarser aanbod, hoe hoger de prijs per kWh zal zijn. Tot ieders verbazing blijft de prijs van grijze energie laag. De reden hiervan mag worden gezocht in de samenwerking tussen de landen in de Europese Unie. Men levert onderling energie die in milieuonvriendelijke kolencentrales in het buitenland is opgewekt. Daarnaast wordt er nog altijd kernenergie opgewekt in een aantal landen, en ook deze energie wordt als grijze energie verhandeld. Dat men hierbij het milieu de nek omdraait spreekt voor zich.

Groene energie van eigen bodem is duur
Ditzelfde aspect met energie ziet men ook terug wanneer er een contract voor groene energie wordt afgesloten. Er is ook hier een behoorlijk gat tussen de diverse aanbieders van energie. Er zijn nieuwkomers op de markt die groene energie aanbieden voor een veel lagere prijs. Het lijkt zelfs wel of ondernemers die helemaal geen kennis van energie hebben dit wel kunnen aanbieden. De oorzaak hiervan ligt eveneens bij de internationale markt. Iedere ondernemer is in staat om groene energie op te kopen. Dit is energie die dan doorgaans vanuit het buitenland wordt geïmporteerd via een leidingennet. Deze energie is een stuk goedkoper dan de energie van eigen bodem.

Het voordeel van eigen bodem
Wie energie van eigen bodem wil kopen weet zeker dat deze op een milieuvriendelijke methode is opgewekt. Er is in dat geval een heel transparante herkomst te koppelen aan de energie zoals die uit jouw stopcontact komt. De windmolens en zonnepanelen staan in je eigen land, en waarschijnlijk in jouw eigen omgeving. Op die manier profiteer je van het beste van eigen bodem. Er zit geen maffia achtige praktijk achter waarbij land bruut wordt ontgonnen om er vervolgens windmolens neer te zetten. Bovendien is het duidelijk wanneer er sprake is van fraude. Stroom heeft immers geen kleur wanneer het jouw huis binnenkomt. Wanneer jij de bron kan achterhalen weet je dat je aan de veilige kant zit.

 

 

Leave a Comment