Energiescan voor bedrijven

Een bedrijf runnen kan soms behoorlijk in de papieren lopen. Naast de arbeidskosten moeten ook de vaste lasten zoals gas en energie betaald worden. Voor sommige bedrijven kunnen de energiekosten een behoorlijke kostenpost zijn. Om die reden zijn er tegenwoordig bedrijven die een energiescan voor bedrijven uitvoeren.

Op die manier krijgen bedrijven inzicht van hun energieverbruik. Naast inzicht, krijgen bedrijven ook informatie over welke maatregelen zij kunnen nemen om hun energieverbruik omlaag te brengen.

Quickscan of maatwerk?

Er zijn bedrijven die een energiescan voor bedrijven kunnen maken, maar in principe kunnen bedrijven ook zelf eerst een kort kader maken van hun energieverbruik. Er zijn diverse tools online te vinden waarmee er een energierapport kan worden opgesteld. Daarvoor zijn er wel een aantal zaken benodigd. Zo moet ingevuld worden in welke branche het bedrijf zich bevindt en welk tarieftype energiecontract is afgesloten. Daarnaast wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de bruto oppervlakte vloer en het gasverbruik per jaar.

De online energiescan bestaat doorgaans uit zes stappen: invoer, tests, inzicht, resultaat, opslaan en de rapportage. Binnen tien minuten hebben bedrijven dan inzicht van hun energieverbruik. Een quickscan kan dus nuttig zijn voor een globale inschatting, maar vaak geven deze tools wel enige oppervlakkige informatie over energiebesparende maatregelen. Daarom zijn er gespecialiseerde bedrijven die meer informatie kunnen geven, op basis van de situatie binnen het bedrijf.

Maatwerk
Gespecialiseerde bedrijven bieden maatwerkadvies. Dat is een advies gebaseerd op een vaste methode: de EPA-U. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt er objectief gekeken naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat van het pand. Wellicht kan een bedrijf nog iets verbeteren in bijvoorbeeld de isolatie. Daarvoor is een investering nodig. Daarom bieden maatwerkbedrijven vaak ook een inzicht van hoe lang het duurt om de investering terug te kunnen verdien.

Wat veel ondernemers niet weten, is dat sommige bedrijven een energiezorgplicht hebben. Deze bedrijven dienen zich te houden aan de Wet Milieu Beheer (WMB). Of een bedrijf onder de wet valt, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Maatwerkadvies laten uitvoeren heeft ook financiële voordelen. Zo kunnen de kosten van het onderzoek afgetrokken wordt van de belastbare winst.

Energiescan en duurzaamheid

Volgens de wet moeten bij sommige bedrijven een energiescan worden uitgevoerd. Dit is een energiebesparingsonderzoek om zo de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen binnen een bedrijf te onderzoeken. Over het algemeen gaat het hier om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De meeste bedrijven die energiescans aanbieden, houden zich daarbij aan de eisen die de wet voor het onderzochte bedrijf stelt. Naast dat er dus aanzienlijk bespaard kan worden op de energierekening, is het mogelijk zelfs verplicht om zo’n scan uit te laten voeren.

Na het uitvoeren van de energiescan krijgt het bedrijf een uitgebreide rapportage van het verbruik en wat er verbeterd moet worden. In het rapport staat vaak niet alleen welke maatregelen er genomen moeten worden, maar ook welke materialen daarvoor geschikt zijn. Kortgezegd is een energiescan voor bedrijven nuttig voor energiebesparing, maar ook goed voor het klimaat en voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Leave a Comment