Wat gebeurt er met het energiecontract na het overlijden?

Een energiecontract wordt meestal voor enkele jaren afgesloten. Het kan echter voorkomen dat de contracthouder gedurende deze periode overlijdt, waardoor het contract niet meer voltooid kan worden.

Na het overlijden van de persoon die in het contract staat moeten er enkele handelingen verricht worden door de nabestaanden.

Situaties na sterfgeval

Er kunnen globaal drie verschillende situaties onderscheiden worden die ontstaan bij een sterfgeval:

  • Partner overledene blijft in huis wonen
  • Andere persoon gaat in woning wonen
  • Huis wordt verkocht of krijgt nieuwe huurder

Het is afhankelijk van de situatie wat er gebeurt met het energiecontract. In de eerste situatie veranderd er over het algemeen weinig. Een wettelijke partner kan bij de meeste energieleveranciers het energiecontract laten overzetten. Soms kan dit online, maar vaak gaat dit per telefoon. Afhankelijk van de leverancier volgt er vervolgens een eindrekening en een nieuw contract.

In de tweede situatie kan de energieleverancier blijven leveren aan de woning, maar moet de naam aangepast worden naar de nieuwe bewoner. Omdat het hier meestal niet gaat om een wettelijke partner, moet er meestal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.

In de derde situatie wordt het energiecontract opgezegd na het overlijden. Een nieuwe bewoner kan zelf een nieuwe energieleverancier kiezen.

Contact opnemen met energieleverancier

Bij een sterfgeval kan er gewoon contact opgenomen worden met de klantenservice van de energieleverancier. Vermeld bij een sterfgeval wel altijd dat dit de reden is voor opzegging van het contract. Mocht de energieleverancier een speciale werkwijze hebben voor dergelijke gevallen, dan kan deze nu toegepast worden. Ook neemt de klantenservice over het algemeen net wat meer tijd voor de afhandeling wanneer er een sterfgeval is.

Opzegvergoeding bij overlijden?

Normaal gesproken moet er een opzegvergoeding betaald worden wanneer een energiecontract voortijdig wordt opgezegd. Bij een sterfgeval is dit in de meeste gevallen niet het geval. Energieleveranciers staat echter vrij om dit zelf te bepalen. Bekijk de contractvoorwaarden om te zien of er een opzegvergoeding geldt bij het overlijden van de contracthouder.

Is er een opzegvergoeding, dan is deze voor rekening van de erfgenamen, mits zij de erfenis geaccepteerd hebben.