Een nieuwe vorm van landbouw

vorm van landbouwHet toezicht op de landbouw neemt steeds extremere vormen aan. De overheidsbemoeienis met de veeteelt wordt intensiever. De boeren krijgen strengere quota op het gebied van melkproductie en mestproductie. Daar heeft men zich aan te houden. Het zorgt ervoor dat steeds meer boeren het bijltje erbij neergooien. Ontmoedigd door het overheidsbeleid wordt mening familiebedrijf gesloten. De weilanden komen steeds meer leeg te staan.

Weilanden met ander rendement

We leven in een cultuur waarin ruimte snel wordt opgevuld. Men wil immers rendement hebben van de schaarse grond van Nederland. De weilanden moeten dan ook nuttig worden gebruikt. Dat zal aan de ene kant plaatsvinden door het aanleggen van meer asfalt om het verkeer goed te laten doorstromen. Aan de andere kant gebeurt dit door maatregelen die moeten zorgen voor milieuvriendelijke energie opwekking. Daardoor krijgt Nederland een heel nieuw landschap.

Draaiende molens langs de weg

De windmolens zijn al sinds een lange tijd heel populair wanneer het aankomt op energie opwekken. Je vindt in de polder eindeloze rijen windmolens die de omringende dorpen van energie voorzien. Grote energieleveranciers plukken daar eveneens de vruchten van. Energiecentrales worden gesloten, en de wind wekt nieuwe energie op. De molens zijn een nagenoeg onmisbaar onderdeel geworden van het landschap, maar er zijn meer grondstoffen die de natuur ons biedt. We hebben het over de zon.

Weilanden die reflecteren

De windmolens die men zoveel ziet kregen van veel critici de naam ‘landschapsvervuiling’. Het was dan ook tijd voor een vorm van energievoorziening die lager bij de grond zou blijven. Die vorm van energievoorziening is nu gaandeweg het Nederlandse landschap aan het overnemen. Veel weilanden ziet men tegenwoordig reflecteren. Op een zonnige dag komt er bijna een radiant straling vanaf. Deze weilanden zijn volgeplaatst met zonnepanelen. De zonnepanelen die men ziet op de weilanden zijn in veel gevallen van energiebedrijven maar er zijn meer gegadigden.

Een eigen stukje zon kopen

De zonnevelden die langs de weg staan zijn steeds vaker het eigendom van gemeenten. Deze gemeenten werken samen met de inwoners om een dergelijk veld aan te leggen. Men is in staat om bij voorinschrijving een gedeelte zelf te bekostigen. Er wordt ingelegd in één of meer zonnepanelen, en de consument krijgt het recht op het energieverbruik naar verhouding van deze zonnepanelen.

In andere gevallen brengen de panelen hun rendement op en krijgt de consument een evenredig deel van dit rendement op een jaarlijkse basis teruggestort op zijn bankrekening. Zo is het mogelijk geworden om een stukje zon te kopen en die investering terug te verdienen. Deze vorm van energie opwekking zal steeds meer stukken weiland gaan overnemen. Daar waar eens de koeien en overige veestapel het landschap bepaalde halen we nu winst uit de natuur.

Leave a Comment