Een energielabel voor jouw huis anno 2018

energielabel huisIn 2015 kreeg iedere huizenbezitter een brief van de rijksoverheid in de bus. Het was een brief waarin werd vermeld wat het energielabel was van het huis waarin men woonde. Bij dat energielabel werd rekening gehouden met een aantal factoren. Zo werd er gekeken naar het bouwjaar van het huis, maar ook naar andere zaken. Er werd rekening gehouden met het feit of het huis was geïsoleerd. Dat is namelijk een maatregel waardoor energie wordt bespaard in een huis. Het huis krijgt dus een zuiniger energielabel wanneer er minder aardgas hoeft te worden gebruikt. Die zuinigheid van een huis heeft nogal wat voordelen. Zo is het onder meer bepalend voor de waarde van het huis. Een huis met een onaantrekkelijk energielabel zal doorgaans minder verkoopwaarde hebben dan een huis met een aantrekkelijk energielabel.

Verbeter het energielabel

Het energielabel van een huis is gemakkelijk te verbeteren. Wanneer het gaat om een oud huis zal dit doorgaans niet of niet goed geïsoleerd zijn. Men kan het energielabel aanzienlijk verbeteren door isolatie aan te brengen. De meest aangebrachte vorm van isolatiemateriaal is dakisolatie. Dat komt doordat de warmte in een huis doorgaans naar boven trekt en via het dak het huis zal verlaten. Door de isolatie van een dak wordt voorkomen dat er energie wordt verspild in een huis. Een andere vorm van isolatie die vaak in combinatie hiermee wordt toegepast is muurisolatie. Doordat er isolatiemiddel in de spouw van de gevel wordt aangebracht wordt voorkomen dat kou en vocht van buitenaf een huis kan binnenkomen. Een mindere hoeveelheid energieverspilling zorgt uiteraard voor een beter energielabel.

Eigen energie opwekken
De ultieme mogelijkheid om een huis energievriendelijk te maken is door eigen energie op te wekken. Met zonnepanelen kan een energielabel aanmerkelijk worden opgekrikt. Op die manier kan een huis één tot wel twee treden klimmen in het energielabel. Wanneer een huis helemaal klimaatneutraal is waarbij er energie wordt terug geleverd aan het energienet zal het energielabel mogelijk met drie treden verbeteren. Er is sprake van terug levering wanneer er meer zonne-energie wordt opgewekt dan dat er wordt gebruikt in een huis. Zo kan een oud huis met de juiste voorzieningen en maatregelen van een zeer ongunstig energielabel veranderen in een huis met een behoorlijk gunstig energielabel.

Van het gasnet af
Wanneer een woning van het gasnet is afgesloten omdat de warmtevoorziening verloopt via bijvoorbeeld een zonneboiler of een warmtepomp kan het huis van het gasnet worden afgesloten. Dat zorgt ervoor dat een huis, in combinatie met de eerder genoemde maatregelen, in de meest positieve energielabel klasse kan belanden. De getroffen maatregelen worden verrekend qua kosten met de verhoging van de waarde van een huis.

Leave a Comment